Hướng dẫn phân tích và Phát triển nhà kinh doanh trong ngành công nghiệp bảo hiểm

Phân tích kinh doanh bảo hiểm

Thay đổi doanh nghiệp xảy ra trên nhiều cấp độ và với sự nỗ lực của nhiều cá nhân. Nó không thể xảy ra mà không cần sửa đổi quy trình kinh doanh ở mức giao dịch, như nhân viên cam kết làm việc với chủ doanh nghiệp để phân tích những thay đổi trong cách làm việc được thực hiện. Khi […]

Read more

Tái bảo hiểm là gì? Sự khác biệt giữa bảo hiểm và tái bảo hiểm là gì?

Tái bảo hiểm

Tái bảo hiểm là một loại nghiệp vụ mà Nhà bảo hiểm sử dụng để chuyển một phần trách nhiệm đã chấp nhận với Người được bảo hiểm cho Nhà bảo hiểm khác, trên cơ sở nhượng lại cho Nhà bảo hiểm đó một phần chi phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm.

Read more

Đánh giá bảo hiểm toàn cầu năm 2016 và triển vọng bảo hiểm 2017 và 2018

Đánh giá bảo hiểm toàn cầu năm 2016 và triển vọng bảo hiểm 2017 và 2018

Tóm tắt Trong hai năm tới GDP của Mỹ sẽ tăng trưởng nhanh hơn 2%, khu vực Châu Âu khoảng 1,5%, và Anh 1,0-1,5%. Cuộc bầu cử Donald Trump với tư cách là tổng thống được bầu ở Mỹ đã làm tăng thêm sự không chắc chắn về các chính sách của Mỹ trong tương lai, nhưng dường như không […]

Read more

Cập nhật thị trường bảo hiểm Việt Nam

Cập nhật thị trường bảo hiểm Việt Nam

Cập nhật các thông tin về thị trường bảo hiểm Việt Nam. “Trường bảo hiểm Việt Nam – hàng năm tăng trưởng gần 20%”. Vào năm 2016, thị trường bảo hiểm Việt Nam có các tổng phí bảo hiểm tại về 3,91 tỷ USD, tăng 22.64% so với năm trước. Ngoài ra, chỉ số CARG của thị trường bảo hiểm Việt Nam là 18.68% trong giai đoạn 5 năm (2011-2016), mà cho thấy hiệu suất tốt của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Read more

Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm tàu cá ở mức cao khiến các doanh nghiệp bảo hiểm “nản”

bảo hiểm tàu cá

Bảo hiểm hàng hải nói chung và bảo hiểm tàu cá nói riêng từng là nghiệp vụ thế mạnh của một số công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Thế nhưng, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm tàu cá ở mức cao khiến các doanh nghiệp bảo hiểm “nản”

Read more

2017 Triển vọng thị trường bảo hiểm – Thông tin từ các nhà lãnh đạo của Mỹ

2017 Triển vọng thị trường bảo hiểm

2017 Triển vọng thị trường bảo hiểm – Thông tin từ các nhà lãnh đạo của Mỹ, Trong năm 2017, các chuyên gia dự đoán kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng, tăng trưởng mạnh, số lượng việc làm cao hơn, bán hàng, trong ngành Ô tô được bảo hiểm chặt chẻ hơn,

Read more

Công ty bảo hiểm công nghệ cao có thể thành công từ các doanh nghiệp mới thành lập (start-ups)

Công ty bảo hiểm công nghệ cao có thể thành công từ các doanh nghiệp mới thành lập (start-ups). Gần như mọi ngành công nghiệp đã gặp phải start-up gây rối cuối cùng trở thành các động từ hành động — Uber, Airbnb, Amazon — và danh sách đi về. Đến nay, ngành công nghiệp bảo hiểm đã có giới […]

Read more
1 4 5 6 7