Bảo hiểm xe cơ giới

Khi tiếp nhận yêu cầu xử lý bồi thường nêu trên của Quý khách, cán bộ tiếp nhận yêu cầu sẽ:

 • Ghi nhận một số ít thông tin cơ bản của hành khách .
 • Chuyển tiếp thông tin của Quý khách đến bộ phận giải quyết và xử lý bồi thường .
 • Ngoài ra, cán bộ tiếp nhận cũng sẽ cung cấp cho Quý khách thông tin đầu mối xử lý bồi thường tại đơn vị để Quý khách liên hệ trực tiếp.

  Bạn đang đọc: Bảo hiểm xe cơ giới

Trong mọi trường hợp, việc xử lý bồi thường của Quý khách sẽ được Bảo Minh giao nhiệm vụ cho một Cán bộ Giám định Bồi thường cụ thể trực tiếp xử lý.

 1. Giám định tổn thất

Ngay khi nhận được thông tin tổn thất, Cán bộ Giám định Bồi thường sẽ đến hiện trường tai nạn thương tâm / sự cố để chớp lấy thông tin và tìm hiểu tai nạn đáng tiếc tại hiện trường, trừ một số ít trường hợp :

 • Do điều kiện kèm theo khách quan không hề tới hiện trường để giám định ;
 • Tổn thất đơn thuần dễ xác lập nguyên do và mức độ thiệt hại ;
 • Vụ tai nạn đáng tiếc đã được Cảnh sát giao thông vận tải xử lý theo pháp luật của pháp lý .

Ở bước này, Cán bộ Giám định bồi thường của Bảo Minh sẽ hướng dẫn Quý khách phối hợp thu thập và hoàn thiện hồ sơ Giám định tổn thất.

 1. Lựa chọn phương án và khắc phục tổn thất

Trong trường hợp thiệt hại về gia tài, những giải pháp khắc phục hậu quả thiệt hại hoàn toàn có thể vận dụng gồm : Tiến hành thay thế sửa chữa ( với những tổn thất hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa ), Bồi thường bằng tiền trên cơ sở giá trị thiệt hại trong thực tiễn, và bồi thường hàng loạt .

Sửa chữa:

 • Đối với những trường hợp sửa chữa thay thế đơn thuần, sau khi giám định Quý khách hoàn toàn có thể mang xe đi sửa, tuy nhiên trước khi sửa chữa thay thế Quý khách vẫn phải cung ứng trước làm giá để thống nhất ngân sách và giải pháp thay thế sửa chữa với Bảo Minh .
 • Đối với tổn thất có nhiều yếu tố phức tạp, những bên khó thống nhất được Ngân sách chi tiêu thay thế sửa chữa hoặc tổn thất có giá trị lớn : Bảo Minh sẽ thực thi đấu thầu thay thế sửa chữa, giám định thiệt hại bổ trợ ( nếu có ) .

Trường hợp xe cần sửa chữa thay thế, Cán bộ Giám định Bồi thường sẽ hướng dẫn Quý khách lựa chọn Đơn vị sửa chữa thay thế .

Xem các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới Bảo Minh:

A- BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS DÀNH CHO XE Ô TÔ, XE MÁY

B – BẢO HIỂM XE Ô TÔ

C – BẢO HIỂM XE MÔ TÔ – XE MÁY   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.