Quy định pháp luật về hợp đồng bảo hiểm con người

Hợp đồng bảo hiểm con người là sự thỏa thuận hợp tác giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, đối tượng người tiêu dùng của của hợp đồng bảo hiểm con người là tuổi thọ, tính mạng con người, sức khỏe thể chất và tai nạn thương tâm con người .

1.Căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khỏe con người

– Số tiền bảo hiểm hoặc phương pháp xác lập số tiền bảo hiểm được bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm .– Trong bảo hiểm tai nạn thương tâm con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong khoanh vùng phạm vi số tiền bảo hiểm, địa thế căn cứ vào thương tật thực tiễn của người được bảo hiểm và thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm .

– Trong bảo hiểm sức khỏe con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe của người được bảo hiểm do bệnh tật hoặc tai nạn gây ra và thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

>> > Xem thêm Những điều kiện kèm theo ngoài lao lý ghi trong hợp đồng bảo hiểm

2.Thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ

– Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin đúng chuẩn tuổi của người được bảo hiểm vào thời gian giao kết hợp đồng bảo hiểm để làm cơ sở tính phí bảo hiểm .– Trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông tin sai tuổi của người được bảo hiểm, nhưng tuổi đúng của người được bảo hiểm không thuộc nhóm tuổi hoàn toàn có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm sau khi đã trừ những ngân sách hài hòa và hợp lý có tương quan. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực hiện hành từ hai năm trở lên thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn trả của hợp đồng bảo hiểm .– Trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông tin sai tuổi của người được bảo hiểm làm giảm số phí bảo hiểm phải đóng, nhưng tuổi đúng của người được bảo hiểm vẫn thuộc nhóm tuổi hoàn toàn có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền :a ) Yêu cầu bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm bổ trợ tương ứng với số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;b ) Giảm số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng .– Trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông tin sai tuổi của người được bảo hiểm dẫn đến tăng số phí bảo hiểm phải đóng, nhưng tuổi đúng của người được bảo hiểm vẫn thuộc nhóm tuổi hoàn toàn có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm tiêu biểu vượt trội đã đóng hoặc tăng số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng .

3.Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

– Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương pháp thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm .– Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc 1 số ít lần phí bảo hiểm nhưng không hề đóng được những khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ triển khai hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời hạn đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác .– Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ hai năm trở lên mà doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ triển khai hợp đồng thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn trả của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác .– Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác Phục hồi hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ thực thi trong thời hạn hai năm, kể từ ngày bị đình chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu .

4.Những hành vi không được thực hiện

– Trong bảo hiểm con người, nếu bên mua bảo hiểm không đóng hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm .

Trong trường hợp người được bảo hiểm chết, bị thương tật hoặc đau ốm do hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp của người thứ ba gây ra, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm mà không có quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã trả cho người thụ hưởng. Người thứ ba phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

5.Giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết

– Khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của người khác thì phải được người đó chấp thuận đồng ý bằng văn bản, trong đó ghi rõ số tiền bảo hiểm và người thụ hưởng .Mọi trường hợp đổi khác người thụ hưởng phải có sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của bên mua bảo hiểm .– Không được giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của những người sau đây :a ) Người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó chấp thuận đồng ý bằng văn bản ;b ) Người đang mắc bệnh tâm thần .

6.Các trường hợp không trả tiền bảo hiểm

– Doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm trong những trường hợp sau đây :a ) Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm tiên phong hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm liên tục có hiệu lực thực thi hiện hành ;b ) Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng ;c ) Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình .– Trong trường hợp một hoặc 1 số ít người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm .– Trong những trường hợp lao lý như trên, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn trả của hợp đồng bảo hiểm hoặc hàng loạt số phí bảo hiểm đã đóng sau khi đã trừ những ngân sách hài hòa và hợp lý có tương quan ; nếu bên mua bảo hiểm chết thì số tiền trả lại được xử lý theo pháp luật của pháp lý về thừa kế .

>>> Xem thêm Những quy định pháp luật về hợp đồng bảo hiểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.