Điều hòa giá rẻ, Điều hòa chính hãng

 • Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU N9WKH-8

  ▼ 16 %

  Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU N9WKH-8

  Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU

  N9WKH-8

  8.850.000 đ

  7.500.000 đ

 • Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU N12WKH-8

  ▼ 10 %

  Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU N12WKH-8

  Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU

  N12WKH-8

  10.550.000 đ

  9.500.000 đ

 • Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều N18XKH-8

  ▼ 12 %

  Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều N18XKH-8

  Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều

  N18XKH-8

  16.950.000 đ

  14.950.000 đ

 • Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều N24XKH-8

  ▼ 6 %

  Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều N24XKH-8

  Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều

  N24XKH-8

  21.950.000 đ

  20.850.000 đ

 • Điều hòa Daikin 9000BTU 1 chiều FTF25UV1V

  ▼ 13 %

  Điều hòa Daikin 9000BTU 1 chiều FTF25UV1V

  Điều hòa Daikin 9000BTU 1 chiều

  FTF25UV1V

  8.190.000 đ

  7.150.000 đ

 • Điều hòa Daikin 12000BTU 1 chiều FTF35UV1V

  ▼ 13 %

  Điều hòa Daikin 12000BTU 1 chiều FTF35UV1V

  Điều hòa Daikin 12000BTU 1 chiều

  FTF35UV1V

  10.490.000 đ

  9.150.000 đ

 • Điều hòa Daikin 18000BTU 1 chiều FTF50XV1V

  ▼ 17 %

  Điều hòa Daikin 18000BTU 1 chiều FTF50XV1V

  Điều hòa Daikin 18000BTU 1 chiều

  FTF50XV1V

  17.800.000 đ

  14.800.000 đ

 • Điều hòa Daikin 1 chiều 21.000BTU FTC60NV1V

  ▼ 12 %

  Điều hòa Daikin 1 chiều 21.000BTU FTC60NV1V

  Điều hòa Daikin 1 chiều 21.000BTU

  FTC60NV1V

  23.950.000 đ

  21.100.000 đ

 • Điều hòa 9000BTU Casper 1 chiều SC-09FS33

  ▼ 17 %

  Điều hòa 9000BTU Casper 1 chiều SC-09FS33

  Điều hòa 9000BTU Casper 1 chiều

  SC-09FS33

  5.690.000 đ

  4.750.000 đ

 • Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU SC-12FS32

  ▼ 23 %

  Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU SC-12FS32

  Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU

  SC-12FS32

  7.250.000 đ

  5.650.000 đ

 • Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU SC-18FS32

  ▼ 17 %

  Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU SC-18FS32

  Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU

  SC-18FS32

  10.850.000 đ

  9.100.000 đ

 • Điều hòa Casper 1 chiều 24000BTU SC-24FS33

  ▼ 14 %

  Điều hòa Casper 1 chiều 24000BTU SC-24FS33

  Điều hòa Casper 1 chiều 24000BTU

  SC-24FS33

  15.100.000 đ

  13.050.000 đ

 • Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều inverter V10ENW1

  ▼ 17 %

  Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều inverter V10ENW1

  Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều inverter

  V10ENW1

  8.150.000 đ

  6.800.000 đ

