Pháp luật về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet .

Pháp luật về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Là một giải pháp kinh tế tài chính tích góp cho tương lai, nên thời hạn đóng phí bảo hiểm thường dài, chính cho nên vì thế trong 1 số ít trường hợp, bên mua bảo hiểm sẽ không bảo vệ được năng lực đóng phí tại những thời gian nhất định. Vì thế, pháp luật về việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là rất thiết yếu và quan trọng để xử lý yếu tố. Bài viết nghiên cứu và phân tích nội dung pháp lý về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ .

1. Đặt vấn đề

Bảo hiểm nhân thọ ( BHNT ) đóng vai trò như tấm lá chắn trước mọi rủi ro đáng tiếc giật mình trong đời sống, vừa là một hình thức chuyển giao rủi ro đáng tiếc, vừa là một hình thức góp vốn đầu tư kinh tế tài chính hiệu suất cao trong nền kinh tế thị trường. Đây là một loại hợp đồng bảo hiểm trong đó doanh nghiệp bảo hiểm cam kết chi trả một khoản tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu chẳng may người được bảo hiểm gặp phải những rủi ro đáng tiếc tương quan đến sức khỏe thể chất, thân thể, tính mạng con người với điều kiện kèm theo bên mua bảo hiểm đóng phí định kỳ vừa đủ theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm. Nền kinh tế tài chính tăng trưởng, thu nhập của người dân tăng lên là điều kiện kèm theo cho BHNT tăng trưởng .
Số liệu thống kê ước tính của Thương Hội Bảo hiểm Nước Ta, đến hết tháng 6/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 1.367.489 hợp đồng, tăng 12 % so với cùng kỳ năm trước ; số lượng hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành đến cuối kỳ là 12.032.944 tăng 19,7 %. Tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ đạt 55.953 tỷ đồng, tăng 19 % so với cùng kỳ năm trước. Cùng với việc tăng về số hợp đồng khai thác mới và lệch giá phí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 6 tăng 12,5 %, đạt 17.304 tỷ đồng. [ 1 ]
Thị phần bảo hiểm Nước Ta được dự báo liên tục giữ vững “ phong độ ” tăng trưởng trên 20 % trong năm 2020. Xét trong thời gian ngắn, khảo sát những doanh nghiệp bảo hiểm do Vietnam Report thực thi tháng 6/2020 chỉ ra có đến 90,5 % số doanh nghiệp sáng sủa về triển vọng toàn ngành Bảo hiểm trong 6 tháng cuối năm 2020 [ 2 ] .
Để thị trường BHNT ngày càng tăng trưởng, hành lang pháp lý kiểm soát và điều chỉnh về BHNT nói chung và hợp đồng BHNT phải khắc phục nhanh gọn những điểm còn hạn chế. Hiện nay, pháp luật pháp lý về hợp đồng BHNT sống sót rất nhiều pháp luật không còn tương thích với thực tiễn tại Nước Ta và xu thế tăng trưởng chung của quốc tế trong đó có những pháp luật về chuyển nhượng hợp đồng BHNT. Điều này vừa là rào cản cho sự tăng trưởng của thị trường BHNT, vừa không bảo vệ được quyền hạn chính đáng của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và người thụ hưởng .

