2017 Triển vọng thị trường bảo hiểm – Thông tin từ các nhà lãnh đạo của Mỹ

2017 Triển vọng thị trường bảo hiểm

2017 Triển vọng thị trường bảo hiểm – Thông tin từ các nhà lãnh đạo của Mỹ, Trong năm 2017, các chuyên gia dự đoán kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng, tăng trưởng mạnh, số lượng việc làm cao hơn, bán hàng, trong ngành Ô tô được bảo hiểm chặt chẻ hơn,

Read more

Công ty bảo hiểm công nghệ cao có thể thành công từ các doanh nghiệp mới thành lập (start-ups)

Công ty bảo hiểm công nghệ cao có thể thành công từ các doanh nghiệp mới thành lập (start-ups). Gần như mọi ngành công nghiệp đã gặp phải start-up gây rối cuối cùng trở thành các động từ hành động — Uber, Airbnb, Amazon — và danh sách đi về. Đến nay, ngành công nghiệp bảo hiểm đã có giới […]

Read more

5 xu hướng công nghệ bảo hiểm hàng đầu 2017

xu hướng công nghệ bảo hiểm hàng đầu 2017

Vài năm trước, một chuyên gia về bảo hiểm bắt đầu vì sắp tới của Digital gián đoạn bị chôn vùi dưới phục bút, nó sẽ cho nó một sáng tạo của đường dẫn đến giác ngộ. Cùng với insurtech và phi truyền thống của người chơi vào không gian, rõ ràng, “ngắt” là ở đây. Tuy nhiên, nếu người […]

Read more

Thị trường bảo hiểm và xu hướng rủi ro trong năm 2017

Thị trường bảo hiểm và xu hướng rủi ro trong năm 2017

Với số ngoại lệ, người mua bảo hiểm thương mại có thể mong đợi để xem điều kiện thị trường tích cực trong năm 2017, ngăn cản những trường hợp bất khả kháng, theo loa trên đầm lầy của 25 tháng 1 năm 2017 The New Reality of Risk® webcast. Người mua bất động sản và thị trường bảo hiểm […]

Read more
1 5 6 7