Đăng ký các gói khuyến mãi gọi nội mạng Vinaphone 2022 miễn phí

Mã gói  Hướng dẫn đăng ký Cước phí gói Nội dung ưu đãi C69 DKV C69 gửi 1543 69.000đ 1500 phút gọi nội mạng.
30 phút gọi ngoại mạng.
30 SMS nội mạng. C89

DKV

C89 gửi 1543 89.000đ 1500 phút gọi nội mạng.
60 phút gọi ngoại mạng.
60 SMS ngoại mạng. B30 DKV B30 gửi 1543 30.000đ 100 phút gọi nội mạng,
100 SMS nội mạng,
300MB data tốc độ cao. B50 DKV B50 gửi 1543 50.000đ 250 phút gọi nội mạng,
250 SMS nội mạng,
600MB data tốc độ cao B99 DKVB99 gửi 1543 99.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
30 Phút gọi ngoại mạng.
60 SMS nội mạng.
600MB data tốc độ cao B100

DKVB100 gửi 1543

100.000đ Miễn phí 250 phút gọi nội mạng,
250 SMS nội mạng,
gói MAX100 BXTRA

DKVBXTRA gửi 1543

70.000đ Miễn phí 2500 phút gọi nội mạng,
250 SMS nội mạng,
gói BIG70 Vinaohone D15P

DKVD15P gửi 1543

237.000đ Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng
15GB data tốc độ cao D30P

DKVD30P gửi 1543

99.000đ Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng
30 phút gọi ngoại mạng
30GB data tốc độ cao D50P

DKVD50P gửi 1543

50.000đ Miễn phí 100 phút gọi nội mạng
10 phút gọi ngoại mạng D60G

DKVD60G gửi 1543

120.000đ Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng,
50 phút gọi ngoại mạng
60GB  data tốc độ cao V25

V25 gửi 900

25.000đ Miễn phí 40 phút gọi nội mạng V30k DKV V30K gửi 1543 30.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút.
30 phút gọi cố định VNPT.
20 phút ngoại mạng. V55

DKV V55

gửi 1543 55.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút.
50 phút cố định VNPT.
20 phút gọi ngoại mạng. V40K

DKV V40K

gửi 1543 40.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút.
50 phút cố định VNPT.
15 phút gọi ngoại mạng V49

DKV V49

 gửi 1543

49.000đ Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng
Nhận 70 phút gọi ngoại mạng V99

DKV V99

 gửi 1543

99.000đ Tặng 1500 phút gọi nội mạng và 150 phút gọi ngoại mạng V149

DKV V149

 gửi 1543

149.000đ Tặng 2000 phút gọi nội mạng và 250 phút gọi ngoại mạng V199

DKV V199

 gửi 1543

199.000đ Tặng 2500 phút gọi nội mạng và 350 phút gọi ngoại mạng V100

DKV V100

 gửi 1543

100.000đ Nhận ngay 165 phút gọi nội mạng và ngoại mạng VD25KM

DKV VD25KM

 gửi 1543

25.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút.
30GB data tốc độ cao VD89KM

DKV VD89KM

 gửi 1543

89.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút và 50 phút gọi ngoại mạng
60GB data tốc độ cao VD30 DKV VD30 gửi 1543 30.000đ 200 phút nội mạng VinaPhone.200MB/ ngày. VD40K DKV VD40K gửi 1543 40.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
50 phút gọi cố định VNPT,
1GB/ngày(30GB/ngày) VD69 DKV VD69 gửi 1543 69.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
30 phút gọi ngoại mạng,
2,4GB tốc độ cao. VD75K DKV VD75K gửi 1543 75.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
100 phút gọi cố định VNPT.
1GB/ngày ( 30GB/ngày). VD79

DKV

VD79 gửi 1543 79.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
30 phút gọi ngoại mạng
1GB/ngày (60GB/ tháng). VD89 DKV VD89 gửi 1543 89.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút,
50 phút gọi ngoại mạng,
2GB/ ngày (60GB/ tháng). VD99 DKV VD99 gửi 1543 99.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
1GB/ ngày (30GB/ tháng). VD99Plus DKVVD99Plusgửi 1543 99.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
2GB /ngày (60GB/ tháng). V50P