2. Quy định pháp luật về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ trợ 2010, 2019 ( Luật KDBH ) pháp luật : Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận hợp tác giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm [ 3 ] .
Bên mua bảo hiểm là tổ chức triển khai, cá thể giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể đồng thời là người thụ hưởng. [ 4 ] Như vậy, trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ : “ Bên mua bảo hiểm là người chủ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và cũng là người đóng phí bảo hiểm hợp pháp. Người này hoàn toàn có thể là cá thể hoặc tổ chức triển khai bất kể, nhưng những chủ thể này phải có rất đầy đủ năng lượng chủ thể ( năng lượng hành vi dân sự và năng lượng pháp luật dân sự và có mối quan hệ nhất định so với đối tượng người dùng được bảo hiểm ) .
Ngoài ra, họ còn phải có quyền lợi và nghĩa vụ hoàn toàn có thể bảo hiểm từ người được bảo hiểm ”. Quyền lợi hoàn toàn có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền gia tài ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng, cấp dưỡng so với đối tượng người tiêu dùng được bảo hiểm. [ 5 ] Theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 31 Luật KDBH pháp luật những người mà bên mua bảo hiểm có quyền hạn hoàn toàn có thể được bảo hiểm, theo đó, bên mua bảo hiểm chỉ hoàn toàn có thể mua cho những người sau : Bản thân bên mua bảo hiểm ; Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm ; Anh, chị, em ruột ; Người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng ; Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi và nghĩa vụ hoàn toàn có thể được bảo hiểm. [ 6 ]
Bản chất của việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là việc một chủ thể khác sẽ thay thế sửa chữa vị trí pháp lý ( thừa kế quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm ) của bên mua bảo hiểm trong hợp đồng, theo đó, người nhận chuyển nhượng sẽ trở thành bên mua bảo hiểm mới để liên tục duy trì hợp đồng và hưởng những quyền lợi và nghĩa vụ khác ( nếu có ) theo hợp đồng .
Luật KDBH pháp luật tại điểm đ khoản 1 điều 18 chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là quyền của bên mua bảo hiểm. Đồng thời, điều 26 Luật này cũng lao lý về điều kiện kèm theo chuyển nhượng và hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm như sau : “ 1. Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm. 2. Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực hiện hành trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông tin bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng và doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản chấp thuận đồng ý việc chuyển nhượng đó, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực thi theo tập quán quốc tế. ”
Như vậy, lao lý về việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm gồm những nội dung quan trọng sau đây :
Thứ nhất, chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là quyền của bên mua bảo hiểm .
Thứ hai, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm khi muốn chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là thông tin bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm .
Thứ ba, hợp đồng bảo hiểm có được chuyển nhượng hay không phụ thuộc vào vào quyết định hành động của công ty bảo hiểm .
Tuy nhiên, những pháp luật này vận dụng chung cho toàn bộ những loại hợp đồng bảo hiểm mà lại chưa có pháp luật riêng cho hợp đồng BHNT – là loại nhiệm vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết [ 7 ]. Vì vậy, pháp lý cần có những pháp luật riêng để kiểm soát và điều chỉnh những yếu tố tương quan đến hợp đồng BHNT .

Một là, về mặt lý luận, việc thay đổi bên mua bảo hiểm luôn phải đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng bảo hiểm. Nói cách khác, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cũng phải thỏa mãn đầy đủ điều kiện của bên mua bảo hiểm. Tuy nhiên, pháp luật lại chưa đề cập đến điều kiện của bên nhận chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng có thể không có quyền lợi có thể được bảo hiểm[8], nhưng họ là người thân của người được bảo hiểm (cô, dì, chú bác, ông, bà…), có điều kiện kinh tế để tiếp tục thực hiện hợp đồng BHNT và người thụ hưởng là do người được bảo hiểm lựa chọn thì vẫn đảm bảo được ý nghĩa của BHNT.

Hai là, trong hợp đồng bảo hiểm con người, so với trường hợp bên mua giao kết hợp đồng BHNT cho người khác thì việc chuyển nhượng chỉ đề cập đến quyền của bên mua bảo hiểm là chưa không thiếu, vì đối tượng người dùng được bảo hiểm là sức khỏe thể chất và tính mạng con người của một người khác. Vậy, khi chuyển nhượng hợp đồng nói trên, có cần sự chấp thuận đồng ý của người được bảo hiểm để hạn chế hành vi trục lợi bảo hiểm hay không ?
Ba là, lao lý này nhằm mục đích bảo vệ người mua bảo hiểm trước năng lực không hề liên tục đóng phí bảo hiểm, tránh mất phần phí đã đóng, hoặc dẫn tới mất hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng, do vậy việc trao quyền cho công ty bảo hiểm cũng chưa hài hòa và hợp lý. Quy định này hoàn toàn có thể dẫn tới trường hợp, DNBH không đồng ý chấp thuận việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm dù người nhận chuyển nhượng cung ứng đủ những điều kiện kèm theo. Lúc này, người mua một mặt không đủ năng lực liên tục đóng phí, mặt khác không hề chuyển nhượng cho một người khác, gây ảnh hưởng tác động đến quyền lợi của những bên. Nếu ở đầu cuối, bên mua bảo hiểm lựa chọn hủy bỏ hợp đồng, họ chỉ được nhận giá trị hoàn trả sau khi đã trừ đi những ngân sách ( thường thấp hơn phí đã đóng, trong 02 năm đầu giá trị này bằng 0 ). Như vậy, tác dụng này sẽ làm mất đi ý nghĩa của BHNT là tích góp, tiết kiệm chi phí góp vốn đầu tư cho tương lai .
Như vậy, pháp luật chung về việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là chưa tương thích với loại hợp đồng BHNT khi chỉ dừng lại ở việc ghi nhận quyền chuyển nhượng cho bên thứ ba của bên mua bảo hiểm với điều kiện kèm theo được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của DNBH. Trong khi đó, một loạt những yếu tố quan trọng khác chưa được đề cập đến, ví dụ điển hình : điều kiện kèm theo chuyển nhượng, thủ tục chuyển nhượng, quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong quan hệ chuyển nhượng, hậu quả pháp lý của việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm .

