Công ty bảo hiểm công nghệ cao có thể thành công từ các doanh nghiệp mới thành lập (start-ups)

Công ty bảo hiểm công nghệ cao có thể thành công từ các doanh nghiệp mới thành lập (start-ups).

Gần như mọi ngành công nghiệp đã gặp phải start-up gây rối cuối cùng trở thành các động từ hành động — Uber, Airbnb, Amazon — và danh sách đi về. Đến nay, ngành công nghiệp bảo hiểm đã có giới hạn tiếp xúc với disrupters như vậy, do một phần tương đối cao các rào cản để nhập cảnh.

Tuy nhiên, danh sách khởi động công nghệ cao, đạt được một chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp đang mở rộng, bao gồm cả Oscar, Metromile và SimplyInsured. Các công ty này khả năng địa chỉ chính policyholder đau điểm thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.