 • Điều hòa LG 12000BTU 1 chiều inverter V13ENS1

  ▼ 12 %

  Điều hòa LG 12000BTU 1 chiều inverter V13ENS1

  Điều hòa LG 12000BTU 1 chiều inverter

  V13ENS1

  8.850.000 đ

  7.800.000 đ

 • Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều inverter V18ENF1

  ▼ 10 %

  Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều inverter V18ENF1

  Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều inverter

  V18ENF1

  14.590.000 đ

  13.200.000 đ

 • Điều hòa LG 24000BTU 1 chiều inverter V24ENF1

  ▼ 3 %

  Điều hòa LG 24000BTU 1 chiều inverter V24ENF1

  Điều hòa LG 24000BTU 1 chiều inverter

  V24ENF1

  16.650.000 đ

  16.250.000 đ

 • Điều hòa Mitsubishi Heavy 12.000BTU 1 chiều SRK/SRC12CT-S5

  ▼ 10 %

  Điều hòa Mitsubishi Heavy 12.000BTU 1 chiều SRK/SRC12CT-S5

  Điều hòa Mitsubishi Heavy 12.000BTU 1 chiều

  SRK/SRC12CT-S5

  9.950.000 đ

  8.980.000 đ

 • Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU 1 chiều SRK/SRC18CS-S5

  ▼ 12 %

  Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU 1 chiều SRK/SRC18CS-S5

  Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU 1 chiều

  SRK/SRC18CS-S5

  15.640.000 đ

  13.780.000 đ

 • Điều hòa Mitsubishi electric 9000BTU 1 chiều MS-JS25VF

  ▼ 9 %

  Điều hòa Mitsubishi electric 9000BTU 1 chiều MS-JS25VF

  Điều hòa Mitsubishi electric 9000BTU 1 chiều

  MS-JS25VF

  7.950.000 đ

  7.300.000 đ

 • Điều hòa Mitsubishi electric 12000BTU 1 chiều MS-JS35VF

  ▼ 10 %

  Điều hòa Mitsubishi electric 12000BTU 1 chiều MS-JS35VF

  Điều hòa Mitsubishi electric 12000BTU 1 chiều

  MS-JS35VF

  10.350.000 đ

  9.350.000 đ

 • Điều hòa Mitsubishi electric 18000BTU 1 chiều MS-JS50VF

  ▼ 8 %

  Điều hòa Mitsubishi electric 18000BTU 1 chiều MS-JS50VF

  Điều hòa Mitsubishi electric 18000BTU 1 chiều

  MS-JS50VF

  16.150.000 đ

  15.000.000 đ

 • Điều hòa Mitsubishi electric 21000BTU 1 chiều MS-JS60VF

  ▼ 5 %

  Điều hòa Mitsubishi electric 21000BTU 1 chiều MS-JS60VF

  Điều hòa Mitsubishi electric 21000BTU 1 chiều

  MS-JS60VF

  21.250.000 đ

  20.350.000 đ

 • Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU

  ▼ 15 %

  Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU

  Điều hòa Funiki 9000 BTU

  HSC09TMU

  5.350.000 đ

  4.570.000 đ

 • Điều hòa Funiki 12000 BTU HSC12TMU

  ▼ 13 %

  Điều hòa Funiki 12000 BTU HSC12TMU

  Điều hòa Funiki 12000 BTU

  HSC12TMU

  6.650.000 đ

  5.800.000 đ

 • Điều hòa Funiki 18000 BTU HSC18TMU

  ▼ 9 %

  Điều hòa Funiki 18000 BTU HSC18TMU

  Điều hòa Funiki 18000 BTU

  HSC18TMU

  9.950.000 đ

  9.150.000 đ

 • Điều hòa Funiki 24000 BTU HSC24TMU

  ▼ 7 %

  Điều hòa Funiki 24000 BTU HSC24TMU

  Điều hòa Funiki 24000 BTU

  HSC24TMU

  13.050.000 đ

  12.250.000 đ

 • Điều hòa Gree 1 chiều 9000BTU GWC09KB-K6N0C4

  ▼ 18 %

  Điều hòa Gree 1 chiều 9000BTU GWC09KB-K6N0C4

  Điều hòa Gree 1 chiều 9000BTU

  GWC09KB-K6N0C4

  6.850.000 đ

  5.650.000 đ