3. Một số đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Nhằm triển khai xong những pháp luật về chuyển nhượng hợp đồng BHNT, hướng tới hoàn thành xong pháp lý về hợp đồng BHNT nói chung, cần có những sự biến hóa những lao lý hiện hành. Vì hợp đồng BHNT có đối tượng người dùng bảo hiểm đặc biệt quan trọng, nên pháp lý cần có những lao lý riêng về việc chuyển nhượng hợp đồng, nhằm mục đích bảo vệ tốt nhất quyền hạn của những bên. Các hướng sửa đổi chính cần được triển khai gồm có :
Thứ nhất, pháp luật đơn cử về điều kiện kèm theo nhận chuyển nhượng hợp đồng BHNT. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm phải bảo vệ những điều kiện kèm theo như bên mua bảo hiểm. Trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng không có quyền lợi và nghĩa vụ được bảo hiểm, nhưng là người thân trong gia đình của người được bảo hiểm thì việc chuyển nhượng phải được sự đồng ý chấp thuận của người được bảo hiểm, và người thụ hưởng phải do người được bảo hiểm chỉ định. Bên cạnh đó, những người thân trong gia đình nào hoàn toàn có thể nhận chuyển nhượng trong trường hợp trên cũng cần được lao lý đơn cử .
Thứ hai, so với hợp đồng bảo hiểm được bên mua bảo hiểm giao kết cho người khác, việc chuyển nhượng cần có sự chấp thuận đồng ý của người được bảo hiểm .
Thứ ba, cần có pháp luật đơn cử – nếu trường hợp người nhận chuyển nhượng cung ứng rất đầy đủ những pháp luật của pháp lý thì hợp đồng BHNT sẽ được chuyển nhượng theo trình tự, thủ tục lao lý mà không cần sự chấp thuận đồng ý của DNBT. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho DNBH để có những kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng. Nếu DNBH có địa thế căn cứ cho rằng bên nhận chuyển nhượng không đủ điều kiện kèm theo, tư cách để nhận chuyển nhượng thì mới hoàn toàn có thể khước từ việc chuyển nhượng. Ngoài ra, pháp lý cần lao lý đơn cử về trình tự, thủ tục để chuyển nhượng hợp đồng BHNT, tránh trường hợp không thống nhất giữa những doanh nghiệp bảo hiểm .
Tóm lại, việc biến hóa những pháp luật về chuyển nhượng hợp đồng BHNT nghiên cứu và phân tích ở trên sẽ bảo vệ được ý nghĩa của việc tham gia BHNT với người mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và người thụ hưởng, khi mà người mua bảo hiểm không còn đủ năng lực liên tục duy trì hợp đồng. Từ đó, quyền và quyền lợi của những bên khi tham gia BHNT sẽ được bảo vệ tối đa, tránh thực trạng hợp đồng mất hiệu lực thực thi hiện hành, hoặc những bên hủy hợp đồng trước hạn .

Tài liệu trích dẫn và tham khảo:

[ 1 ] https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/ttncdtbh/r/m/dtttbh/dtttbh_chitiet?dDocName=MOFUCM180750&_afrLoop=2012389774730179#%40%3F_afrLoop%3D20123897
74730179 % 26 dDocName % 3DMOFUCM180750 % 26 _adf. ctrlstate % 3D124 fcytvuc_9 .
[ 2 ] Q. Hưng ( 2020 ). Năm 2020, thị trường bảo hiểm dự báo tăng trưởng trên 20 %. https://baodautu.vn/nam-2020-thi-truong-bao-hiem-du-bao-tang-truong-tren-20-d125826.html
[ 3 ] Quốc hội ( 2020 ). Điều 12 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000
[ 4 ] Quốc hội ( 2020 ). Khoản 6 Điều 3 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000

[5] Quốc hội (2020). Khoản 9 Điều Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000

[ 6 ] Quốc hội ( 2020 ). Xem thêm : Khoản 2 Điều 31 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000
[ 7 ] Quốc hội ( 2020 ). Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm
[ 8 ] Quốc hội ( 2020 ). Khoản 9 Điều 2 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 : “ Quyền lợi hoàn toàn có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền gia tài ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng, cấp dưỡng so với đối tượng người dùng được bảo hiểm ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *