Bảo hiểm xe ô tô hạch toán vào đâu là đúng? – Làm cha cần cả đôi tay

Bảo hiểm xe ô tô hạch toán vào đâu là mối chăm sóc số 1 của người chiếm hữu xe. Tùy thuộc vào mẫu sản phẩm bảo hiểm ô tô để xác lập bảo hiểm xe ô tô hạch toán vào đâu .
Khi thực thi mua xe ô tô, việc mua bảo hiểm xe ô tô là trọn vẹn thiết yếu. Khi sự cố xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đền bù, bồi thường về kinh tế tài chính cho người mua .
[external_link_head]
[ external_link_head ]

Việc này hoàn toàn không mong muốn, tuy nhiên trong quá trình sử dụng xe ô tô, va chạm trên đường giao thông là khó tránh khỏi.

Bảo hiểm xe ô tô có 2 loại :

  • Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự : phải mua khi đưa xe vào lưu hành. Đây là bảo hiểm bắt buộc .
  • Bảo hiểm vật chất xe ô tô : bảo hiểm này không bắt buộc nhưng vì sự rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể có bất kể khi nào nên người mua nên mua bảo hiểm vật chất xe ô tô .

Cả 2 loại trên đều có thời hạn 1 năm, 2 năm … nên không được tính vào nguyên giá gia tài, phải tính vào ngân sách và triển khai phân chia dần theo thời hạn mua .

>> Xem ngay : Biểu Phí Bảo Hiểm Xe Ô Tô Mới Là Bao Nhiêu ? Để biết đúng mực ngân sách mà mình cần bỏ ra cho chiếc xe yêu dấu .

Bảo hiểm xe ô tô hạch toán vào đâu là đúng?

[external_link offset=1]
[ external_link offset = 1 ]Hình 1 : Sự cố xe ô tô
>> Xem ngay : Những lao lý bảo hiểm cho xe ô tô mới nhất lúc bấy giờ

  1. Bảo hiểm xe ô tô hạch toán vào đâu?

Tùy vào mức ngân sách bảo hiểm ô tô để xác lập bảo hiểm xe ô tô hạch toán vào đâu. Dưới đây là những định khoản hài hòa và hợp lý, đúng đắn :

a) Nếu chi phí bảo hiểm ô tô quá lớn, khách hàng có thể hạch toán vào tài khoản:

b) Nếu chi phí bảo hiểm ô tô không lớn, khách hàng có thể hạch toán vào tài khoản:

  • Nợ 154 hoặc 642
  • Nợ 1331
  • Có 331, 1111, 1121

Bảo hiểm xe ô tô hạch toán vào đâu là đúng?

Hình 2 : Hạch toán
Trong đó những thông tin tài khoản được đơn cử như sau :
– Tài khoản 142 : phản ánh những khoản ngân sách thực tiễn đã phát sinh, nhưng chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại của kỳ phát sinh và việc kết chuyển những khoản ngân sách này vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại của những kỳ kế toán sau trong một năm kinh tế tài chính hoặc một chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại .
– Tài khoản 1331 : Phản ánh số thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp .
– Tài khoản 331 : Phản ánh tình hình thanh toán giao dịch về những khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hoá, người phân phối dịch vụ theo hợp đồng kinh tế tài chính đã ký. Đồng thời, phản ánh tình hình giao dịch thanh toán về những khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ .
[external_link offset=2]
[ external_link offset = 2 ]– Tài khoản 1121 : Tài khoản 1121 dùng để phản ánh số tiền hiện có và tình hình dịch chuyển tăng, giảm những khoản tiền gửi tại Ngân hàng của doanh nghiệp .
– Tài khoản 154 : Tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại Giao hàng cho việc tính giá tiền mẫu sản phẩm công nghiệp
– Tài khoản 642 : Phản ánh ngân sách quản trị chung của doanh nghiệp gồm những ngân sách về lương nhân viên cấp dưới, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngân sách vật tư văn phòng, công cụ lao động, khấu hao gia tài cố định và thắt chặt dùng cho quản trị doanh nghiệp …
– Tài khoản 1111 : Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của doanh nghiệp gồm có : Tiền Nước Ta, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý .

Chi phí mua bảo hiểm ô tô không tạo ra doanh thu hoặc thu nhập khác. Tuy nhiên, nó là chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh và chưa được tính vào chi phí của thời điểm mua nó và chỉ được trừ dần vào các kỳ tiếp theo.

Chính vì vậy, tùy thuộc vào số tiền mua bảo hiểm hay chi phí mua bảo hiểm mà khách hàng xác định bảo hiểm xe ô tô hạch toán vào đâu. Bạn đang băn khoăn không biết vay mua xe ngân hàng nào tốt nhất vui lòng để lại thông tin để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất.

Please follow and like us :[ external_footer ]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *