Thời gian gia hạn bảo hiểm y tế bao lâu có hiệu lực

Bảo hiểm y tế sinh ra nhằm mục đích tương hỗ sức khỏe thể chất cho những người lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm hay quyền hạn tham gia bảo hiểm y tế, không nhằm mục đích mục tiêu doanh thu. Điều đó cũng có nghĩa rằng, bảo hiểm y tế có có giá trị nhân văn thâm thúy giữa nhà nước so với những đối tượng người tiêu dùng có thu nhập thấp mà không may bị ốm đau, bệnh tật. Trong thời hạn gần đây, Luật sư X nhận được rất nhiều thắc mắc từ phía người mua tương quan đến gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Thời gian gia hạn bảo hiểm y tế bao lâu có hiệu lực hiện hành ? Luật sư X mời bạn đọc tìm hiểu thêm bài viết dưới đây để hiểu lao lý pháp lý về nội dung nêu trên
Căn cứ pháp lý
Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ trợ năm năm trước

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Gia hạn bảo hiểm y tế bao lâu có hiệu lực?

Căn cứ theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ trợ năm năm trước có ghi nhận về giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế như sau :
+ Các đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế như : nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng ; nhóm do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội đóng và sau cuối là nhóm do ngân sách nhà nước đóng tham gia bảo hiểm y tế lần đầu thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế .
+ Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng tiếp nối đuôi nhau trong những ngày thẻ bảo hiểm y tế cũ hết thời hạn sử dụng .
Tùy từng đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế mà cách gia hạn thẻ bảo hiểm y tế sẽ khác nhau, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện hay gia hạn thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc. Hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội Nước Ta chưa phát hành văn bản nào lao lý đơn cử về thời hạn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, vì thế, kiểm soát và điều chỉnh về yếu tố này đã được Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề cập tại Điểm 3 mục III Hướng dẫn số 2616 / HD-BHXH như sau :
Đối với người đã tham gia bảo hiểm y tế từ trước ( kể cả bắt buộc lẫn tự nguyện ) nay liên tục tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức tự nguyện nhằm mục đích bảo vệ được hưởng quyền hạn của bảo hiểm y tế được diễn ra liên tục, mà không bị ngắt quãng giá trị của thẻ bảo hiểm y tế, theo đó người tham gia bảo hiểm y tế phải đóng tiền bảo hiểm y tế trước khi thẻ cũ hết thời hạn sử dụng tối thiểu 10 ngày theo lao lý .
Như vậy, trong trường hợp này, người lao động sử dụng thẻ bảo hiểm y tế sẵn sàng chuẩn bị hết giá trị sử dụng thì trước đó 30 ngày sẽ triển khai làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, còn so với trường hợp thẻ bảo hiểm y tế hết giá trị sử dụng thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế hết hạn người sử dụng thẻ phải thực thi làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Khi đó, thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị tiếp nối với ngày hết hạn trên thẻ bảo hiểm y tế cũ .
Người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng những sách vở sau :
+ Tờ khai phân phối và đổi khác thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu TK1-TS, theo đó người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hoàn toàn có thể tải mẫu TK1-TS và điền thông tin theo mẫu .
+ Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng .
Người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nộp một bộ hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế .
Trong trường hợp người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đi gia hạn thẻ bảo hiểm y tế muộn thì sẽ được xử lý như sau : Căn cứ theo Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ trợ năm năm trước như sau :
Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm được ngân sách nhà nước tương hỗ mức đóng hay đối tượng người dùng thuộc hộ mái ấm gia đình mà không phải đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc khi tham gia bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ trợ năm năm trước có hiệu lực thực thi hiện hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong một năm kinh tế tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế .
Như vậy, nếu trong trường hợp người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế thì người sử dụng sẽ phải mua thẻ bảo hiểm y tế mới và thẻ bảo hiểm y tế đang còn giá trị sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày so với hộ mái ấm gia đình .
Việc nhà làm luật pháp luật gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và trong thời hạn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế vẫn được hưởng nguyên giá trị của thẻ bảo hiểm y tế. Điều đó có ý nghĩa rằng, trong bất kể trường hợp nào thì quyền và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế phải được bảo vệ, nhất là trong toàn cảnh sai sót đó không thuộc về những người bệnh có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế .

Bảo hiểm y tế sau bao lâu có hiệu lực?

Điều 21, Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ trợ năm trước lao lý khoanh vùng phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
“ 1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả những ngân sách sau đây :
a ) Khám bệnh, chữa bệnh, phục sinh tính năng, khám thai định kỳ, sinh con ;
b ) Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số ít bệnh ;
c ) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên so với đối tượng người dùng lao lý tại những khoản 9, 13, 14, 17 và 20 Điều 12 của Luật này trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến trình độ kỹ thuật .
2. Bộ trưởng Bộ Y tế pháp luật đơn cử điểm b khoản 1 Điều này ; chủ trì, phối hợp với cơ quan tương quan phát hành hạng mục thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc khoanh vùng phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. ”
Quyết định 1111 / QĐ-BLĐTBXH pháp luật tại điều 65 về thời gian thẻ y tế có giá trị sử dụng như sau :

“1. Người lao động cùng đóng BHXH, BHYT: thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày đầu của tháng đóng BHYT.
2. Người có trách nhiệm tham gia BHYT và người tự nguyện tham gia BHYT đóng liên tục từ lần thứ hai trở đi theo quy định của cơ quan BHXH: thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày đóng BHYT.
3. Người tự nguyện tham gia BHYT đóng BHYT lần đầu hoặc đóng BHYT không liên tục: thời hạn sử dụng ghi trên thẻ sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT.
Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục, trước khi thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng 10 ngày, người tự nguyện tham gia BHYT phải đóng tiền cho đại lý thu hoặc đóng trực tiếp tại BHXH huyện.
4. Trẻ em dưới 6 tuổi: thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày đăng ký tham gia BHYT đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.”

Điều 16 Luật bảo hiểm y tế cũng pháp luật về yếu tố này đơn cử :

“1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này.

2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế .
3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được pháp luật như sau :
a ) Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo pháp luật tại khoản 3 Điều 50 của Luật này đóng bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi hoặc người tham gia bảo hiểm y tế pháp luật tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế ;
b ) Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo pháp luật tại khoản 3 Điều 50 của Luật này đóng bảo hiểm y tế lần đầu hoặc đóng bảo hiểm y tế không liên tục thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế ; riêng so với quyền lợi và nghĩa vụ về dịch vụ kỹ thuật cao thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 180 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế ;
c ) Đối với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi .
4. Thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng trong những trường hợp sau đây :
a ) Thẻ đã hết thời hạn sử dụng ;
b ) Thẻ bị thay thế sửa chữa, tẩy xoá ;
c ) Người có tên trong thẻ không liên tục tham gia bảo hiểm y tế. ”

Mời bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ 

Trên đây là hàng loạt nội dung tư vấn của chúng tôi về “ Thời gian gia hạn bảo hiểm y tế bao lâu có hiệu lực hiện hành ”. Nếu hành khách có nhu yếu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh thương mại ; khám phá về thủ tục xây dựng công ty ở việt nam ; cách dò mã số thuế cá thể, cách tra cứu thông tin quy hoạch hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh thương mại, thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự của chúng tôi ; mời quý khách liên hệ đến hotline để được đảm nhiệm .

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

FaceBook : www.facebook.com/luatsux
Tiktok : https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube : https://www.youtube.com/Luatsux

Câu hỏi thường gặp

Mức đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?

Tiền bảo hiểm phải đóng hàng tháng = Tỷ lệ phần trăm (x) Mức tiền lương hàng tháng

Bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm các chế độ nào?

Khoản 2 Điều 4 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:
“2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:
a) Hưu trí;
b) Tử tuất“.

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.