 • Điều hòa Gree 1 chiều 12000BTU GWC12KC-K6N0C4

  ▼ 9 %

  Điều hòa Gree 1 chiều 12000BTU GWC12KC-K6N0C4

  Điều hòa Gree 1 chiều 12000BTU

  GWC12KC-K6N0C4

  8.250.000 đ

  7.550.000 đ

 • Điều hòa Gree 1 chiều 18000BTU GWC18KD-K6N0C4

  ▼ 12 %

  Điều hòa Gree 1 chiều 18000BTU GWC18KD-K6N0C4

  Điều hòa Gree 1 chiều 18000BTU

  GWC18KD-K6N0C4

  12.950.000 đ

  11.500.000 đ

 • Điều hòa Gree 1 chiều 24000BTU GWC24KE-K6N0C4

  ▼ 2 %

  Điều hòa Gree 1 chiều 24000BTU GWC24KE-K6N0C4

  Điều hòa Gree 1 chiều 24000BTU

  GWC24KE-K6N0C4

  17.350.000 đ

  17.100.000 đ

 • Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều NS-C09R1M05

  ▼ 10 %

  Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều NS-C09R1M05

  Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều

  NS-C09R1M05

  5.100.000 đ

  4.600.000 đ

 • Điều hòa Nagakawa 12000BTU 1 chiều NS-C12R1M05

  ▼ 11 %

  Điều hòa Nagakawa 12000BTU 1 chiều NS-C12R1M05

  Điều hòa Nagakawa 12000BTU 1 chiều

  NS-C12R1M05

  6.200.000 đ

  5.550.000 đ

 • Điều hòa Nagakawa 18000BTU 1 chiều NS-C18R1M05

  ▼ 13 %

  Điều hòa Nagakawa 18000BTU 1 chiều NS-C18R1M05

  Điều hòa Nagakawa 18000BTU 1 chiều

  NS-C18R1M05

  10.350.000 đ

  9.050.000 đ

 • Điều hòa Nagakawa 24000BTU 1 chiều NS-C24R1M05

  ▼ 17 %

  Điều hòa Nagakawa 24000BTU 1 chiều NS-C24R1M05

  Điều hòa Nagakawa 24000BTU 1 chiều

  NS-C24R1M05

  14.550.000 đ

  12.200.000 đ

 • Điều hòa Midea 9000BTU 1 chiều MSAFG-10CRN8

  ▼ 15 %

  Điều hòa Midea 9000BTU 1 chiều MSAFG-10CRN8

  Điều hòa Midea 9000BTU 1 chiều

  MSAFG-10CRN8

  5.350.000 đ

  4.550.000 đ

 • Điều hòa Midea 12000BTU 1 chiều MSAFG-13CRN8

  ▼ 19 %

  Điều hòa Midea 12000BTU 1 chiều MSAFG-13CRN8

  Điều hòa Midea 12000BTU 1 chiều

  MSAFG-13CRN8

  6.800.000 đ

  5.550.000 đ

 • Điều hòa Midea 18000BTU 1 chiều MSAFG-18CRN8

  ▼ 12 %

  Điều hòa Midea 18000BTU 1 chiều MSAFG-18CRN8

  Điều hòa Midea 18000BTU 1 chiều

  MSAFG-18CRN8

  9.950.000 đ

  8.800.000 đ

 • Điều hòa Midea 24000 BTU 1 chiều MSAG-24CRN8

  ▼ 11 %

  Điều hòa Midea 24000 BTU 1 chiều MSAG-24CRN8

  Điều hòa Midea 24000 BTU 1 chiều

  MSAG-24CRN8

  15.550.000 đ

  13.850.000 đ

 • Điều hòa Sumikura 1 chiều 9.000BTU APS/APO-092

  ▼ 21 %

  Điều hòa Sumikura 1 chiều 9.000BTU APS/APO-092

  Điều hòa Sumikura 1 chiều 9.000BTU

  APS/APO-092

  5.650.000 đ

  4.500.000 đ

 • Điều hòa Sumikura 1 chiều 12.000BTU APS/APO-120

  ▼ 18 %

  Điều hòa Sumikura 1 chiều 12.000BTU APS/APO-120

  Điều hòa Sumikura 1 chiều 12.000BTU

  APS/APO-120

  6.950.000 đ

  5.700.000 đ

 • Điều hòa Sumikura 1 chiều 18.000BTU APS/APO-180

  ▼ 23 %

  Điều hòa Sumikura 1 chiều 18.000BTU APS/APO-180

  Điều hòa Sumikura 1 chiều 18.000BTU

  APS/APO-180

  11.350.000 đ

  8.800.000 đ

 • Điều hòa Sumikura 1 chiều 24.000BTU APS/APO-240

  ▼ 12 %

  Điều hòa Sumikura 1 chiều 24.000BTU APS/APO-240

  Điều hòa Sumikura 1 chiều 24.000BTU

