Gói Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali: VITA – Sống Lạc Quan

Gói bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mang tên: VITA – Sống Lạc Quan. Bảo vệ toàn diện, lạc quan vui sống

Phù hợp với nhiều giai đoạn của cuộc sống

 • Xây dựng gia đình
 • Bảo vệ sức khỏe & trước bệnh hiểm nghèo
 • Tích lũy cho giáo dục và hưu trí
 • Bảo vệ kết hợp đầu tư
 • Độc thân

Gói bảo hiểm VITA - GENERALI

Quyền lợi bảo vệ

Tử vong: chi trả giá trị nào lớn hơn giữa 100% số tiền bảo hiểm và giá trị Tài khoản cơ bản cộng với giá trị Tài khoản đóng thêm.

Tử vong do Tai nạn: Nhận thêm 100% Số tiền bảo hiểm (chỉ áp dụng trước Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 75 Tuổi).

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần

 • Bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ nhỏ : 25 % STBH của QLBHN
 • Biến chứng bệnh tiểu đường : 25 % STBH của QLBHN
 • Bệnh hiểm nghèo tiến trình đầu : 25 % STBH của QLBHN
 • Bệnh hiểm nghèo quá trình sau : 100 % STBH của QLBHN
 • Hỗ trợ kinh tế tài chính khi mắc bệnh ung thư : 2,5 % STBH của QLBHN

Quyền lợi góp vốn đầu tư

Quyền lợi duy trì hợp đồng: 10% tổng số tiền lãi đầu tư đã tích lũy của 36 tháng liền kề trước thời điểm xem xét quyền lợi, bắt đầu từ cuối Năm hợp đồng thứ 03 và mỗi 03 Năm hợp đồng sau đó cho đến cuối Năm hợp đồng thứ 21

Quyền lợi tiền mặt định kỳ: Giá trị nào nhỏ hơn giữa 0,2% Số tiền bảo hiểm và 03 triệu đồng, bắt đầu từ cuối Năm hợp đồng thứ 03 và mỗi 03 Năm hợp đồng sau đó cho đến cuối Năm hợp đồng thứ 21

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng: 100% giá trị Tài khoản hợp đồng

Lợi tức sản phẩm

Lãi suất cam kết

 • Năm 1 : 4 %
 • Năm 2 đến 10 : 3 %
 • Năm 11 đến 15 : 2 %
 • Năm 16 đến 20 : 1,5 %
 • Năm 21 + : 0,5 %
 • Lãi suất quỹ liên kết chung

Đối tượng áp dụng 

 • Tuổi tham gia : Từ 30 ngày tuổi – 60 tuổi
 • Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm: 99 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: Từ 20 năm đến 99 tuổi

Minh họa quyền lợi

Minh họa quyền lợi gói VITA Sống Lạc Quan

Phương thức đóng phí

3 kế hoạch đóng phí

 • Đóng phí theo quý
 • Đóng phí theo nửa năm
 • Đóng phí theo năm

Đăng ký mua bảo hiểm với tiến trình đơn thuần

Nhận tư vấn miễn phí

 • Nhận tư vấn miễn phí từ Tư vấn Tài chính của Generali

 • Cân nhắc lựa chọn và quyết định sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính

 • Xem và trao đổi về bảng minh họa quyền hạn loại sản phẩm được phong cách thiết kế tương thích với nhu yếu của riêng bạn

Hoàn thành thủ tục phát hành Hợp đồng

 • Điền thông tin hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
 • Nộp các giấy tờ theo yêu cầu
 • Đóng phí bảo hiểm lần đầu (minh bạch và an toàn)
 • Khám sức khỏe tổng quát (Miễn chi phí khám nếu khách hàng không yêu cầu hủy hợp đồng/ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm).

Nhận hợp đồng bảo hiểm

 • Có 21 ngày xem xét để duy trì hợp đồng
 • Hoàn phí trong thời hạn 21 ngày xem xét nếu bạn quyết định hành động không duy trì hợp đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.