Phương thức đáo hạn quay vòng và không quay vòng là gì?

– Một công ty hoàn toàn có thể có hạn mức tín dụng thanh toán quay vòng được bảo vệ bằng gia tài thuộc chiếm hữu của công ty. Trong trường hợp này, tổng số tín dụng thanh toán được cấp cho người mua hoàn toàn có thể được số lượng giới hạn ở một tỷ suất nhất định của gia tài bảo vệ. – Ví dụ, một tổ chức triển khai kinh tế tài chính hoàn toàn có thể đặt số lượng giới hạn tín dụng thanh toán ở mức 80 % số dư hàng tồn dư của công ty. Nếu công ty không có nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ, tổ chức triển khai kinh tế tài chính hoàn toàn có thể tịch thu gia tài bảo vệ và bán để trả nợ. Bởi vì tín dụng thanh toán không có bảo vệ là rủi ro đáng tiếc hơn cho người cho vay, nó luôn đi kèm với lãi suất vay cao hơn.

* Ưu điểm và nhược điểm : 

– Ưu điểm chính của tín dụng quay vòng là nó cho phép người vay linh hoạt tiếp cận tiền khi họ cần. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và lớn phụ thuộc vào tín dụng quay vòng để duy trì khả năng tiếp cận tiền mặt ổn định thông qua những biến động theo mùa về chi phí và doanh số bán hàng của họ.

– Đối với người tiêu dùng, tỷ suất cho những ngành kinh doanh thương mại tín dụng thanh toán rất khác nhau tùy thuộc vào lịch sử dân tộc tín dụng thanh toán của doanh nghiệp và liệu hạn mức tín dụng thanh toán có được bảo vệ bằng gia tài thế chấp ngân hàng hay không. Và giống như người tiêu dùng, những doanh nghiệp hoàn toàn có thể giữ cho ngân sách đi vay của họ ở mức tối thiểu bằng cách trả số dư của họ xuống 0 hàng tháng. – Tín dụng quay vòng hoàn toàn có thể là một cách vay rủi ro đáng tiếc nếu không được quản trị cẩn trọng. Một phần quan trọng trong điểm tín dụng thanh toán của bạn ( 30 % ) là tỷ suất sử dụng tín dụng thanh toán của bạn. Tỷ lệ sử dụng tín dụng thanh toán cao hoàn toàn có thể có ảnh hưởng tác động xấu đi đến điểm tín dụng thanh toán của bạn. Hầu hết những chuyên viên tín dụng thanh toán khuyến nghị giữ tỷ suất này ở mức 30 % hoặc thấp hơn.

2. Phương thức đáo hạn quay vòng tên tiếng Anh là gì?

– Phương thức đáo hạn quay vòng tên anh là: ” Revolving Maturity Method

3. Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì?

– Không giống như phương thức đáo hạn quay vòng, một khi tín dụng thanh toán không quay vòng đã được sử dụng hết, sau đó được sử dụng lại hoặc bổ trợ. Để được tiếp cận nhiều hơn với tín dụng thanh toán không quay vòng, người đi vay phải ĐK lại.

– Phương thức đáo hạn không quay vòng thường đi kèm với lãi suất cố định và kế hoạch trả nợ cố định. Hơn nữa, chính sách tín dụng không quay vòng thường rất nghiêm ngặt. Ví dụ, có thể bị phạt nếu mặc định không đáp ứng lịch thanh toán.

– Phương thức đáo hạn không quay vòng khác với tín dụng thanh toán quay vòng ở một góc nhìn chính. Nó không hề được sử dụng lại sau khi đã trả hết. Ví dụ như những khoản vay dành cho sinh viên và những khoản vay mua xe hơi không hề sử dụng lại sau khi chúng đã được hoàn trả. – Khi bạn vay tiền khởi đầu, bạn chấp thuận đồng ý với một mức lãi suất vay và một lịch trình trả nợ cố định và thắt chặt, thường là trả hàng tháng. Tùy thuộc vào hợp đồng vay của bạn, hoàn toàn có thể bị phạt nếu thanh toán giao dịch hết số dư của bạn trước thời hạn. – Các loại sản phẩm tín dụng thanh toán không quay vòng thường có lãi suất vay thấp hơn so với tín dụng thanh toán quay vòng. Điều này xuất phát từ rủi ro đáng tiếc thấp hơn tương quan đến những mẫu sản phẩm tín dụng thanh toán không quay vòng, thường được gắn với gia tài thế chấp ngân hàng mà người cho vay hoàn toàn có thể thu giữ nếu bạn không trả được nợ. Ví dụ : thế chấp ngân hàng của bạn gắn liền với bất động sản mà người cho vay hoàn toàn có thể tịch thu nếu bạn chậm thanh toán giao dịch khoản vay của mình. – Sau khi bạn thanh toán giao dịch hết thông tin tài khoản tín dụng thanh toán không xoay vòng, thông tin tài khoản sẽ bị đóng và không hề sử dụng lại. Bạn sẽ phải làm một đơn ĐK khác và trải qua quy trình phê duyệt để vay thêm vốn. Không có gì bảo vệ rằng bạn sẽ được chấp thuận đồng ý cho những lao lý tương tự như và nếu tình hình tín dụng thanh toán hoặc kinh tế tài chính của bạn đổi khác, bạn hoàn toàn có thể bị phủ nhận.

– Trong khi tín dụng không quay vòng thường có lãi suất thấp hơn và lịch trình thanh toán có thể dự đoán được, nó không có tính linh hoạt trong việc luân chuyển tín dụng. Bạn có thể sử dụng tín dụng quay vòng cho nhiều giao dịch mua khác nhau, miễn là bạn tuân thủ các điều khoản của thẻ tín dụng.

– Mặt khác, tín dụng thanh toán không quay vòng có nhiều nhu cầu mua sắm hơn vì bạn hoàn toàn có thể được chấp thuận đồng ý cho số tiền cao hơn, tùy thuộc vào thu nhập, lịch sử dân tộc tín dụng thanh toán và những yếu tố khác của bạn. Do rủi ro đáng tiếc tương quan, những ngân hàng nhà nước thường số lượng giới hạn số tiền bạn hoàn toàn có thể vay so với tín dụng thanh toán quay vòng. Ví dụ, bạn không hề mua nhà bằng thẻ tín dụng thanh toán nếu không có hạn mức tín dụng thanh toán đủ cao để giàn trải ngân sách. – Cả hai loại thông tin tài khoản tín dụng thanh toán đều có ích trong những trường hợp khác nhau. Đảm bảo rằng bạn chọn tùy chọn tương thích nhất cho thanh toán giao dịch mua mà bạn đang triển khai. Cho dù bạn đang chọn mẫu sản phẩm tín dụng thanh toán quay vòng hay không quay vòng, hãy xem xét cẩn trọng những lao lý và ngân sách vay và tuân thủ thỏa thuận hợp tác trả nợ để không làm tổn hại đến tín dụng thanh toán của mình.

4. Phương thức đáo hạn không quay vòng tên tiếng Anh là gì?

Phương thức đáo hạn không quay vòng tên tiếng Anh là:” No-revolving maturity method”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.