Quy định về việc học sinh không được mua BHYT theo hộ gia đình

Quy định về việc học viên không được mua BHYT theo hộ gia đình

Bởi ebh.vn

– 20/12/2021

Học sinh, sinh viên là đối tượng người tiêu dùng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế ( BHYT ) theo pháp luật của Luật Bảo hiểm y tế. Nhưng tại sao học viên, sinh viên lại không được mua BHYT theo hộ gia đình mà bắt buộc phải tham gia tại trường học khiến nhiều bậc cha mẹ vướng mắc và mong ước được làm rõ .

Học sinh không được mua BHYT theo hộ gia đình

Học sinh không được mua BHYT theo hộ gia đình .

1. Học sinh, sinh viên bắt buộc phải tham gia BHYT

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII ngày 14/11/2008, đã trải qua Luật Bảo hiểm y tế ( có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/7/2009 ). Theo đó, kiểm soát và điều chỉnh những mối quan hệ tương quan tới những chủ thể tham gia BHYT, lao lý quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia, nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước, những cơ quan quản trị so với chính sách xã hội quan trọng này .
Luật lao lý lộ trình thực thi BHYT cho nhóm đối tượng người tiêu dùng học viên, sinh viên từ tự nguyện chuyển sang đối tượng người tiêu dùng bắt buộc tham gia BHYT. Theo đó, khởi đầu từ 1/1/2010 học viên, sinh viên trở thành nhóm đối tượng người tiêu dùng có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia BHYT .
Tiếp đến, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII ngày 13/6/2014, đã trải qua Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Bảo hiểm y tế ( có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/1/2015 ). Theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi những điểm mới quan trọng lao lý “ BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc ” do nhà nước tổ chức triển khai, nhằm mục đích nâng cao chất lượng y tế hội đồng, bảo vệ cho người dân được chăm nom y tế tốt hơn. Trong lộ trình thực thi BHYT bắt buộc toàn dân, nhóm đối tượng người dùng học viên, sinh viên được đặc biệt quan trọng chăm sóc và liên tục được lựa chọn là nhóm đối tượng người dùng cần sớm được bao trùm BHYT .

2. Tại sao học viên không được mua BHYT theo hộ gia đình ?

Theo Khoản 4, Điều 12, Luật Bảo hiểm y tế (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và căn cứ theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định học sinh, sinh viên thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Cụ thể, theo lao lý tại Điều 5, Nghị định số 146 / 2018 / NĐ-CP pháp luật nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm :

  • Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng người dùng đã tham gia BHYT theo những nhóm khác và người đã khai báo tạm vắng ;
  • Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng người tiêu dùng thuộc nhóm đối tượng người dùng đã tham gia BHYT theo những nhóm khác ;
  • Chức sắc, chức việc, nhà tu hành ;
  • Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội ( trừ đối tượng người dùng thuộc những nhóm đối tượng người dùng tham gia BHYT theo những nhóm khác ) mà không được ngân sách nhà nước tương hỗ đóng BHYT .

Học sinh không được mua BHYT theo hộ gia đình

Học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng người tiêu dùng tham gia BHYT được Ngân sách chi tiêu nhà nước tương hỗ mức đóng .

Bên cạnh đó, Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Luật Bảo hiểm y tế quy định:

“ Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng người dùng tham gia BHYT khác nhau lao lý tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng người dùng tiên phong mà người đó được xác lập theo thứ tự của những đối tượng người dùng pháp luật tại Điều 12 của Luật BHYT ” .
Theo lao lý này, so với học viên, sinh viên thuộc đối tượng người dùng tham gia BHYT có thứ tự sắp xếp thuộc nhóm thứ 4, đối tượng người tiêu dùng tham gia BHYT theo hộ gia đình có thứ tự sắp xếp thuộc nhóm thứ 5 từ trên xuống. Do đó, học viên, sinh viên đang theo học tại những cơ sở giáo dục và giảng dạy, trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng người tiêu dùng khác ( đối tượng người dùng có thẻ ưu tiên ) thì sẽ tham gia BHYT tại nhà trường và không được mua BHYT theo hộ gia đình .

3. Những ưu đãi đối với học sinh, sinh viên mua BHYT tại trường học

Căn cứ theo lao lý của Luật Bảo hiểm y tế nhóm đối tượng người dùng tham gia BHYT được Chi tiêu nhà nước tương hỗ mức đóng sẽ được tương hỗ từ 30 % – 100 % ( tùy vào đối tượng người dùng ưu tiên ) ngân sách tham gia BHYT. Mức đóng hàng tháng bằng 4,5 % mức lương cơ sở .

Phương thức đóng BHYT cho học sinh sinh viên

Phương thức đóng BHYT cho học viên sinh viên .
Cụ thể, khi mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng thì mức đóng cho năm học 2020 – 2021 chưa được tương hỗ như sau :

  • Mức đóng cho mỗi học viên trong 1 tháng : 4,5 % x 1.490.000 = 67.050 đồng / học viên / tháng
  • Mức đóng BHYT trong 1 năm : 804.600 đồng .

Do Ngân sách chi tiêu nhà nước tương hỗ tối thiểu là 30 % mức đóng, mỗi học viên sinh viên chỉ đóng tối đa là 70 %. Do đó, mức đóng thực tiễn mà mỗi học viên sinh viên sẽ đóng là 46.935 đồng / tháng, tương tự với 563.220 đồng / năm .
Phụ huynh học viên tùy vào điều kiện kèm theo kinh tế tài chính hoàn toàn có thể lựa chọn những phương pháp đóng BHYT cho con như :

  • Đóng theo kỳ 3 tháng
  • Đóng theo kỳ 6 tháng
  • Đóng theo kỳ 1 năm

Với những phương pháp đóng linh động bảo vệ cho mỗi em học viên, sinh viên đều hoàn toàn có thể tham gia BHYT thuận tiện, tránh trường hợp dồn nặng vào đầu kỳ .

Như vậy, việc học sinh không được mua BHYT theo hộ gia đình là căn cứ theo quy định của Pháp luật. Việc học sinh, sinh viên tham gia BHYT bắt buộc theo quy định của Pháp luật tại nhà trường nhằm đảm bảo quyền lợi cho mỗi học sinh, sinh viên, đồng thời chia sẻ lợi ích và rủi ro hướng tới xây dựng hệ thống an sinh vững mạnh.

TIN LIÊN QUAN

>>> Kế hoạch điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2022 của Quốc Hội

>>> Người lao động nghỉ việc không lương có được hưởng BHYT?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.