Có thể mua bảo hiểm y tế thay cho người khác không?

Có thể mua bảo hiểm y tế thay cho người khác không?

Có thể mua bảo hiểm y tế thay cho người khác : Gia đình tôi có 3 thành viên có bảo hiểm y tế rồi, nhưng có một người em trai nay 44 tuổi nhưng ….

CÓ THỂ MUA BẢO HIỂM Y TẾ THAY CHO NGƯỜI KHÁC

Câu hỏi của bạn :
Gia đình tôi có 3 thành viên có bảo hiểm y tế rồi, nhưng có một người em trai nay 44 tuổi nhưng không chịu mua bảo hiểm y tế. Vậy tôi hoàn toàn có thể đại diện thay mặt đứng ra mua bảo hiểm y tế cho em tôi không ? Hay tôi hoàn toàn có thể mua bảo hiểm y tế thay cho người khác không ? Và mức đóng trong một năm là bao nhiêu ? Tôi cảm ơn .
Câu vấn đáp của luật sư :
Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin yêu và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp lý qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau :
Căn cứ pháp lý :

 • Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm trước
 • Luật bảo hiểm y tế 2008
 • Quyết định 595 / QĐ-BHXH quản trị thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế .
 • Công văn 777 / BHXH-BT hướng dẫn nội dung thu bảo hiểm y tế .
 • Nghị định 105 / năm trước / NĐ-CP Hướng dẫn luật bảo hiểm y tế

Nội dung tư vấn hoàn toàn có thể mua bảo hiểm y tế thay cho người khác

   1. Quy định pháp luật về mua bảo hiểm y tế thay cho người khác.

     Thứ nhất, quy định về mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình.

Căn cứ theo điểm a, Mục 1 Công văn số 777 / BHXH – BT hướng dẫn nội dung về thu bảo hiểm y tế như sau :
“ a ) Đối với hộ mái ấm gia đình tham gia BHYT pháp luật tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư 41/2014 / TTLT-BYT-BTC đã có người tham gia BHYT tự đóng 100 % mức đóng, nếu sau ngày 01/01/2015 liên tục tham gia BHYT thì thực thi cho cá thể người đó hoặc theo hộ mái ấm gia đình ; những người còn lại trong hộ mái ấm gia đình chưa tham gia BHYT, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực thi theo hộ mái ấm gia đình. Từ 01/01/2016 trở đi, hàng loạt những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực thi BHYT theo hộ mái ấm gia đình. ”
Bên cạnh đó, tại mục 2 Công văn 777 / BHXH – BT cũng lao lý :
“ Đối tượng pháp luật tại Điểm a, Điểm c, Khoản 4, Điều 1 Thông tư 1/2014 / TTLT-BYT-BTC : trong năm năm ngoái, tham gia BHYT theo list được cấp có thẩm quyền phê duyệt so với từng thành viên hộ mái ấm gia đình ; thực thi thu và cấp thẻ BHYT tương ứng thời hạn được hưởng chủ trương theo quyết định hành động phê duyệt của cấp có thẩm quyền nhưng tối thiểu là 3 tháng. Trường hợp người tham gia đóng tiền vào những ngày trong tháng ( không vào ngày đầu tháng ) thì mức đóng được tính từ ngày đầu tháng người tham gia BHYT đóng tiền ; thẻ BHYT có giá trị từ ngày đóng tiền so với người tham gia BHYT liên tục và có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền so với người tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia BHYT không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm kinh tế tài chính. Từ năm năm nay tham gia BHYT theo hộ mái ấm gia đình ” .
Ngoài ra, theo khoản 5 điều 17 Quyết định số 595 / QĐ – BHXH pháp luật về đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm y tế như sau :
“ 5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ mái ấm gia đình gồm có :
5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại những Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng ;
5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng người tiêu dùng lao lý tại những Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này. ”
Theo như lao lý trên, khởi đầu từ ngày 01/01/2016 trở đi, những người còn lại trong hộ mái ấm gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế, khi tham gia bảo hiểm y tế thì bắt buộc phải tham gia theo hộ mái ấm gia đình .
Những người thuộc hộ mái ấm gia đình được lao lý tại khoản 2, 3, 4 điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm năm trước thì không phải tham gia bảo hiểm y tế. Cụ thể là những người do người lao động và sử dụng lao động đóng, do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng hoặc được ngân sách nhà nước tương hỗ mức đóng .
Như vậy, khi mua bảo hiểm y tế tự nguyện bạn bắt buộc phải tham gia mua bảo hiểm y tế theo hộ mái ấm gia đình .

   Thứ hai, có thể mua bảo hiểm y tế thay cho người khác.