DKVV50Pgửi1543

50.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng <10 phút,
100 phút gọi ngoại mạng
2GB data V70P DKV V70P gửi 1543 70.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng <10 phút, 200 phút gọi ngoại mạng HEY29        . DKV HEY29 gửi 1543 29.000đ Miễn phí các gọi nội mạng ≤ 10 phút đến 10 thuê bao nhóm,
10 phút gọi ngoại mạng HEY39 DKVHEY39 gửi 1543 39.000đ Miễn phí các gọi nội mạng ≤ 10 phút đến 10 thuê bao nhóm,
Miễn phí 100% cước data truy cập facebook. HEY DKV HEY gửi1543 50.000đ 100 phút gọi nội mạng, 4GB tốc độ cao,
Miễn phí truy vấn ứng dụng Zalo và ZingMP3 không số lượng giới hạn data . HEY59 DKV HEY59 gửi 1543 59.000đ Miễn phí các gọi nội mạng ≤ 10 phút đến 10 thuê bao nhóm,
Miễn phí 100% cước data truy cập facebook.
Tặng 2GB truy cập mạng tự do. HEY79 DKV HEY79 gửi 1543 79.000đ Miễn phí các gọi nội mạng ≤ 10 phút đến 10 thuê bao nhóm,
Miễn phí 100% cước data truy cập facebook.
Tặng 3GB truy cập mạng tự do HEY90 DKV HEY90 gửi1543 90.000đ 1000 phút gọi nội mạng,20 phút gọi ngoại mạng,
5GB tốc độ cao. B100 DKV B100 gửi 1543 100.000đ 250 phút gọi nội mạng,
250 tin nhắn nội mạng,
1,2 GB data tốc độ cao. B129 DKV B129 gửi 1543 129.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤10 phút,
30 phút gọi ngoại mạng,
60 SMS nội mạng,
1.2GB data tốc độ cao. VD129 DKV VD129 gửi1543 129.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 20phút,
100 SMS nội mạng,
100 phút ngoại mạng,
3GB/ngày (90GB/tháng). VD149 DKV VD149 gửi 1543 149.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 30 phút,
200 SMS nội mạng,
200 phút ngoại mạng,
4GB/ngày (120GB/ tháng HEY125 DKV HEY125 gửi 1543 125.000đ 1500 phút gọi nội mạng,
50 phút gọi ngoại mạng,
7 GB tốc độ cao. HEY145 DKV HEY145 gửi 1543 145.000đ 1500 phút gọi nội mạng,
70 phút gọi ngoại mạng,
8GB tốc độ cao. HEY195 DKV HEY195 gửi 1543 195.000đ 2000 phút gọi nội mạng,
100 phút gọi ngoại mạng,
9GB tốc độ cao. V249

DKVV249

 gửi 

1543

249.000đ Miễn phí đến 3000 phút gọi nội mạng
Tặng ngay 450 phút gọi ngoại mạng V299

DKVV299

 gửi 

1543

299.000đ Miễn phí đến 3500 phút gọi nội mạng,
Tặng ngay 600 phút gọi ngoại mạng V399

DKVV399

 gửi 

1543

399.000đ Tặng 4000 phút gọi nội mạng và 800 phút gọi ngoại mạng V499

DKVV499

 gửi 

1543

499.000đ Tặng 5000 phút gọi nội mạng và 1000 phút gọi ngoại mạng VD300 DKV VD300 gửi 1543 300.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng  ≤ 10phút,
100 SMS trong nước,
200 phút gọi VNPT.
100 phút ngoại mạng,
11GB tốc độ cao VD350 DK DKV VD350 gửi 1543 350.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
100 SMS trong nước,
200 phút gọi cố định VNPT.
200 phút ngoại mạng,
11GB tốc độ cao VD400 DKV VD400 gửi1543 400.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
300 SMS trong nước,
200 phút gọi cố định VNPT.
300 phút ngoại mạng,
18GB tốc độ cao VD450 DKV VD450 gửi1543 450.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
300 SMS trong nước,
200 phút gọi cố định VNPT.
400 phút ngoại mạng,
18GB tốc độ cao VD500 DKV VD500 gửi 1543 500.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút,
300 SMS trong nước,
300 phút gọi cố định VNPT.
500 phút trong nước,
25GB tốc độ cao TG245 DKV TG245 gửi 1543 245.000đ 2500 phút gọi nội mạng,
200 phút gọi ngoại mạng,
200 tin nhắn nội mạng,
10GB tốc độ cao. TG345 DKVTG345 gửi 1543 345.000đ 15GB tốc độ cao4000 phút gọi nội mạng,
300 phút gọi ngoại mạng,
300 tin nhắn nội mạng, TG459 DKVTG495 gửi 1543 495.000đ 4000 phút gọi nội mạng,
500 phút gọi ngoại mạng,
500 tin nhắn nội mạng,
20GB tốc độ cao Smart kết nối DKV SM1 gửi 1543 109.000đ 1.500 phút gọi nội mạng, 20 phút gọi ngoại mạng, 25 sms nội mạng.
Tặng 6GB data vận tốc cao và 25GB data khi truy vấn những ứng dụng MyTV Net và Zalo . Smart Sport DKV SM2S gửi 1543 139.000đ Miễn phí cuộc gọi nội mạng di động VNP < 10 phút (không quá 1500ph/tháng), 30 phút thoại liên mạng, 35 SMS nội mạng VNP Tặng 12GB data dùng chung, 30GB data sử dụng dịch vụ nội dung MyTVNet ( 185 kênh, Net Sport ), SCTV, Zalo Smart Game DKV SM2G gửi 1543 139.000đ Miễn phí cuộc gọi nội mạng di động VNP < 10 phút (không quá 1500ph/tháng), 30 phút thoại liên mạng, 35 SMS nội mạng VNP Tặng 12GB data dùng chung - Tặng 30GB data sử dụng MyTVNet ( 84 kênh, VoD : Net Sport và Net Show ), trò chơi Liên quân Mobile + voucher, Zal0 Smart Giải trí DKV SM3 gửi 1543 199.000đ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng di động VNP < 15 phút (không quá 1500ph/tháng), 40 phút thoại liên mạng, 45 SMS nội mạng VNP Tặng 16GB data dùng chung, Tặng 50GB data sử dụng ( MyTV NET : 84 kênh, VoD : Net Film, Net Show, Net Music, Net Kid ), Galaxy Play +, Zalo, Nhaccuatui FHAPPY

DKV FHAPPY gửi 900

49.000đ Tặng ngay 1000 phút gọi nội mạng Vinaphone không giới hạn thời lượng mỗi cuộc gọi.
Nhận 60GB data về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.