Giá điện 3 pha kinh doanh 2018 là bao nhiêu?

Giá điện 3 pha kinh doanh 2018 là bao nhiêu?

Giá điện 3 pha kinh doanh 2018

có nhiều mức giá khác nhau. Tùy theo cấp điện áp doanh nghiệp, công ty, nhà máy sử dụng sẽ có mức giá quy định của Bộ công thương.

Các nội dung chính :
1. Giá điện 3 pha kinh doanh 2018

2. Giá điện 3 pha sản xuất 2018

3. 1 kW điện 3 pha giá bao nhiêu ?
4. Bảng chia khung giờ cao điểm

Dưới đây là bảng giá điện 3 pha kinh doanh 2018 theo những mức cấp điện áp lao lý trong từng khung giờ cao điểm, thấp điểm và thông thường .

*Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

STT Giờ Giá đ / kwh
1 Giờ thông thường 2.254
2 Giờ thấp điểm 1.256
3 Giờ cao điểm 3.923

*Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

STT Giờ Giá đ / kwh
1 Giờ thông thường 2.426
2 Giờ thấp điểm 1.428
3 Giờ cao điểm 4.061

*Cấp điện áp dưới 6KV

STT Giờ Giá đ / kwh
1 Giờ thông thường 2.461
2 Giờ thấp điểm 1.497
3 Giờ cao điểm 4.233

Tương tự như cách tính giá điện hoạt động và sinh hoạt, cách tính giá điện 3 pha cũng có pháp luật riêng của Bộ công thương .

*Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

STT Giờ Giá đ / kwh
1 Giờ thông thường 1.434
2 Giờ thấp điểm 884
3 Giờ cao điểm 2.570

*Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

STT Giờ Giá đ / kwh
1 Giờ thông thường 1.452
2 Giờ thấp điểm 918
3 Giờ cao điểm 2.673

*Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

STT Giờ Giá đ / kwh
1 Giờ thông thường 1.503
2 Giờ thấp điểm

953

3 Giờ cao điểm 2.759

*Cấp điện áp dưới 6KV

STT Giờ Giá đ / kwh
1 Giờ thông thường 1.572
2 Giờ thấp điểm 1.004
3 Giờ cao điểm 2.862

Hiện nay giá 1 kw điện 3 pha có sự khác nhau theo mục tiêu sử dụng của người dùng. Trong đó, giá 1 kW điện 3 pha trong kinh doanh sẽ giao động từ 1.256 – 4.233 đ / kWh. Giá điện 1 kW điện 3 pha trong sản xuất giao động từ 884 – 2.862 đ / kWh .
Hiện nay, điện 3 pha đang được những mái ấm gia đình sử dụng vì chất lượng điện tốt, truyền tải điện năng bằng mạch điện tiết kiệm ngân sách và chi phí hơn và phân phối lượng điện lớn khi sử dụng những thiết bị, hạ tầng tiêu thụ điện cao .

  Từ thứ 2 đến thứ 7

Chủ nhật

4 : 00 – 9 : 30

Giờ Bình Thường

Giờ Bình Thường

9 : 30 – 11 : 30

Giờ Cao Điểm

Giờ Cao Điểm

11 : 30 – 17 : 00

Giờ Bình Thường

Giờ Bình Thường

17 : 00 – 20 : 00

Giờ Cao Điểm

Giờ Bình Thường

20 : 00 – 22 : 00

Giờ Bình Thường

Giờ Bình Thường

22 : 00 – 4 : 00

Giờ Thấp Điểm

Giờ Thấp Điểm

 

Xem thêm :
Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới cho mái ấm gia đình, doanh nghiệp

Bảng giá điện kinh doanh, sản xuất, sinh hoạt 2018

Bảng chia khung giờ cao điểm, thấp điểm, thông thường trong ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.