Mua BHYT theo đối tượng hộ gia đình ở bưu điện có được không?

Mua BHYT theo đối tượng người dùng hộ mái ấm gia đình ở bưu điện có được không ?

Tôi muốn đóng tiền mua BHYT cho 3 người thì thời điểm đầu tháng 10 tôi có mua được không? Mua cho 3 người thì mức phí tính như thế nào? Có thể ra bưu điện đăng ký mua không?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mua BHYT hộ mái ấm gia đình

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“ Điều 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ mái ấm gia đình
1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng người dùng pháp luật tại những Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này .
2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại những Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này và đối tượng người dùng đã tham gia bảo hiểm y tế theo lao lý tại khoản 1 Điều này. ”

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp nhà bạn có 3 người có thể đăng ký tham gia BHYT tự nguyện hộ gia đình và pháp luật không giới hạn về thời điểm tham gia. Vì vậy, bạn có thể đăng ký tham gia BHYT tự nguyện vào đầu tháng 10/2020.

Thứ hai, về mức đóng bảo hiểm y tế hộ mái ấm gia đình

Căn cứ theo Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146 / 2018 / NĐ-CP pháp luật như sau :
“ Điều 7. Mức đóng và nghĩa vụ và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của những đối tượng người tiêu dùng được pháp luật như sau :
e ) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng người dùng pháp luật tại Điều 5 Nghị định này như sau : Người thứ nhất đóng bằng 4,5 % mức lương cơ sở ; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70 %, 60 %, 50 % mức đóng của người thứ nhất ; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40 % mức đóng của người thứ nhất .
Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo pháp luật tại điểm này được thực thi khi những thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ mái ấm gia đình cùng tham gia trong năm kinh tế tài chính. ”

Như vậy, hiện nay mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, từ đó số tiền đóng bảo hiểm y tế của hộ gia đình 3 người như sau:

+Người thứ nhất là: 804.600 đồng/năm

+ Người thứ hai là : 563.220 đồng / năm
+ Người thứ ba là : 482.760 đồng / năm
Tổng số tiền phải đóng cho hộ mái ấm gia đình 3 người là : 1.850.580 đồng / năm

Thứ ba, mua BHYT theo đối tượng người tiêu dùng hộ mái ấm gia đình ở bưu điện có được không ?

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Quyết định 1599 / QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Nước Ta pháp luật như sau :
“ Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Đại lý thu là tổ chức triển khai được cơ quan Bảo hiểm xã hội ký Hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội ; bảo hiểm y tế, gồm : Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã ; đơn vị chức năng sự nghiệp ; tổ chức triển khai chính trị – xã hội ; tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp và tổ chức triển khai kinh tế tài chính ” .
Đồng thời địa thế căn cứ theo Công văn 3116 / BHXH-BT về tiến hành thu BHXH, BHYT qua mạng lưới hệ thống Bưu điện có pháp luật :
“ Thực hiện Quyết định số 1599 / QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội ( BHXH ) Nước Ta phát hành lao lý hoạt động giải trí đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế ( BHYT ), BHXH Nước Ta đã ký hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT và đáp ứng dịch vụ công với Tổng Công ty Bưu điện Nước Ta ( thay thế sửa chữa Hợp đồng số 126 / năm trước / BHXHVN-BĐVN ngày 25/9/2014 về đáp ứng dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng người tiêu dùng tự đóng và tăng trưởng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua mạng lưới hệ thống Bưu điện ). Để tiến hành triển khai thống nhất những nội dung tại hợp đồng nguyên tắc đã được ký kết giữa hai Ngành, BHXH Nước Ta nhu yếu BHXH những tỉnh, thành phố thường trực TW ( sau đây gọi chung là BHXH tỉnh ) thực thi 1 số ít nội dung sau :
1. Phối hợp với Bưu điện tỉnh
a ) Tổ chức ký và triển khai những nội dung tại hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT và đáp ứng dịch vụ công theo những pháp luật tại Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT và đáp ứng dịch vụ công qua mạng lưới hệ thống bưu điện giữa BHXH Nước Ta với Tổng Công ty Bưu điện Nước Ta ( mẫu hợp đồng gửi vào mail những đơn vị chức năng ) sau khi hiệu lực hiện hành hợp đồng cũ hết hiệu lực thực thi hiện hành. Trường hợp đã ký hợp đồng với bưu điện tỉnh theo Quyết định số 1599 / QĐ-BHXH thì hai bên thống nhất lập phụ lục hợp đồng bổ trợ những nội dung dịch vụ theo hợp đồng nguyên tắc số 80/2017 / BHXHVN-BĐVN. ”

Như vậy, theo quy định thì bưu điện có thể thực hiện các giao dịch về thủ tục tham gia, nộp tiền đóng, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT nếu có Hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với cơ quan BHXH. Khi đó, người dân có thể mua BHYT, đóng BHXH tại bưu điện.

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn.

Thủ tục mua bảo hiểm y tế
Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ mái ấm gia đình là bao nhiêu ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.