Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietcombank

Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietcombank 2020 là mẫu dành cho những cá thể, doanh nghiệp lập ra để ủy quyền cho những nhân khác triển khai những việc làm giao dịch với ngân hàng. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

1. Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng là gì?

Giấy ủy quyền ( Hay còn gọi là giấy trình làng ) giao dịch ngân hàng Vietcombank là mẫu giấy được nhiều cơ quan, doanh nghiệp sử dụng nhằm mục đích ủy quyền cho một cá thể triển khai những giao dịch như rút tiền, lấy sổ phụ ngân hàng, … Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietcombank chỉ được tính là hợp lệ khi đã có vừa đủ chữ ký và con dấu của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp và nêu rõ mục tiêu trình làng giao dịch.

2. Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietcombank

GIẤY ỦY QUYỀN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

Kính gửi: Ngân Hàng …………………………………………………………………………….

Tôi tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. CMND / Hộ chiếu số : … … … … … … … … … … … … …. Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … …. Nơi cấp : … … … … … … … … … … Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Là chủ thông tin tài khoản của hộ kinh doanh thương mại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Giấy phép ĐKKD số : … … … … … … … … … … … … … .. Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … …. Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … .. Là chủ ( những ) thông tin tài khoản thanh toán giao dịch, thẻ tiết kiệm ngân sách và chi phí, chứng từ vàng, kỳ phiếu số : 1 / … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 2 / … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4 / … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Mở tại Ngân hàng … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Tôi chấp thuận đồng ý ủy quyền cho : Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. CMND / Hộ chiếu số : … … … … … … … … … … … … … .. Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … …. Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … …. . Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Được sử dụng (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu nói trên của tôi trong phạm vi ủy quyền sau:

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và xác nhận ngân hàng không chịu trách nhiệm nếu có việc tranh chấp giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.

Lưu ý:

  1. Bên ủy quyền và (hoặc) Bên được ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Ngân hàng biết khi xảy ra trường hợp chấm dứt việc ủy quyền trước thời hạn.
  2. Việc hết hiệu lực của Giấy ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của Bên ủy quyền đối với các cam kết, giao dịch do Bên được ủy quyền đã xác lập với ngân hàng.

Ngày…………tháng……….năm ……………

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận Ngân hàng

Kiểm soát

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng nghiệp vụ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đánh dấu [X] vào ô 1,2,3 dành sẵn ở nội dung cần ủy quyền và gạch bỏ những nội dung không ủy quyền.

3. Hướng dẫn ủy quyền ngân hàng Vietcombank

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm một số ít bước thực thi giao dịch ngân hàng với giấy ra mắt sau nhé :

  • Bước 1: Xuất trình giấy ủy quyền/giới thiệu giao dịch Ngân Hàng cho nhân viên của Vietcombank.
  • Bước 2: Nhân viên kiểm tra tính xác thực của Mẫu Giấy Ủy quyền.
  • Bước 3: Sau khi đã xác định Mẫu Giới Thiệu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của ngân hàng nhân viên sẽ bắt đầu cho phép khách hàng thực hiện giao dịch theo yêu cầu.

Mọi giao dịch đều phải bảo vệ triển khai theo đúng những thông tin và ủy quyền của cơ quan, doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục Tín dụng – Ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.