Công ty bảo hiểm công nghệ cao có thể thành công từ các doanh nghiệp mới thành lập (start-ups)

Công ty bảo hiểm công nghệ cao có thể thành công từ các doanh nghiệp mới thành lập (start-ups). Gần như mọi ngành công nghiệp đã gặp phải start-up gây rối cuối cùng trở thành các động từ hành động — Uber, Airbnb, Amazon — và danh sách đi về. Đến nay, ngành công nghiệp bảo hiểm đã có giới […]

Read more

5 xu hướng công nghệ bảo hiểm hàng đầu 2017

xu hướng công nghệ bảo hiểm hàng đầu 2017

Vài năm trước, một chuyên gia về bảo hiểm bắt đầu vì sắp tới của Digital gián đoạn bị chôn vùi dưới phục bút, nó sẽ cho nó một sáng tạo của đường dẫn đến giác ngộ. Cùng với insurtech và phi truyền thống của người chơi vào không gian, rõ ràng, “ngắt” là ở đây. Tuy nhiên, nếu người […]

Read more