Hướng dẫn Quy trình chuyển cơ quan BHXH quản lý khi thay đổi địa điểm kinh doanh

chuyen co quan bao hiem xa hoi

Hướng dẫn Quy trình chuyển cơ quan BHXH quản lý khi thay đổi địa điểm kinh doanh, Sau khi công ty đã thay đổi Giấy Phép Kinh Doanh (GPKD) chuyển địa điểm trụ sở thì công ty cần làm những thủ tục hồ sơ để chuyển nơi đăng ký tham gia bảo hiểm sang Cơ quan BHXH nơi đặt trụ sở mới (Theo công văn số 1366/BHXH-THU (hướng dẫn quy trình chuyển nơi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN)) như sau:

Read more

Bảo Hiểm Xã Hội tự nguyện là gì? ( BHXH tự nguyện)

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội.
Căn cứ pháp lý: – Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 – Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.

Read more

Bảo hiểm sức khỏe là gì? Cách lựa chọn gói bảo hiểm sức khỏe tốt?

Bảo hiểm sức khỏe là gì

Bảo hiểm sức khỏe là bảo hiểm bao gồm toàn bộ hoặc một phần nguy cơ của một người phải trả chi phí y tế, lây lan nguy cơ đối với một số lượng lớn người. Bằng cách ước tính tổng thể rủi ro của chi phí chăm sóc sức khoẻ và chi phí cho hệ thống y tế trong nhóm rủi ro, một công ty bảo hiểm có thể phát triển một cấu trúc tài chính thông thường, chẳng hạn như phí bảo hiểm hàng tháng hoặc thuế biên chế, để cung cấp tiền để chi trả các khoản trợ cấp chăm sóc sức khoẻ quy định trong bảo hiểm thỏa thuận.

Read more