Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bên mua bảo hiểm có quyền lựa chọn mua bảo hiểm ở bất kể doanh nghiệp bảo hiểm nào miễn là doanh nghiệp đó đang triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bảo hiểm trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta. Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể lựa chọn mua bảo hiểm ở doanh nghiệp bảo hiểm nào có mức phí bảo hiểm so với loại bảo hiểm đó thấp nhất và chất lượng cao nhất. Quyền này đồng thời thôi thúc sự cạnh tranh đối đầu giữa những doanh nghiệp bảo hiểm với nhau trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bảo hiểm : mức phí thấp hơn, thủ tục bồi thường nhanh gọn, hợp tình, hài hòa và hợp lý hơn, kịp thời khắc phục được những tổn thất về kinh tế tài chính so với bên tham gia bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. Đồng thời bên mua bảo hiểm cũng có quyền nhu yếu doanh nghiệp bảo hiểm lý giải những điều kiện kèm theo, pháp luật bảo hiểm để khám phá những thông tin thiết yếu, xem xét hợp đồng bảo hiểm đó có tương thích với nhu yếu, điều kiện kèm theo, thực trạng của mình hay không .
Để bên mua bảo hiểm thực thi được quyền này thì doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối thông tin đúng mực về hợp đồng và lý giải cho bên mua bảo hiểm về những điều kiện kèm theo, pháp luật bảo hiểm ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm .
Sau khi đã khám phá và quyết định hành động mua bảo hiểm tại một doanh nghiệp bảo hiểm đơn cử, thì bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng cho bên nhận bảo hiểm những thông tin chi tiết cụ thể tương quan đến đối tượng người dùng được bảo hiểm. Bên tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thông tin những trường hợp hoàn toàn có thể làm tăng rủi ro đáng tiếc hoặc làm phát sinh thêm nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quy trình thực thi hợp đồng theo nhu yếu của doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời, bên mua bảo hiểm có quyền nhu yếu doanh nghiệp bảo hiểm cấp giấy ghi nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm cho mình .

Về phía mình, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm; và có nghĩa vụ cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm sau khi giao kết hợp đồng và thu phí bảo hiểm.

