Mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân tại công trường xây dựng và các công việc có mức độ rủi ro cao

Công nhân nói chung và những người làm việc tại trong môi trường có độ rủi ro cao việc mua bảo hiểm tai nạn là rất quan trọng. Một phần để đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như để người lao động gắn bó hơn với tổ chức doanh nghiệp. Hiện tại Bảo Hiểm Bảo Việt có cung cấp gói bảo hiểm tai nạn cho người lao động. Câu hỏi đặt ra là mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng ở đâu? Mua bảo hiểm tai nạn ở đâu giá tốt nhất?…. luôn được đặt ra. Một số ưu điểm của gói bảo hiểm này:

1 / Phạm vi bảo hiểm rộng khắp lên đến hàng loạt chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, không số lượng giới hạn một khu vực hoặc khu công trình đơn cử miễn sao người lao động thao tác, học tập, hoạt động và sinh hoạt, …. tại chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

2/ Bảo Việt bảo hiểm các rủi ro liên quan đến tai nạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam chi tiết xem tại Quy tắc bảo hiểm

3/ Nhiều mức trách nhiệm cho khách hàng lựa chọn từ 20.000.000đ lên đến 100.000.000đ, nếu cần mức trách nhiệm cao hơn quý khách hàng có thể tham khảo gói bảo hiểm tai nạn cao cấp

4 / Mức phí luôn tốt nhất, phí bảo hiểm chỉ từ 56.000 đ / người / năm
5 / Thời hạn bảo hiểm linh động từ ngắn ngày 3 tháng đến 1 năm
6 / Thương Mại Dịch Vụ thuận tiện : Tư vấn nhanh gọn, nhân viên nhiệt tình, tương hỗ giao bảo hiểm tận nơi, công khai minh bạch mọi tài liệu, … .
7 / Thủ tục đơn thuần nhanh gọn : Đối với cá thể chỉ cần phân phối chứng minh thư, so với tổ chức triển khai công ty chỉ cần phân phối thêm thông tin công ty tổ chức triển khai để cấp hóa đơn và hợp đồng ( Nếu có ) .
bảo hiểm tai nạn cho công nhân

MỘT SỐ THÔNG TIN VÀ GÓI BẢO HIỂM CƠ BẢN CỦA GÓI NÀY

1/ Một số gói cơ bản

Gói bảo hiểm Mức phí Mức trách nhiệm tối đa
Gói 1 56.000 VNĐ 20.000.000 VNĐ
Gói 2 112.000 VNĐ 40.000.000 VNĐ
Gói 3 168.000 VNĐ 60.000.000 VNĐ
Gói 4 224.000 VNĐ 80.000.000 VNĐ
Gói 5 280.000 VNĐ 100.000.000 VNĐ

2 / Quyền lợi

LỰA CHỌN THÔNG TIN SẢN PHẨM
Gói 1 Quyền lợi tử vong do tai nạn: 20 triệu đồngQuyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 20 triệu đồng

Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả tiền bồi thường theo Bảng tỷ lệ thương tật của Bảo hiểm Bảo Việt.

Phí đóng : 56.000 đ / 1 người / 1 năm

Gói 2 Quyền lợi tử vong do tai nạn: 40 triệu đồngQuyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 40 triệu đồng
Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn : Trả hàng loạt chi phí y tế thực tiễn phát sinh gồm có : thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, những chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền tu dưỡng trong thời hạn nằm viện với mức 50.000 đ / ngày, tối đa 180 ngày / năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ vận dụng cho trường hợp thương tật đó .
Phí đóng : 112.000 đ / 1 người / 1 năm
Gói 3 Quyền lợi tử vong do tai nạn: 60 triệu đồngQuyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 60 triệu đồng
Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn : Trả hàng loạt chi phí y tế trong thực tiễn phát sinh gồm có : thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, những chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền tu dưỡng trong thời hạn nằm viện với mức 50.000 đ / ngày, tối đa 180 ngày / năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ vận dụng cho trường hợp thương tật đó .
Phí đóng : 168.000 đ / 1 người / 1 năm
Gói 4 Quyền lợi tử vong do tai nạn: 80 triệu đồngQuyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 80 triệu đồng
Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn : Trả hàng loạt chi phí y tế trong thực tiễn phát sinh gồm có : thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, những chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền tu dưỡng trong thời hạn nằm viện với mức 80.000 đ / ngày, tối đa 180 ngày / năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ vận dụng cho trường hợp thương tật đó .
Phí đóng : 224.000 đ / người / 1 năm
Gói 5 Quyền lợi tử vong do tai nạn: 100 triệu đồngQuyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 100 triệu đồng
Quyền lợi thương bộ phận do tai nạn : Trả hàng loạt chi phí y tế trong thực tiễn phát sinh gồm có : thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, những chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền tu dưỡng trong thời hạn nằm viện với mức 100.000 đ / ngày, tối đa 180 ngày / năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ vận dụng cho trường hợp thương tật đó .
Phí đóng : 280.000 đ / 1 người / 1 năm

