Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Quân đội (MB) mới nhất tháng 12/2021

4905-mb21
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Quân đội (MB) mới nhất tháng 12/2021

Cụ thể, người mua tham gia gửi tiết kiệm chi phí tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, sẽ được ngân hàng pháp luật lãi suất lần lượt là 2,5 % / năm và 2,6 % / năm. Với kỳ hạn gửi 3 tháng và 4 tháng, người mua được hưởng mức lãi suất chung 3,2 % / năm ; và lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 5 tháng là 3,3 % / năm. Trong khi, tại kỳ hạn gửi 6 tháng, Ngân hàng MB kiểm soát và điều chỉnh lãi suất tiết kiệm chi phí vận dụng với hình thức trả lãi trước tăng 0,05 điểm % lên mức 4,3 % / năm, nhưng vẫn giữ nguyên lãi suất 5,9 % / năm vận dụng cho hình thức trả lãi sau với điều kiện kèm theo những khoản tiết kiệm chi phí phải từ 200 tỷ đồng trở lên.

Lãi suất Ngân hàng MBBank trong tháng 12 cũng áp dụng lãi suất chung là 4,4%/năm dành cho hai kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng; lãi suất 4,6%/năm tại kỳ hạn 9 tháng, và hai kỳ hạn 10 – 11 tháng đều là 4,7%/năm.

Tương tự như kỳ hạn 6 tháng, lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn gửi 12 tháng vận dụng với hình thức trả lãi trước cũng tăng 0,05 điểm % lên mức 4,9 % / năm. Nhưng vẫn không đổi khác lãi suất vận dụng với hình thức trả lãi sau là 6,8 % / năm, điều kiện kèm theo khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí từ 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng. Khách hàng có khoản tiền gửi tại ba kỳ hạn 13, 15 và 18 tháng, thì được ngân hàng pháp luật mức lãi suất lần lượt là 5,1 % / năm, 5,4 % / năm và 5,5 % / năm. Cũng như hai kỳ 6 tháng và 12 tháng, lãi suất tại kỳ hạn 24 tháng vận dụng cho hình thức trả lãi trước tăng 0,05 điểm % lên mức 5,4 % / năm, còn hình thức trả lãi sau vẫn được giữ nguyên ở mức 6,9 % / năm và điều kiện kèm theo những khoản tiết kiệm chi phí phải từ 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng. Đối với người mua tham gia gửi tiết kiệm chi phí tại ba kỳ hạn 36, 48 và 60 tháng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí trong tháng này vẫn được Ngân hàng MB ấn định cùng mức 6,2 % / năm. Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm chi phí so với kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần liên tục duy trì ở mức 0,2 % / năm và tiền gửi không kỳ hạn là 0,1 % / năm.

Lãi suất Ngân hàng MB tháng 12/2021 áp dụng với khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất ( % / năm )
Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
1 tuần 0,2 %
2 tuần 0,2 %
3 tuần 0,2 %
1 tháng 2,5 %
2 tháng 2,6 %
3 tháng 3,2 %
4 tháng 3,2 %
5 tháng 3,3 %
6 tháng 4,3 % Lãi suất vận dụng với hình thức trả lãi trước
7 tháng 4,4 %
8 tháng 4,4 %
9 tháng 4,6 %
10 tháng 4,7 %
11 tháng 4,7 %
12 tháng 4,9 % Lãi suất vận dụng với hình thức trả lãi trước
13 tháng 5,1 %
15 tháng 5,4 %
18 tháng 5,5 %
24 tháng 5,4 % Lãi suất vận dụng với hình thức trả lãi trước
36 tháng 6,2 %
48 tháng 6,2 %
60 tháng 6,2 %
Không kỳ hạn 0,1 %

Lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí vận dụng lãi trả sau với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng

Kỳ hạn Lãi trả sau ( % / năm ) Điều kiện
6 tháng 5,9 % Các khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí từ 200 tỷ đồng trở lên
12 tháng 6,8 % Các khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí từ 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng.
24 tháng 6,9 % Các khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí từ 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng.

Trong tháng 12, biểu lãi suất tiền gửi của người mua Tổ chức kinh tế tài chính tại Ngân hàng MB vẫn giữ nguyên không đổi so với tháng trước. Do đó, khung lãi suất kêu gọi tại kỳ hạn 1 – 60 tháng liên tục được niêm yết ở mức từ 2,3 % / năm đến 5,6 % / năm. Ở biểu lãi suất này, nếu người mua tham gia gửi tiết kiệm chi phí tại kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần và không kỳ hạn, thì sẽ được vận dụng mức lãi suất tương tự như như người mua cá thể. Trong đó, lãi suất tại kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần là 0,2 % / năm, còn lãi suất 0,1 % / năm dành cho tiền gửi không kỳ hạn.

Lãi suất tiền gửi của khách hàng Tổ chức kinh tế tại MBBank

Kỳ hạn Lãi trả sau ( % năm ) VNĐ
KKH 0,1 %
01 tuần 0,2 %
02 tuần 0,2 %
03 tuần 0,2 %
01 tháng 2,3 %
02 tháng 2,4 %
03 tháng 3 %
04 tháng 3 %
05 tháng 3 %
06 tháng 3,9 %
07 tháng 4 %
08 tháng 4 %
09 tháng 4,3 %
10 tháng 4,3 %
11 tháng 4,3 %
12 tháng 4,7 %
13 tháng 4,7 %
18 tháng 5,4 %
24 tháng 5,6 %
36 tháng 5,6 %
48 tháng 5,6 %
60 tháng

5,6%

Lãi suất tiết kiệm LienVietPostBank mới nhất tháng 12/2021 Bước sang tháng 12, biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ( LienVietPostBank ) được kiểm soát và điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn so với …
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) mới nhất tháng 12/2021 Biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Kiên Long ( Kienlongbank ) trong tháng 12 này liên tục không đổi giống như một vài tháng gần đây. Khung …
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 12/2021? Bước sang tháng 12, một số ít ít ngân hàng liên tục có sự kiểm soát và điều chỉnh tăng lãi suất so với trước. Tuy nhiên, khoanh vùng phạm vi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.