 Phí bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu phí bảo hiểm ; còn bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm đóng phí bảo hiểm rất đầy đủ theo đúng thời hạn và phương pháp đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm không thiếu, theo đúng thời hạn và phương pháp đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm, bởi hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực hiện hành kể từ thời gian người tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Tuỳ từng loại loại sản phẩm bảo hiểm đơn cử mà thời hạn và phương pháp nộp phí bảo hiểm được lao lý đơn cử hoặc theo thoả thuận của những bên. Bên mua bảo hiểm phải đóng hàng loạt phí bảo hiểm trong một lần trước khi bên bảo hiểm cấp giấy ghi nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm ; hoặc phí bảo hiểm được đóng nhiều lần theo định kỳ thì bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm vào định kỳ tiên phong trước khi được cấp giấy ghi nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm và phải liên tục đóng phí của những kỳ sau theo đúng định kỳ .
Trong hợp đồng bảo hiểm thì khoanh vùng phạm vi bảo hiểm, điều kiện kèm theo bảo hiểm, pháp luật loại trừ nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm là những yếu tố để xác lập phí bảo hiểm và theo đó xác lập số tiền bảo hiểm. Phí bảo hiểm là quyền lợi mà những bên tham gia hợp đồng bảo hiểm hướng tới khi giao kết một hợp đồng bảo hiểm. Để bảo vệ tính doanh thu và sự cạnh tranh đối đầu trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, yên cầu những doanh nghiệp bảo hiểm phải đo lường và thống kê phí bảo hiểm với một mức thích hợp. Phí bảo hiểm được thống kê giám sát dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, tuy nhiên nguồn kinh tế tài chính thu được từ phí bảo hiểm theo mức đã được giám sát tối thiểu phải có dư sau khi đã ngân sách cho những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm. Để xác lập một mức phí bảo hiểm bảo vệ có doanh thu, còn cần phải xem xét đến những yếu tố quan trọng như : sự trượt giá của đồng xu tiền, sự biến hóa lãi suất vay vốn vay bởi khoản tiền thu được từ phí bảo hiểm hiện tại được dùng để bồi thường thiệt hại xảy ra trong tương lai. Phí bảo hiểm là khung giá định cho một loại sản phẩm bảo hiểm nhất định. Trong hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự thì phí bảo hiểm được xác lập theo mức nghĩa vụ và trách nhiệm mà pháp lý pháp luật. Đối với mỗi loại mẫu sản phẩm bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự khác nhau, phí bảo hiểm được xác lập trên những địa thế căn cứ khác nhau xuất phát từ những cơ sở để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm .
Phí bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm công cộng khó xác lập đơn cử và mức phí đổi khác một cách đáng kể tuỳ thuộc vào từng rủi ro đáng tiếc. Phí bảo hiểm được xác lập địa thế căn cứ vào số tiền bảo hiểm, nghề nghiệp của người tham gia bảo hiểm, quá trình kinh doanh thương mại, vị trí, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí, mô hình sản xuất kinh doanh thương mại của người tham gia bảo hiểm, lệch giá của người tham gia bảo hiểm, năng lực Open bên thứ ba tại khu vực sản xuất kinh doanh thương mại …
Phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm loại sản phẩm thường được tính trên cơ sở lệch giá, khối lượng loại sản phẩm sản xuất ra .
Phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp được xác lập dựa trên quy mô hoạt động giải trí nghề nghiệp của chủ thể tham gia ; số lượng và trình độ nghề nghiệp, kinh nghiệm tay nghề công tác làm việc của những thành viên ; cơ sở vật chất để tổ chức triển khai tiến hành nghề nghiệp ; số lượng giới hạn bồi thường …
Phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trên nguyên tắc là do pháp lý pháp luật. Ngoài ra, mức phí còn tính theo tỷ suất Tỷ Lệ mức phí theo năm so với thời hạn bảo hiểm thời gian ngắn và dài hạn .

Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ sử dụng lao động đối với người lao động về cơ bản được tính căn cứ vào số tiền bảo hiểm đã thoả thuận, đồng thời căn cứ vào thời hạn bảo hiểm và loại nghề nghiệp của người lao động. Phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự hàng không là số tiền mà hãng hàng không phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự hàng không được xác định trên các yếu tố: mức giới hạn trách nhiệm; số vụ tai nạn và mức độ tổn thất của các vụ tai nạn trong khu vực và trên thế giới; việc đào tạo và kinh nghiệm của phi công; loại máy bay được sử dụng trong việc chuyên chở; số lượng hàng hoá, hành lý chuyên chở trong năm; số lượng và loại hành khách; tuyến bay, tần suất bay; vị trí pháp lý của hãng hàng không.

Phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của chủ tàu là khoản tiền do bên bảo hiểm thu trên cơ sở biểu phí do Bộ kinh tế tài chính lao lý vận dụng cho từng loại tàu, nhóm tàu theo những điều kiện kèm theo bảo hiểm đơn cử. Phí bảo hiểm hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm tuỳ vào tình hình tổn thất hàng năm của những đội tàu tham gia bảo hiểm .