C/ Quyền lợi bảo hiểm

1 / Trường hợp người được bảo hiểm chết do tai nạn thuộc khoanh vùng phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt trả hàng loạt số tiền bảo hiểm trên Giấy ghi nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm .

2/ Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm:

a / Người được bảo hiểm tham gia Số tiền bảo hiểm cơ bản : Bảo hiểm Bảo Việt trả theo bảng tỷ suất trả tiền bảo hiểm thương tật .
b / Người được bảo hiểm tham gia Số tiền bảo hiểm đặc biệt quan trọng :
Bảo hiểm Bảo Việt thanh toán giao dịch hàng loạt chi phí y tế thực tiễn phát sinh gồm có : thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng những thiết bị y tế theo chỉ định của Bác sỹ, những chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền tu dưỡng trong thời hạn nằm viện mức 0,1 % STBH / ngày, tối đa 180 ngày / năm. Mức bồi thường tối đa không vượt quá tỷ suất vận dụng cho trường hợp thương tật đó .
Trường hợp chi phí y tế tương quan tới cùng thương tật được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này được bồi thường hoặc chi trả một phần hoặc hàng loạt từ những mô hình bảo hiểm y tế khác, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán giao dịch hàng loạt số tiền chênh lệch mà Người được bảo hiểm phải chi trả + tiền tu dưỡng trong thời hạn nằm viện 0,1 % STBH / ngày hoặc 100 % tỷ suất thương tật đó vận dụng cho số tiền bảo hiểm 30.000.000 đồng / người / vụ, số tiền nào lớn hơn sẽ được vận dụng .
3 / Bảng tỷ suất trả tiền bảo hiểm thương tật phát hành theo Quyết định số : 1417 / 2012 / QĐ-TGĐ / BHBV ngày 9/5/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt .
4 / Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc khoanh vùng phạm vi bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng hoặc Giấy ghi nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó .
5 / Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo hướng dẫn của cơ quan y tế thì Bảo hiểm Bảo Việt chỉ trả tiền bảo hiểm như so với loại vết thương tương tự như ở người có sức khỏe thể chất thông thường được điều trị một cách hài hòa và hợp lý .

Một số tài liệu tham khảo

1 / Bộ quy tắc Bảo Hiểm Tai Nạn
2 / Bảng tỷ suất thương tật
3 / Hợp đồng mẫu
4 / Giấy ghi nhận mẫu
5 / Danh sách công nhân mẫu
Sau khi người sử dụng đã tìm hiểu và khám phá kỹ về loại sản phẩm Bảo hiểm tai nạn và có nhu yếu tham gia bảo hiểm tai nạn người sử dụng sung sướng làm theo những cách sau đây :

1/ Cách 1: Gọi điện hoặc nhắn tin đến số điện thoại hotline: 0966.795.333 – 02466.554.333 để nhân viên hướng dẫn thủ tục và cách thức tham gia.

2/ Cách 2: Gửi email yêu cầu tới hòm thư: kinhdoanh@ibaoviet.vn nội dung yêu cầu tham gia bảo hiểm và quý khách hàng để lại số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ gọi lại ngay sau khi nhận được yêu cầu của quý khách.

a / Qúy người mua gửi list công nhân viên theo mẫu file đính kèm
b / Cung cấp thông tin công ty, tổ chức triển khai nếu cần xuất hóa đơn kinh tế tài chính

c/ Cung cấp địa chỉ, SĐT liên hệ để nhân viên kinh doanh liên hệ lại

3/ Cách 3: Gửi tin nhắn Viber hoặc zalo qua số điện thoại: 0983.918.966 với nội dung là cần tham gia gói bảo hiểm ………..

Sau khi nhận được nhu yếu quý khách nhân viên kinh doanh thương mại iBaoviet. vn sẽ liên hệ với người mua để thống nhất về lao lý hợp đồng 1 lần nữa và thống nhất thời hạn cấp, giao nhận bảo hiểm .
Xin chân thành cám ơn quý khách đã chăm sóc đến mẫu sản phẩm dịch vụ của chúng tôi .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.