  APS/APO-240

  13.550.000 đ

  12.050.000 đ

 • Điều hòa Toshiba 9.000BTU 1 chiều RAS-H10U2KSG

  Điều hòa Toshiba 9.000BTU 1 chiều RAS-H10U2KSG

  Điều hòa Toshiba 9.000BTU 1 chiều

  RAS-H10U2KSG

  6.850.000 đ

 • Điều hòa Toshiba 12.000BTU 1 chiều RAS-H13U2KSG

  Điều hòa Toshiba 12.000BTU 1 chiều RAS-H13U2KSG

  Điều hòa Toshiba 12.000BTU 1 chiều

  RAS-H13U2KSG

  9.150.000 đ

 • Điều hòa Toshiba 18.000BTU 1 chiều RAS-H18U2KSG

  Điều hòa Toshiba 18.000BTU 1 chiều RAS-H18U2KSG

  Điều hòa Toshiba 18.000BTU 1 chiều

  RAS-H18U2KSG

  13.550.000 đ

 • Điều hòa Toshiba 24.000BTU 1 chiều RAS-H24U2KSG

  Điều hòa Toshiba 24.000BTU 1 chiều RAS-H24U2KSG

  Điều hòa Toshiba 24.000BTU 1 chiều

  RAS-H24U2KSG

 • Điều hòa Sharp inverter 9000 BTU AH-X10ZW

  ▼ 23 %

  Điều hòa Sharp inverter 9000 BTU AH-X10ZW

  Điều hòa Sharp inverter 9000 BTU

  AH-X10ZW

  7.950.000 đ

  6.150.000 đ

 • Điều hòa Sharp inverter 12000 BTU AH-X13ZW

  ▼ 19 %

  Điều hòa Sharp inverter 12000 BTU AH-X13ZW

  Điều hòa Sharp inverter 12000 BTU

  AH-X13ZW

  9.550.000 đ

  7.750.000 đ

 • Điều hòa Sharp inverter 18000 BTU AH-X18ZW

  ▼ 14 %

  Điều hòa Sharp inverter 18000 BTU AH-X18ZW

  Điều hòa Sharp inverter 18000 BTU

  AH-X18ZW

  13.950.000 đ

  12.050.000 đ

 • Điều hòa Sharp inverter 9000 BTU 1 chiều AH-X9XEW

  ▼ 16 %

  Điều hòa Sharp inverter 9000 BTU 1 chiều AH-X9XEW

  Điều hòa Sharp inverter 9000 BTU 1 chiều

  AH-X9XEW

  7.550.000 đ

  6.400.000 đ

 • Điều hòa Sharp inverter 12000 BTU 1 chiều AH-X12XEW

  ▼ 19 %

  Điều hòa Sharp inverter 12000 BTU 1 chiều AH-X12XEW

  Điều hòa Sharp inverter 12000 BTU 1 chiều

  AH-X12XEW

  9.900.000 đ

  8.050.000 đ

 • Điều hòa Sharp inverter 18000 BTU 1 chiều AH-X18XEW

  ▼ 11 %

  Điều hòa Sharp inverter 18000 BTU 1 chiều AH-X18XEW

  Điều hòa Sharp inverter 18000 BTU 1 chiều

  AH-X18XEW

  13.150.000 đ

  11.800.000 đ

 • Điều hòa Electrolux 9000BTU inverter ESV09CRO-D1

  ▼ 11 %

  Điều hòa Electrolux 9000BTU inverter ESV09CRO-D1

  Điều hòa Electrolux 9000BTU inverter

  ESV09CRO-D1

  7.300.000 đ

  6.500.000 đ

 • Điều hòa Electrolux 12000BTU inverter ESV12CRO-D1

  ▼ 13 %

  Điều hòa Electrolux 12000BTU inverter ESV12CRO-D1

  Điều hòa Electrolux 12000BTU inverter

  ESV12CRO-D1

  8.900.000 đ

  7.750.000 đ

 • Điều hòa Electrolux 18000BTU inverter ESV18CRO-D1

  ▼ 14 %

  Điều hòa Electrolux 18000BTU inverter ESV18CRO-D1

  Điều hòa Electrolux 18000BTU inverter

  ESV18CRO-D1

  13.050.000 đ

  11.300.000 đ

 • Điều hòa Electrolux 9000BTU 1 chiều ESV09CRR-C2

  ▼ 17 %

  Điều hòa Electrolux 9000BTU 1 chiều ESV09CRR-C2

  Điều hòa Electrolux 9000BTU 1 chiều

  ESV09CRR-C2

  7.800.000 đ

  6.550.000 đ

 • Điều hòa Dairry 9000 BTU 1 chiều DR09-SKC

  Điều hòa Dairry 9000 BTU 1 chiều DR09-SKC

  Điều hòa Dairry 9000 BTU 1 chiều

  DR09-SKC

  4.850.000 đ

 • Điều hòa Dairry 12000 BTU 1 chiều DR12-SKC

