Máy Rửa Xe Karcher,Thành Đạt Nhà Phân Phối Máy Rửa Xe Karcher

Máy rửa xe Karcher-Đức

Máy Rửa Xe Karcher K2 Universal OJ EU

Model :

K2 Universal OJ

Giá :

2,691,000 VNĐ

Mô tả :

P=1400W,110bar,360l/h

Khuyến mãi đặc biệt


Máy Rửa Xe Karcher K2 Full Control Car

Model :

K2 Full Control Car

Giá :

3,861,000 VNĐ

Mô tả :

P=1400W,110bar,360l/h

Khuyến mãi đặc biệt


Máy Rửa Xe Karcher K2 Premium Full Control

Model :

K2 Premium Full Control

Giá :

3,681,000 VNĐ

Mô tả :

P=1400W,110bar,360l/h

Khuyến mãi đặc biệt


Máy Rửa Xe Karcher K2 Power VPS

Model :

K2 Power VPS

Giá :

4,221,000 VNĐ

Mô tả :

P=1100W,100bar,360l/h

Motor Cảm Ứng Từ

Khuyến mãi đặc biệt


Máy Xịt Áp Lực Karcher K2.360

Model :

K2-360

Giá :

3,411,000 VNĐ

Mô tả :

P=1400W,120bar,360l/h

Khuyến mãi đặc biệt


Máy Phun Rửa Áp Lực Karcher K5 EU

Model :

K5 EU

Giá :

8,361,000 VNĐ

Mô tả :

P=2100W,145bar,500l/h

Motor Cảm Ứng Từ

Khuyến mãi đặc biệt


Máy Rửa Xe Karcher K5 Compact

Model :

K5 Compact

Giá :

7,461,000 VNĐ

Mô tả :

P=2100W,145bar,500l/h

Motor Cảm Ứng Từ

Khuyến mãi đặc biệt


Máy Rửa Xe Karcher HD 5/11 P

Model :

HD 5/11P

Giá :

18,900,000 VNĐ

Mô tả :

P=2200W,110bar,490l/h


Máy Rửa Xe Karcher HD5/12C

Model :

Karcher HD5/12C

Giá :

22,900,000 VNĐ

Mô tả :

P=2500W,175bar,500l/h


Máy Rửa Xe Kacher HD5/15C

Model :

HD5/15C

Giá :

25,900,000 VNĐ

Mô tả :

P=2800W,200bar,500l/h


Máy Rửa Xe Kacher HD5/17C

Model :

HD5/17C

Giá :

27,900,000 VNĐ

Mô tả :

P=3000W,200bar,480l/h


Máy Rửa Xe Karcher HD6/15M

Model :

HD6/15M

Giá :

32,900,000 VNĐ

Mô tả :

P=3100W,200bar,560l/h


Máy Rửa Xe Karcher HD7/14-4M

Model :

HD7/14-4M

Giá :

48,900,000 VNĐ

Mô tả :

P=3400W,210bar,560l/h


Máy Rửa Xe Karcher HD7/16-4M

Model :

HD7/16-4M

Giá :

51,900,000 VNĐ

Mô tả :

P=4200W,240bar,700l/h


Máy Rửa Xe Karcher HD7/18-4M

Model :

HD7/18-4M

Giá :

52,900,000 VNĐ

Mô tả :

P=5000W,215bar,700l/h


Máy Rửa Xe Karcher HD10/25-4S

Model :

HD10/25-4S

Giá :

77,900,000 VNĐ

Mô tả :

P=9200W,275bar,1000l/h


Máy Rửa Xe Karcher PRO HD 200

Model :

PRO HD 200*GB

Giá :

0 VNĐ

Mô tả :

P=2100W,170bar,400l/h


Máy Phun Nước Cao Áp Karcher

Model :

HDS-10/20-4M*KAP

Giá :

0 VNĐ

Mô tả :

P=3000W,200bar,1000l/h


Máy Phun Rửa Cao Áp Karcher

Model :

HDS 798 C ECO

Giá :

0 VNĐ

Mô tả :

P=3600W,160bar,760l/h


Máy Vệ Sinh Công Nghiệp

Model :

HDS-7/11-4M*Classic-KAP

Giá :

0 VNĐ

Mô tả :

P=5700W,170bar,760l/h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.