Có được mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu không?

Có được mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu không?

Có được mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu không : Luật sư cho em hỏi em là người ngoài tỉnh vào thành phố thao tác. Em không có hộ khẩu tại thành ….

CÓ ĐƯỢC MUA BẢO HIỂM Y TẾ KHI KHÔNG CÓ HỘ KHẨU

Câu hỏi của bạn :
Luật sư cho em hỏi em là người ngoài tỉnh vào thành phố thao tác. Em không có hộ khẩu tại thành phố và lại là lao động tự do em muốn mua bảo hiểm y tế tại thành phố thì có được không hay có được mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu tại thành phố không và nếu được thì cần những thủ tục gì ? Nếu như những người có bảo hiểm y tế ở quê thì có được khám bệnh tại thành phố không ? Em xin cảm ơn luật sư đã tư vấn .
Câu vấn đáp của luật sư :
Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin yêu và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp lý qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau :
Căn cứ pháp lý :

Nội dung tư vấn mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu

1. Mua thẻ bảo hiểm y tế khi không có sổ hộ khẩu được hiểu như thế nào?

Hiện nay rất nhiều người mua đặt ra câu hỏi mua thẻ bảo hiểm y tế khi không có sổ hộ khẩu có được không ? Vậy trường hợp nào mua bảo hiểm y tế cần có hộ khẩu và trường hợp nào không cần có ? Theo lao lý của luật bảo hiểm y tế, lúc bấy giờ đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế được phân thành 5 nhóm. Trong đó có nhóm đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ mái ấm gia đình. Có không không ít người cho rằng hộ mái ấm gia đình chỉ được xác lập trong mối quan hệ trong sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, trong thực tiễn ngoài sổ hộ khẩu thì việc tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng người tiêu dùng này còn được xác lập qua thông tin có trong sổ tạm trú .

2. Quy định pháp luật mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu.

Căn cứ theo pháp luật tại khoản 5 điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ trợ năm năm trước về đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế như sau :
“ 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ mái ấm gia đình gồm những người thuộc hộ mái ấm gia đình, trừ đối tượng người tiêu dùng lao lý tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này ” .
Bên canh đó, tại khoản 5 điều 17 Quyết định 595 / QĐ-BHXH pháp luật về đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ mái ấm gia đình như sau :
“ 5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ mái ấm gia đình, gồm có :
5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng người dùng pháp luật tại những Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng ;
5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng người tiêu dùng lao lý tại những Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này. ”
Theo lao lý trên, từ ngày 01/06/2016 trở đi, muốn mua bảo hiểm y tế thì bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế theo hộ mái ấm gia đình. Nhóm đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ mái ấm gia đình thì gồm có hàng loạt những người có tên trong sổ hộ khẩu hay hàng loạt những người có tên trong sổ tạm trú, trừ trường những người đã khai báo tạm vắng .
Vậy với trường hợp muốn mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu thì bạn cần có sổ tạm trú tại nơi đó. Hay nếu bạn muốn mua bảo hiểm y tế từ nguyện bạn cần phải đi ĐK tạm trú tạm vắng tại nơi bạn đang ở, thì khi đó bạn sẽ đủ điều kiện kèm theo để đi mua bảo hiểm y tế tự nguyện khi không có hộ khẩu .

  3. Thủ tục hồ sơ mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu.

Muốn mua bảo hiểm y tế khi không có hộ khẩu, bạn cần sẵn sàng chuẩn bị những loại sách vở sau :

  • Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu 01 – BHYTTN với không thiếu thông tin cá thể .
  • Giấy đăng kí tạm trú do cơ quan công an cấp cơ sở cấp và Chứng minh thư nhân dân hoặc sách vở tùy thân khác để so sánh .
  • Sau khi thông tin được so sánh, bạn sẽ phải nộp tiền đóng bảo hiểm y tế ngay tại đại lý thu bảo hiểm y tế cấp cơ sở. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày cơ quan bảo hiểm y tế nhận được hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ được nhận thẻ bảo hiểm y tế của mình .

Thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày Đại lý thu bảo hiểm y tế cấp xã nộp tiền vào thông tin tài khoản bảo hiểm y tế cấp Q., huyện .
Lưu ý : Với câu hỏi : Những người có thẻ bảo hiểm y tế ở ở thì có được khám bệnh tại thành phố không ?
Trường hợp này được thăm khám thông thường nhưng mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ khác, đơn cử địa thế căn cứ theo
Căn cứ theo lao lý tại điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm năm trước lao lý về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau :
“ 1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật tại những điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế giao dịch thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh trong khoanh vùng phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau :
a ) 100 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với đối tượng người dùng pháp luật tại những điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh ngoài khoanh vùng phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng người dùng pháp luật tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí đầu tư bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng người dùng này ; trường hợp nguồn kinh phí đầu tư này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo vệ ;
b ) 100 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với trường hợp ngân sách cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do nhà nước lao lý và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã ; c ) 100 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời hạn tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả ngân sách khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến ;
d ) 95 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với đối tượng người dùng lao lý tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này ;
đ ) 80 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với những đối tượng người tiêu dùng khác .
“ 3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế giao dịch thanh toán theo mức hưởng pháp luật tại khoản 1 Điều này theo tỷ suất như sau, trừ trường hợp lao lý tại khoản 5 Điều này :

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b ) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60 % ngân sách điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 ; 100 % ngân sách điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong khoanh vùng phạm vi cả nước ;
c ) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành đến ngày 31 tháng 12 năm năm ngoái ; 100 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay .
2. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ mái ấm gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã hòn đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán giao dịch ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú so với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến TW và có mức hưởng theo pháp luật tại khoản 1 Điều này .
3. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả ngân sách điều trị nội trú theo mức hưởng lao lý tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong khoanh vùng phạm vi cả nước. ”
Theo như lao lý trên của luật, mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến như sau :

  • Tại bệnh viện tuyến TW là 40 % ngân sách điều trị nội trú ;
  • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60 % ngân sách điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 ; 100 % ngân sách điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong khoanh vùng phạm vi cả nước ;
  • Tại bệnh viện tuyến huyện là 70 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành đến ngày 31 tháng 12 năm năm ngoái ; 100 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay ;

Vậy với trường hợp, nơi ĐK khám chữa bệnh bắt đầu ở quê, và lên thành phố khám, trường hợp này được coi là khám chữa bệnh trái tuyến, tùy vào nơi khám chữa bệnh là tuyến gì mà mức hưởng sẽ khác nhau. Nếu bạn muốn đi đúng tuyến cần có giấy chuyển viện từ nơi khám chữa bệnh bắt đầu .
Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm một số ít bài viết :

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mua bảo hiểm y tế khi không có sổ hộ khẩu

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mua bảo hiểm y tế khi không có sổ hộ khẩu: đối tượng tham gia; mức đóng bảo hiểm y tế của từng thành viên; nơi đăng ký chữa bệnh ban đầu… hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về mua bảo hiểm y tế khi không có sổ hộ khẩu tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / .

5
/
5
(
2

bình chọn

)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.