Giải Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 49. Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ 8 – Bài 49. Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình giúp HS giải bài tập, lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tế cần khơi dậy và phát huy triệt để tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập:

  BÁO CÁO THỰC HÀNH

  TT
  Tên đồ dùng điện
  Công suất điện P(W)
  Số lượng
  Thời gian sử dụng trong ngày t(h)
  Tiêu thụ điện năng trong ngày A(Wh)

  1
  Đèn sợi đốt
  60
  2
  2
  240

  2
  Đèn huỳnh quang và chấn lưu
  45
  8
  4
  1440

  3
  Quạt bàn
  65
  4
  2
  520

  4
  Quạt trần
  80
  2
  2
  320

  5
  Tủ lạnh
  120
  1
  24
  2880

  6
  Ti vi
  70
  1
  4
  280

  7
  Bếp điện
  1000
  1
  1
  1000

  8
  Nồi cơm điện
  630
  1
  1
  630

  9
  Bơm nước
  250
  1
  0,5
  125

  10
  Rađio catxet
  50
  1
  1
  50

  2. Tiêu thụ điện năng của gia đình trong ngày: A=7485 Wh

  3. Tiêu thụ điện năng của gia đình trong tháng.

  Nếu điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau thì điện năng tiêu thụ trong tháng (30 ngày) là:

  A = A(1 ngày)x 30 = 224550 Wh

   

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.