Chính sách Bảo vệ người bán của PayPal

Chính sách Bảo vệ người bán của PayPal

Trang này được in vào Mar 17, 2022. Để lấy phiên bản hiện tại, vui vẻ truy vấn https://baohiem24h.org/vi/manual/payments/paypal/paypal-seller-protection .
Nếu người mua sử dụng PayPal như một phương pháp thanh toán giao dịch, bạn hoàn toàn có thể đủ điều kiện kèm theo được hưởng Chính sách Bảo vệ người bán của PayPal. Chính sách bảo vệ người bán bảo vệ bạn khỏi bồi hoàn, tiền hoàn trả và nhu yếu bồi thường hàng loạt số tiền trên những thanh toán giao dịch đủ điều kiện kèm theo do thanh toán giao dịch trái phép hoặc loại sản phẩm không nhận được. Các đơn hàng triển khai qua PayPal sẽ được xếp vào một trong ba hạng của Chính sách bảo vệ người bán như sau :

 • Đủ điều kiện: đơn hàng được Chính sách bảo vệ người bán của PayPal bảo vệ trong trường hợp có thanh toán trái phép và không nhận được mặt hàng.
 • Đủ điều kiện một phần: đơn hàng được Chính sách bảo vệ người bán bảo vệ trong trường hợp không nhận được mặt hàng.
 • Không đủ điều kiện: đơn hàng không được Chính sách bảo vệ người bán bảo vệ.

Lưu ý

Shopify không quản trị Chính sách bảo vệ người bán của PayPal. Nếu bạn gặp yếu tố với thanh toán giao dịch bằng PayPal, bạn nên liên hệ với PayPal. Shopify không hề quản trị hay truy vấn thông tin tài khoản PayPal của bạn .

Tiêu chí đủ điều kiện

Để đủ điều kiện cho Chính sách bảo vệ người bán, bạn cần đáp ứng tất cả các yêu cầu cơ bản và cả các yêu cầu bổ sung trong trường hợp không nhận được mặt hàng và giao dịch trái phép.

Nếu bạn chỉnh sửa đơn hàng sau khi đơn hàng được xem là Đủ điều kiện tham gia Chính sách Bảo vệ người bán của PayPal, đơn hàng sẽ được đánh giá lại. Trong một số trường hợp, thay đổi bạn thực hiện có thể thay đổi xếp hạng của đơn hàng thành Đủ điều kiện một phần.

Yêu cầu cơ bản

 • Mặt hàng phải là hàng hóa hiện vật có thể vận chuyển.
 • Mặt hàng phải được vận chuyển đến cùng địa chỉ xuất hiện trên giao dịch và trang đơn hàng trong Shipping address (Địa chỉ gửi hàng).
 • Bạn phải nhanh chóng phản hồi lại yêu cầu tài liệu hoặc các thông tin khác của PayPal.
 • Cửa hàng của bạn phải đặt tại Hoa Kỳ.

Chú ý Những tiêu chí này dành riêng cho Hoa Kỳ. Kiểm tra Thỏa thuận người dùng của PayPal tại địa điểm của bạn để tìm hiểu tiêu chí đủ điều kiện bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Yêu cầu bổ sung trong trường hợp không nhận được mặt hàng

 • Thanh toán phải được xếp hạng Đủ điều kiện hoặc Đủ điều kiện một phần trên trang giao dịch cho bồi hoàn.
 • Bạn phải cung cấp bằng chứng giao hàng.

Lưu ý

PayPal đề xuất kiến nghị luân chuyển loại sản phẩm trong vòng 7 ngày có biên lai thanh toán giao dịch. Nếu giao dịch thanh toán cho một loại sản phẩm đã đặt trước, bạn cần gửi hàng trong khung thời hạn chỉ định trong hồ sơ mẫu sản phẩm .

Yêu cầu bổ sung trong trường hợp giao dịch trái phép

 • Thanh toán phải được xếp hạng Đủ điều kiện trên trang giao dịch.
 • Bạn phải cung cấp bằng chứng vận chuyển hoặc giao hàng đối với mặt hàng.

Các mặt hàng không thuộc phạm vi Chính sách bảo vệ người bán của PayPal

PayPal phân phối một list chi tiết cụ thể những loại sản phẩm và thanh toán giao dịch không thuộc khoanh vùng phạm vi Chính sách bảo vệ người bán so với Hoa Kỳ. Nếu bạn ở ngoài chủ quyền lãnh thổ Hoa Kỳ, kiểm tra Thỏa thuận người dùng của PayPal tại khu vực của bạn để xem list loại sản phẩm không thuộc khoanh vùng phạm vi Chính sách bảo vệ người bán .

Chú ý Nếu bạn gặp yếu tố thanh toán giao dịch bằng PayPal, bạn nên liên hệ với PayPal. Shopify không hề quản trị hay truy vấn thông tin tài khoản PayPal của bạn. Đảm bảo bạn đã tự làm quen với Thỏa thuận người dùng của PayPal tại khu vực đơn cử trước khi liên hệ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.