Hộ kinh doanh có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Hộ kinh doanh có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Gộp kinh doanh nhà nghỉ và tiệm may nộp thuế môn bài như thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào công ty luật Dương Gia!

– Mình hiện có một nhà nghỉ 20 phòng (đăng ký hộ kinh doanh cá thể chứ không lập doanh nghiệp). Thuế một tháng bây giờ là 3,200,000 đ (từ năm 2016 đã bỏ khoán doanh thu trên hóa đơn). Mình tìm hiểu thì tỉ lệ % tính trên doanh thu hóa đơn của nhà nghỉ chỉ 5%, nhưng không hiểu sao cơ quan thuế cộng thêm 2% (bảo đó là tính thuế thu nhập cá nhân) là thành 7%. Mình xin hỏi cơ quan thuế đánh thêm thuế thu nhập 2% vào tỉ lệ phần trăm để tính GTGT đó có đúng hay không ạ?

– Mẹ mình có một tiệm may, bây giờ mình gộp cả nhà nghỉ và tiệm may lại để đăng ký 1 thuế môn bài thì tỉ lệ % có được tính vào khung hoạt động kinh doanh khác 2% không?

Mình mong sự hồi âm của quý công ty. Mình cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cơ quan thuế đánh thêm thuế thu nhập 2% vào tỉ lệ phần trăm để tính GTGT đó có đúng hay không ạ?

Theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

“Người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:

a) Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh.

Xem thêm: Tiền lương làm thêm giờ, tăng ca có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

a.1) Trường hợp chỉ có một người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì người nộp thuế là cá nhân đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

a.2) Trường hợp nhiều người cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nhóm cá nhân kinh doanh), cùng tham gia kinh doanh thì người nộp thuế là từng thành viên có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

a.3) Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia kinh doanh nhưng chỉ có một người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì người nộp thuế là cá nhân đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

a.4) Trường hợp cá nhân, hộ gia đình thực tế có kinh doanh nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Chứng chỉ, Giấy phép hành nghề) thì người nộp thuế là cá nhân đang thực hiện hoạt động kinh doanh.

a.5) Đối với hoạt động cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác không có đăng ký kinh doanh, người nộp thuế là cá nhân sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác. Trường hợp nhiều cá nhân cùng sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác thì người nộp thuế là từng cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng”.

Như vậy, theo quy định này, hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia kinh doanh nhưng chỉ có một người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì người đó phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Với trường hợp của bạn, bạn kinh doanh nhà nghỉ với hình thức kinh doanh hộ gia đình đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo quy định trên, người đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ nộp thêm thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, cơ quan thu thuế thu thêm 2% thuế thu nhập cá nhân là đúng.

Việc gộp kinh doanh hai loại hình: kinh doanh nhà nghỉ và kinh doanh may mặc để đăng ký 1 thuế môn bài thì tỉ lệ % có được tính vào khung hoạt động kinh doanh khác 2% không?

Xem thêm: Sự khác biệt giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân

Theo tiểu mục 2 Mục I Thông tư 42/2003/TT-BTC quy định như sau:

“- Hộ sản xuất kinh doanh cá thể.

– Người lao động trong các Doanh nghiệp (Doanh nghiệp NQD, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật ĐTNN…) Nhận khoán tự trang trải mọi khoản chi phí, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.

– Nhóm người lao động thuộc các Doanh nghiệp nhận khoán cùng kinh doanh chung thì nộp chung thuế Môn bài theo qui định  tại điểm 1.d nêu trên. Trường hợp nhóm cán bộ công nhân viên, nhóm người lao động nhận khoán nhưng từng cá nhân trong nhóm nhận khoán lại kinh doanh riêng rẽ thì từng cá nhân trong nhóm còn phải nộp thuế môn bài riêng.

– Các cơ sở kinh doanh trên danh nghĩa là Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật ĐTNN, các Công ty cổ phần, Công ty TNHH… Nhưng từng thành viên của đơn vị vẫn kinh doanh độc lập, chỉ nộp một khoản tiền nhất định cho đơn vị để phục vụ yêu cầu quản lý chung thì thuế Môn bài thu theo từng thành viên.

Riêng xã viên, nhóm xã viên HTX ( gọi chung là xã viên HTX ) nhận nhiệm vụ HTX giao nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại tiết c điểm 1 phần II của Thông tư số 44/1999/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với Hợp tác xã, thì không phải nộp thuế Môn bài riêng; nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định thì phải nộp thuế Môn bài riêng.

Biểu thuế Môn bài áp dụng đối với các đối tượng nêu trên như sau:

(đơn vị: đồng)

Xem thêm: Cần lưu ý những gì khi mở hộ kinh doanh cá thể?

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

Như vậy, theo quy định trên, căn cứ để hộ kinh doanh nộp thuế môn bài đó là mức thu nhập hàng tháng là bao nhiêu. Dựa vào mức thu nhập 1 tháng, sẽ tính ra thuế môn bài. Với trường hợp của bạn, bạn muốn gộp kinh doanh nhà nghỉ và kinh doanh may mặc vào làm một để nộp thuế môn bài. Bạn sẽ phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế về sự thay đổi nêu trên. Từ đó, cơ quan thu thuế sẽ dựa vào mức thu nhập hàng tháng khi có sự thay đổi về kinh doanh để đưa ra mức thuế môn bài bạn phải nộp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.