Xử lý nghiêm hiện tượng ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn

Các hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

Thời gian qua, có một số ít thông tin dư luận phản ánh về hiện tượng kỳ lạ nhân viên cấp dưới ngân hàng ép người mua mua bảo hiểm .

Về yếu tố này, Bộ Tài chính cho biết, pháp lý về kinh doanh thương mại bảo hiểm đã có những pháp luật nhằm mục đích bảo vệ việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện, trên cơ sở nhu yếu và năng lực kinh tế tài chính của người mua, nghiêm cấm việc tận dụng chức vụ, quyền hạn nhằm mục đích ép buộc người mua giao kết hợp đồng bảo hiểm .

Cụ thể : Khoản 4 Điều 10 Luật Kinh doanh bảo hiểm đã nghiêm cấm hành vi tận dụng chức vụ, quyền hạn chỉ định, nhu yếu, ép buộc, ngăn cản tổ chức triển khai, cá thể tham gia bảo hiểm ; Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 73/2016 / NĐ-CP pháp luật không tổ chức triển khai, cá thể nào được phép can thiệp trái pháp lý đến quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, Trụ sở quốc tế của bên mua bảo hiểm ; Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 73/2016 / NĐ-CP pháp luật doanh nghiệp bảo hiểm, Trụ sở quốc tế không được ép buộc những tổ chức triển khai, cá thể mua bảo hiểm dưới mọi hình thức .

Về phía Bộ Tài chính, sau khi nhận được thông tin phản ánh của một số ít cơ quan báo chí truyền thông về thực trạng 1 số ít ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán có biểu lộ “ ép ” người mua mua bảo hiểm khi vay vốn, Bộ Tài chính đã có văn bản nhu yếu những doanh nghiệp bảo hiểm thanh tra rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với những ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, bảo vệ tuân thủ pháp luật của pháp lý về kinh doanh thương mại bảo hiểm và pháp luật pháp lý khác có tương quan .

Trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật về hoạt động giải trí đại lý cần có những giải pháp kiểm soát và chấn chỉnh, giải quyết và xử lý kịp thời theo pháp luật tại hợp đồng đại lý bảo hiểm và pháp luật pháp lý có tương quan. Theo báo cáo giải trình của những doanh nghiệp, những hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng không nhu yếu mẫu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với những loại sản phẩm, dịch vụ ngân hàng .

Mặc dù vậy, những doanh nghiệp bảo hiểm đã dữ thế chủ động thao tác và chú ý quan tâm đối tác chiến lược ngân hàng tráng lệ tuân thủ lao lý pháp lý và hợp đồng đại lý, không được ép mua bảo hiểm kèm những gói loại sản phẩm vay của ngân hàng .

Bộ Tài chính cũng có văn bản gửi những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán triển khai hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm, nhu yếu thanh tra rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm, bảo vệ tuân thủ pháp luật pháp lý về kinh doanh thương mại bảo hiểm, giải quyết và xử lý nghiêm những trường hợp ép buộc người mua mua bảo hiểm khi cấp tín dụng thanh toán cho người mua ( nếu có ) .

Bộ Tài chính ý kiến đề nghị tổ chức triển khai tín dụng thanh toán có nghĩa vụ và trách nhiệm lý giải cho người mua những mẫu sản phẩm bảo hiểm được phân phối trải qua tổ chức triển khai tín dụng thanh toán không phải là loại sản phẩm của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và không mang tính bắt buộc theo lao lý tại khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 86/2014 / TTLT-BTC-NHNNVN ngày 2/7/2014 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng nhằm bảo đảm hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng tuân thủ nghiêm túc quyền tự do lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Anh Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.