  Điều hòa Dairry 12000 BTU 1 chiều DR12-SKC

  Điều hòa Dairry 12000 BTU 1 chiều

  DR12-SKC

  5.850.000 đ

 • Điều hòa Dairry 18000 BTU 1 chiều DR18-SKC

  Điều hòa Dairry 18000 BTU 1 chiều DR18-SKC

  Điều hòa Dairry 18000 BTU 1 chiều

  DR18-SKC

  9.050.000 đ

 • Điều hòa Dairry 24000 BTU 1 chiều DR24-SKC

  Điều hòa Dairry 24000 BTU 1 chiều DR24-SKC

  Điều hòa Dairry 24000 BTU 1 chiều

  DR24-SKC

  12.400.000 đ

 • Điều hòa Fujitsu 1 chiều 9.000BTU ASAA09BMTA-A/AOAA09BMTA

  Điều hòa Fujitsu 1 chiều 9.000BTU ASAA09BMTA-A/AOAA09BMTA

  Điều hòa Fujitsu 1 chiều 9.000BTU

  ASAA09BMTA-A/AOAA09BMTA

  6.250.000 đ

 • Điều hòa Fujitsu 1 chiều 12.000BTU ASAA12BMTA-A/AOAA12BMTA

  Điều hòa Fujitsu 1 chiều 12.000BTU ASAA12BMTA-A/AOAA12BMTA

  Điều hòa Fujitsu 1 chiều 12.000BTU

  ASAA12BMTA-A/AOAA12BMTA

  7.250.000 đ

 • Điều hòa Fujitsu 1 chiều 18.000BTU ASAA18FMTA-A/AOAA18FMTAHA

  Điều hòa Fujitsu 1 chiều 18.000BTU ASAA18FMTA-A/AOAA18FMTAHA

  Điều hòa Fujitsu 1 chiều 18.000BTU

  ASAA18FMTA-A/AOAA18FMTAHA

  12.200.000 đ

 • Điều hòa Fujitsu 1 chiều 24.000BTU ASAA24FMTA-A/AOAA24FMTAHAY

  Điều hòa Fujitsu 1 chiều 24.000BTU ASAA24FMTA-A/AOAA24FMTAHAY

  Điều hòa Fujitsu 1 chiều 24.000BTU

  ASAA24FMTA-A/AOAA24FMTAHAY

  15.100.000 đ

 • Điều hòa EcooL 9000BTU 1 chiều ECL-1E09ST

  Điều hòa EcooL 9000BTU 1 chiều ECL-1E09ST

  Điều hòa EcooL 9000BTU 1 chiều

  ECL-1E09ST

  4.750.000 đ

 • Điều hòa EcooL 12000BTU 1 chiều ECL-1E12ST

  Điều hòa EcooL 12000BTU 1 chiều ECL-1E12ST

  Điều hòa EcooL 12000BTU 1 chiều

  ECL-1E12ST

  5.850.000 đ

 • Điều hòa EcooL 18000BTU 1 chiều ECL-1E18ST

  Điều hòa EcooL 18000BTU 1 chiều ECL-1E18ST

  Điều hòa EcooL 18000BTU 1 chiều

  ECL-1E18ST

  8.950.000 đ

 • Điều hòa EcooL 24000BTU 1 chiều ECL-1E24ST

  Điều hòa EcooL 24000BTU 1 chiều ECL-1E24ST

  Điều hòa EcooL 24000BTU 1 chiều

  ECL-1E24ST

  12.450.000 đ

 • Điều hòa General 9000BTU 1 chiều inverter ASGG09CPTA-V

  Điều hòa General 9000BTU 1 chiều inverter ASGG09CPTA-V

  Điều hòa General 9000BTU 1 chiều inverter

  ASGG09CPTA-V

  7.850.000 đ

 • Điều hòa General 12000BTU 1 chiều inverter ASGG12CPTA-V

  Điều hòa General 12000BTU 1 chiều inverter ASGG12CPTA-V

  Điều hòa General 12000BTU 1 chiều inverter

  ASGG12CPTA-V

  9.250.000 đ

 • Điều hòa General 18000BTU 1 chiều inverter ASGG18CPTA-V

  Điều hòa General 18000BTU 1 chiều inverter ASGG18CPTA-V

  Điều hòa General 18000BTU 1 chiều inverter

  ASGG18CPTA-V

  15.800.000 đ

 • Điều hòa General 24000BTU 1 chiều inverter ASGG24CPTA-V

  Điều hòa General 24000BTU 1 chiều inverter ASGG24CPTA-V

  Điều hòa General 24000BTU 1 chiều inverter

  ASGG24CPTA-V

  20.100.000 đ

 • Điều hòa Carrier 9000BTU 1 chiều 42CER010-703V

  ▼ 15 %

  Điều hòa Carrier 9000BTU 1 chiều 42CER010-703V

  Điều hòa Carrier 9000BTU 1 chiều

  42CER010-703V

  8.350.000 đ

  7.150.000 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.