Bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư, cư dân bắt buộc phải mua?

Trả lời:

Thứ nhất, về đối tượng mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Điều 4 Nghị định 23/2018 / NĐ-CP lao lý về những đối tượng người tiêu dùng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như sau :

Điều 4. Đối tượng bảo hiểm

1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là hàng loạt gia tài của cơ sở có nguy khốn về cháy, nổ, gồm có :
a ) Nhà, khu công trình và những gia tài gắn liền với nhà, khu công trình ; máy móc, thiết bị .
b ) Các loại sản phẩm & hàng hóa, vật tư ( gồm có cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm ) .
2. Đối tượng bảo hiểm và khu vực của đối tượng người dùng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm. ”
Theo Phụ lục 2 Nghị định 79/2014 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy, nhà chung cư ; nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên thuộc Danh mục cơ sở có nguy khốn về cháy, nổ, do đó sẽ phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc .
Căn cứ những lao lý trên, hàng loạt những gia tài thuộc chiếm hữu chung và sở hữu riêng của dân cư trong chung cư sẽ đều phải mua bảo hiểm cháy nổ .

Thứ hai, về đối tượng đóng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Theo Điều 11 Luật Nhà ở, chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở có nghĩa vụ:

– Đối với chủ sở hữu nhà tại là tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể trong nước, người Nước Ta định cư ở quốc tế :
+ Sử dụng nhà ở đúng mục tiêu pháp luật ; lập và tàng trữ hồ sơ về nhà ở thuộc chiếm hữu của mình ;
+ Thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ vệ sinh, môi trường tự nhiên, trật tự bảo đảm an toàn xã hội theo pháp luật của pháp lý ;
Bên cạnh đó, một trong những nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là cơ quan, tổ chức triển khai và cá nhận có cơ sở có nguy hại về cháy, nổ phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại những doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ ( khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2018 / NĐ-CP ) .
Như vậy, nếu dự án Bất Động Sản chung cư vẫn do chủ góp vốn đầu tư chiếm hữu thì chủ góp vốn đầu tư phải có nghĩa vụ và trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ .
Nếu người mua chung cư đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì mặc dầu chung cư chưa có Ban quản trị chính thức nhưng đã đi vào hoạt động giải trí, do vậy dân cư chung cư sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm phải mua bảo hiểm cháy nổ phần nhà chung cư đã mua .

Theo đó, chủ sở hữu căn hộ sẽ có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với phần sở hữu riêng của mình và có trách nhiệm đóng góp chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với phần sở hữu chung.

Thứ ba, về mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải đóng:

Cụ thể tại Phụ lục II Nghị định 23/2018 / NĐ-CP, tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ phải đóng so với nhà chung cư có mạng lưới hệ thống chữa cháy tự động hóa ( springkler ), nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ là 0.05 % ; nhà chung cư không có mạng lưới hệ thống chữa cháy tự động hóa ( springkler ) thì tỷ suất là 0.1 % .
Xem thêm: Xem thêm : Bảo hiểm cháy nổ – chủ góp vốn đầu tư hay người mua chung cư phải đóng ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.