Nhà đầu tư là gì? Phân biệt nhà đầu tư và chủ đầu tư

Có thể thuận tiện nhận thấy, nhà đầu tư không phải từ ngữ lạ lẫm trong đời sống lúc bấy giờ, nhưng nhà đầu tư là gì, được phân loại thế nào và nhà đầu tư khác gì với chủ đầu tư thì không phải ai cũng nắm được .

Nhà đầu tư là gì ? Phân loại nhà đầu tư

Kế thừa pháp luật của Luật Đầu tư năm năm trước, Luật Đầu tư năm 2020 cũng không liệt kê những chủ thể được coi là nhà đầu tư như Luật Đầu tư năm 2005 .

Theo đó, khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 khái quát nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh gồm các nhóm cụ thể là:

1 – Nhà đầu tư trong nước ;
2 – Nhà đầu tư quốc tế ;
3 – Tổ chức kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế .
Trong đó ,
Nhà đầu tư trong nước là cá thể có quốc tịch Nước Ta, tổ chức triển khai kinh tế tài chính không có nhà đầu tư quốc tế là thành viên / cổ đông. Mà tổ chức triển khai kinh tế tài chính gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, những tổ chức triển khai khác triển khai đầu tư kinh doanh thương mại ( theo khoản 20 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 ) .
Nhà đầu tư quốc tế là cá thể có quốc tịch quốc tế, tổ chức triển khai xây dựng theo pháp lý quốc tế thực thi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta ( theo khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 ) .

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên/cổ đông (Công ty TNHH; Công ty cổ phần; Công ty hợp danh) – theo khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020.

nha dau tuNhà đầu tư là gì theo Luật Đầu tư năm 2020 (Ảnh minh họa)
 

Các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư 2020

Căn cứ theo Điều 21 Luật Đầu tư số 61/2020 / QH14, có 05 hình thức đầu tư như sau :
– Đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính ;
– Đầu tư góp vốn, mua CP, phần vốn góp ;
– Thực hiện dự án Bất Động Sản đầu tư ;
– Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC ;

– Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới.
 

Phân biệt nhà đầu tư và chủ đầu tư

Như đã nêu ở trên, nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh bao gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối chiếu với pháp luật tại khoản 4 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 thì chủ đầu tư là tổ chức triển khai chiếm hữu vốn / tổ chức triển khai được giao đại diện thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức triển khai vay vốn trực tiếp quản trị quy trình thực thi dự án Bất Động Sản .
Như vậy, hoàn toàn có thể thấy, nhà đầu tư là tổ chức triển khai, cá thể thực thi hoạt động giải trí bỏ vốn đầu tư để thực thi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Còn chủ đầu tư lại là tổ chức triển khai chiếm hữu vốn / được giao đại diện thay mặt cho chủ sở hữu vốn, tổ chức triển khai vay vốn trực tiếp quản trị quy trình triển khai dự án Bất Động Sản .

Trên đây là định nghĩa nhà đầu tư là gì và một số vấn đề liên quan, nếu bạn đọc cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.