sơ đồ phả hệ gia đình – 123doc

Danh mục: Tài liệu khác

… Những đồ dùng mà các con vừa kể ra đó là những đồ dùng ở đâu?- Để phục vụ cho việc gì?- Đó là những đồ dùng gì?- Thế nồi với ấm, chảo được làm bằng gì?- Còn ly, chén làm bằng gì?- À, những đồ … khi sử dụng những đồ dùng như ly chén, các con phải cẩn thận không được làm rơi xuống đất và những đồ dùng đó làm bằng thuỷ tinh, bằng sứ, sành rất là dễ vở nên các conphải biết giữ gìn cẩn … làm bằng gì?- Cô còn có đồ dùng này các con xem là gì nhé?- À, đúng rồi! Thế cái chảo dùng để làm gì?- Thế ngoài những đồ dùng này ra thì các con còn biết những đồ dùng gì nữa?- Thế bây…

  • 2
  • 1,626
  • 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.