【Lợi nhuận là gì】Giải thích & Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận là gì? Lợi nhuận (trong tiếng Anh: Profit) là khoản tiền thu về được của nhà đầu tư khi tham gia vào một hoạt động sản xuất, mua bán hàng hóa hay dịch vụ nào đó. Lợi nhuận là điều mà bất kỳ ai tham gia vào hoạt động kinh tế đều mong muốn có được (trừ các tổ chức phi lợi nhuận).

Tuy nhiên, lợi nhuận được chia thành rất nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào mô hình và quy mô của doanh nghiệp. Hoặc trên các chương trình về khởi nghiệp như Shark Tank Việt Nam, người tham nhắc đến nhiều loại lợi nhuận để đánh giá “sức khỏe” của doanh nghiệp.Hãy cùng TOPKINHDOANH.COM tìm hiểu chi tiết về Lợi nhuận là gì ? Giải thích & Công thức tính các loại lợi nhuận.

lợi nhuận là gì

Lợi nhuận là gì ?

Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Trong đó :

– Tổng doanh thu: tổng số tiền thu về được từ việc bán hàng.

– Tổng chi phí: tổng số tiền phải bỏ ra để bán được hàng như tiền nhập hàng (hay sản xuất), thuê nhân viên, mặt bằng, marketing.

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp (trong tiếng anh: Gross Profit) là khoản tiền thu về sau khi đã trừ đi chi phí hàng hóa. Chỉ số này cho biết 1 đồng tiền doanh thu sẽ thu về bao nhiêu đồng tiền thu nhập từ đó tính ra biên lợi nhuận.

lợi nhuận gộp là gì

Lợi nhuận gộp là gì ?

Công thức tính lợi nhuận gộp:

Lợi nhuận gộp = doanh thu – giá vốn – chi phí

Ví dụ :
Cửa hàng A bán được 10.000 hộp sữa / tháng với giá 7.000 đ, giá nhập hàng 5.000 đ / hộp sữa, mặt phẳng 5.000.000, thuê nhân viên cấp dưới 5.000.000 đ .
Doanh thu = 10.000 x 7.000 đ = 70.000.000 triệu đồng .
Chi tiêu :

  • Nhập hàng : 10.000 x 5.000 đ = 50.000.000 đ .
  • Mặt bằng : 5.000.000 đ .
  • Nhân viên : 5.000.000 đ .
  • Tổng chi phí : 60.000.000 đ .

Vậy lợi nhuận gộp sẽ = 70.000.000đ – 60.000.000đ = 10.000.000đ.

Rất nhiều cá nhân, công ty dùng công thức này tính toán doanh thu và lợi nhuận gộp dẫn đến tình trạng “bán hàng nhiều mà đến cuối năm không thấy tiền đâu” vì họ không lường được mức thuế và các chi phí thưởng cho nhân viên.

Để biết “tiền lời thật sự” của công ty bạn phải xem xét đến lợi nhuận ròng hay lợi nhuận sau thuế.

Lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng (tiếng anh: Net Profit) còn được gọi với nhiều tên như: lãi ròng, lãi thuần, lợi nhuận sau thuế. Đó là số tiền doanh nghiệp thực thu trong kinh doanh sau khi đã trừ đi chi phí và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. 

lợi nhuận ròng là gì

Lợi nhuận ròng là gì ?

Công thức tính lợi nhuận ròng:

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – Tổng chi phí hoat động – 20% thuế doanh nghiệp – 10% VAT .

Trong đó:

  • Tổng doanh thu = Giá bán x Số lượng sản phẩm & hàng hóa .
  • Tổng chi phí hoạt động giải trí : thường sẽ chiếm 30 % .
  • Thuế giá trị ngày càng tăng : 10 % .
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp :

+ 20 % với doanh nghiệp có lệch giá dưới 20 tỷ / năm .
+ 22 % với doanh nghiệp có lệch giá trên 20 tỷ / năm .
+ 32 – 50 % : có hoạt động giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, và tài nguyên quý và hiếm khác tại Nước Ta .
+ 50 % : có hoạt động giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác những mỏ tài nguyên quý và hiếm .
Lưu ý : phía trên là mức thuế vận dụng thông dụng tại Nước Ta, nhiều Quốc gia sẽ có cách tính những loại thuế và hoàn thuế khác nhau .
Như công thức phía trên, Thuế bạn phải đóng cho bất kể sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ nào bán ra chiếm khoảng chừng 30 % giá cả. Phải giám sát thật kỹ khi mở màn tham gia xây dựng công ty và định giá bán cho từng loại sản phẩm dịch vụ. Để hiểu rõ, bạn nên xem bài viết dưới .

Ý nghĩa của lợi nhuận ròng hay lợi nhuận sau thuế

– Lợi nhuận ròng phản ánh chính xác giá trị lợi nhuận chiếm bao nhiêu % trong doanh số của doanh nghiệp, từ đó đánh hoạt động kinh doanh đang lãi hay lỗ.

+ Nếu lợi nhuận sau thuế càng lớn hơn 0 thì doanh nghiệp càng lãi.

+ Nếu lợi nhuận sau thuế càng nhỏ hơn 0 thì doanh nghiệp càng lỗ.

ý nghĩa lợi nhuận ròng

Giá trị lợi nhuận trong kinh doanh thương mại
– Mỗi ngành nghề sẽ có tỉ suất lợi nhuận ròng khác nhau :
+ Để bạn nhìn nhận ngành nghề đó có đáng góp vốn đầu tư hay không ?
+ So sánh, so sánh với những doanh nghiệp đang hoạt động giải trí như mình có đang hiệu suất cao hay không ?
+ Tỷ suất lợi nhuận ròng : Lợi nhuận sau thuế / lệch giá thuần .

Cách tăng lợi nhuận ròng

Để tăng lợi nhuận ròng ta cần phải giảm ngân sách, nhìn từ công thức tính lợi nhuận ròng :
Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – Tổng chi phí hoat động – 20 % thuế doanh nghiệp – 10 % Hóa Đơn đỏ VAT .

Cách 1: Tăng tổng doanh thu thông qua việc bán nhiều hàng hơn hoặc bán với giá cao hơn.

Cách 2: Giảm chi phí hoạt động bằng cách chi phí liên quan đến nhân sự, mặt bằng, quảng cáo…

Cách 3: Tận dụng các khoản chi phí được trừ khi tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.

3 cách tăng lợi nhuận ròng

3 cách gia tăng lợi nhuận ròng

Tóm lại lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận là khoản tiền thu về được của nhà đầu tư khi tham gia vào một hoạt động sản xuất, mua bán hàng hóa hay dịch vụ nào đó. Lợi nhuận là điều mà bất kỳ ai tham gia vào hoạt động kinh tế đều mong muốn có được (trừ các tổ chức phi lợi nhuận). Công thức tính lợi nhuận đơn giản nhất:

Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.