Trả tiền bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ; có quyền khước từ trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc khước từ bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp không thuộc khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm ; có nghĩa vụ và trách nhiệm lý giải bằng văn bản nguyên do phủ nhận trả tiền bảo hiểm hoặc phủ nhận bồi thường ; phối hợp với bên mua bảo hiểm để xử lý nhu yếu của người thứ ba đòi bồi thường về những thiệt hại thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ; có quyền nhu yếu bên mua bảo hiểm vận dụng những giải pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo lao lý của pháp lý. ( Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm ) .
Còn bên mua bảo hiểm có quyền nhu yếu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Đồng thời có nghĩa vụ và trách nhiệm vận dụng những giải pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo lao lý của pháp lý ; thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm, khai báo trung thực về tình hình diễn biến của rủi ro đáng tiếc, thiệt hại trong thực tiễn giúp bên bảo hiểm xác lập đúng mực về thiệt hại để làm cơ sở cho việc xét bồi thường. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm chậm trả tiền bảo hiểm so với thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc pháp lý đã pháp luật thì bên mua bảo hiểm có quyền nhu yếu doanh nghiệp bảo hiểm trả lãi so với số tiền chậm trả theo lãi suất vay do Ngân hàng Nhà nước pháp luật tại thời gian trả tiền tương ứng với thời hạn chậm trả .
Đối với hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, nhằm mục đích nâng cao ý thức của người mua bảo hiểm, tránh thực trạng người tham gia bảo hiểm chuyển hết mọi nghĩa vụ và trách nhiệm sang cho doanh nghiệp bảo hiểm, pháp lý pháp luật bên mua bảo hiểm phải thực thi tổng thể những giải pháp phòng ngừa thiệt hại và những giải pháp thiết yếu khác để hạn chế việc phải bồi thường thiệt hại. Bên mua bảo hiểm phải triển khai những giải pháp đó trong thời hạn đã được doanh nghiệp bảo hiểm khuyến nghị. Nếu bên mua bảo hiểm không thực thi và sự kiện bảo hiểm chưa xảy ra thì phải thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm để xem xét tính tăng phí bảo hiểm hoặc chấm hết hợp đồng bảo hiểm .

Chuyển yêu cầu bồi hoàn

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền nhu yếu người thứ ba bồi hoàn số tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm do người thứ ba gây ra so với gia tài và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự. Trong hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, bên bảo hiểm phải bồi thường cho bên mua bảo hiểm hoặc trực tiếp vấn đáp cho người thứ ba theo nhu yếu của bên mua bảo hiểm thiệt hại mà bên mua bảo hiểm gây ra cho người thứ ba theo pháp luật của pháp lý. Người thứ ba trong trường hợp này không phải là chủ thể của hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự nhưng là chủ thể của quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm, người thứ ba là bên có quyền được hưởng việc bồi thường theo mức đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Trong trường hợp thiệt hại xảy ra không trọn vẹn do lỗi của bên mua bảo hiểm hoặc thiệt hại xảy ra trọn vẹn do lỗi của chủ thể khác thì người mua bảo hiểm phải chuyển quyền nhu yếu bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm. Trong trường hợp người khác cùng có lỗi gây thiệt hại cho người thứ ba và doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho người tham gia bảo hiểm thì người tham gia bảo hiểm phải chuyển quyền nhu yếu

người đó bồi hoàn khoản tiền mà mình đã nhận bồi thường cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm

Đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng là ý chí của một trong hai bên về việc không liên tục duy trì hợp đồng theo những pháp luật đã cam kết vì bên kia có hành vi vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng. Bên bảo hiểm có quyền đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm có một trong những hành vi sau : cố ý phân phối thông tin sai thực sự nhằm mục đích giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc để được bồi thường ; không thông tin cho bên bảo hiểm những trường hợp hoàn toàn có thể làm tăng rủi ro đáng tiếc hoặc làm phát sinh thêm nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bảo hiểm trong quy trình triển khai hợp đồng bảo hiểm dù bên bảo hiểm đã nhu yếu ; khi có sự biến hóa những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, đẫn đến tăng những rủi ro đáng tiếc được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm, trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đồng ý tăng phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ triển khai hợp đồng bảo hiểm nhưng phải thông tin ngay bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm .
Bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm trong những trường hợp sau : trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý phân phối thông tin sai thực sự nhằm mục đích giao kết hợp đồng bảo hiểm, trường hợp này doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do việc cung ứng thông tin sai thực sự ; khi có sự đổi khác những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm những rủi ro đáng tiếc được bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền nhu yếu doanh nghiệp bảo hiểm giảm phí bảo hiểm cho thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm, trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không đồng ý giảm phí bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm, nhưng phải thông tin ngay bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm .

BBT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.