Để mua bảo hiểm y tế tự nguyện, bạn hoàn toàn có thể đến trụ sở bảo hiểm xã hội xã hoặc đến những đại lý thu bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội để đăng kí mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ là 01 tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo mẫu 01 – BHYTTN. Hàng tháng, từ ngày 25 đến ngày cuối tháng, người mua thẻ BHYT tự nguyện đến trực tiếp những đại lý thu BHXH tại những xã, phường nơi cư trú để ĐK tham gia .
Thủ tục mua bảo hiểm y tế như sau :

 • Bước 1 : Xuất trình sổ hộ khẩu hoặc giấy ĐK tạm trú do cơ quan Công an thường trực cấp và chứng minh thư nhân dân hoặc sách vở tùy thân có ảnh .
 • Bước 2 : Bạn ghi đủ những thông tin vào tờ khai tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo đối tượng người dùng nhân dân ( mẫu số 01 / BHYTTN ) theo hướng dẫn của đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện ;
 • Bước 3 : Nộp tờ khai cho đại lý hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội để kiểm tra, so sánh .

Vậy địa thế căn cứ theo trình tự thủ tục mua bảo hiểm y tế thì hoàn toàn có thể mua bảo hiểm y tế thay cho người khác chỉ cần bảo vệ hồ sơ sách vở như trên .
Về thời hạn xử lý, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng khởi đầu từ ngày 01 của mỗi tháng và sau tối thiểu 30 ngày kể từ ngày đại lý thu nộp tiền vào thông tin tài khoản bảo hiểm xã hội huyện .

  2. Giá mua bảo hiểm y tế thay cho người khác.

Căn cứ theo khoản 5 điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm năm trước pháp luật về đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm y tế như sau :
“ 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ mái ấm gia đình gồm những người thuộc hộ mái ấm gia đình, trừ đối tượng người dùng lao lý tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. ”

   Đối chiếu tại khoản 3 điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 quy định như sau:

“ 3. Tất cả thành viên thuộc hộ mái ấm gia đình theo lao lý tại khoản 5 Điều 12 của Luật này phải tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, đơn cử như sau :
a ) Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6 % mức lương cơ sở ;
b ) Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70 %, 60 %, 50 % mức đóng của người thứ nhất ;
c ) Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40 % mức đóng của người thứ nhất ” .
Bên cạnh đó, địa thế căn cứ theo điểm g, khoản 1 điều 2 Nghị định 105 / năm trước / NĐ – CP hướng dẫn luật bảo hiểm y tế đơn cử điều luật trên như sau :
“ 1. Từ ngày 01 tháng 01 năm năm ngoái, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của những đối tượng người dùng được lao lý như sau :
g ) Mức đóng của tổng thể những thành viên thuộc hộ mái ấm gia đình theo lao lý tại khoản 5 Điều 12 sửa đổi, bổ trợ của Luật Bảo hiểm y tế như sau : Người thứ nhất đóng bằng 4,5 % mức lương cơ sở ; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70 %, 60 %, 50 % mức đóng của người thứ nhất ; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40 % mức đóng của người thứ nhất .
Đối với hộ mái ấm gia đình được ngân sách nhà nước tương hỗ mức đóng thì không vận dụng giảm trừ mức đóng theo pháp luật tại Điểm g Khoản 1 Điều này ”
Như vậy, mức đóng của những thành viên thuộc hộ mái ấm gia đình được pháp luật người thứ nhất đóng bằng 4,5 % mức lương cơ sở, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70 %, 60 %, 50 % mức đóng của người thứ nhất, từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40 % mức đóng của người thứ nhất .
Cụ thể từ ngày 01/07/2017 thì mức lương cơ sở có sự đổi khác tăng lên 1.300.000 đồng. Do vậy, giá mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ mái ấm gia đình cũng sẽ tăng, đơn cử như sau :

 • Người thứ nhất là 702.000 đồng / năm ;
 • Người thứ hai là 492.000 đồng / năm ;
 • Người thứ ba là 422.000 đồng / năm ;
 • Người thứ tư là 351.000 đồng / năm ;
 • Từ người thứ năm trở lên 281.000 đồng / năm .

Vậy địa thế căn cứ theo những thành viên trong sổ hộ khẩu để biết được giá mua bảo hiểm của bạn là bao nhiêu .
Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm bài viết :
Trên đây là bài tư vấn hoàn toàn có thể mua bảo hiểm y tế thay cho người khác. Luật Toàn Quốc kỳ vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách lựa chọn được giải pháp tốt nhất để xử lý yếu tố của mình, còn bất kể vướng mắc gì hành khách vui vẻ liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp lý Lao Động không lấy phí 24/7 : 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và nhu yếu phân phối dịch vụ hoặc gửi email : lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và quan điểm góp phần của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn .
Xin chân thành cảm ơn sự sát cánh của hành khách !
Trân trọng. / .

Liên kết tham khảo

vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.