Tái bảo hiểm là gì? Sự khác biệt giữa bảo hiểm và tái bảo hiểm là gì?

Tái bảo hiểm

Nói thật đơn giản – Bảo hiểm là bảo hiểm đô la đầu tiên. Tái bảo hiểm là những gì hãng bảo hiểm mua để trang trải rủi ro của họ sau khi đồng đô la đầu tiên.

Có nhiều loại khác nhau của phần Tái bảo hiểm là bảo hiểm mà một hãng bảo hiểm có thể mua. Có tuỳ ý và Hiệp ước. Tuỳ ý là mua rủi ro cá nhân tức là bạn mua tái bảo hiểm trên một tài khoản. Hiệp ước Tái bảo hiểm được mua bảo hiểm trên toàn bộ một cuốn sách kinh doanh hoặc hơn một dòng cụ thể của bảo hiểm chẳng hạn như ô tô hoặc trách nhiệm nghề nghiệp, vv

Mua Tái bảo hiểm được thực hiện để bảo vệ các công ty bảo hiểm và cũng để ‘thậm chí ra’ kết quả của họ theo thời gian. Nó cũng được thực hiện để mua năng lực. Trong trường hợp rủi ro tuỳ ý mua một Carrier chỉ có thể có $ 25m trong khả năng thuần và muốn viết một nguy cơ $ 50 builder của. Trong trường hợp này, chứ không phải đi trên rủi ro mà họ có thể đi ra ngoài vào thị trường tái bảo hiểm và mua tuỳ ý Tái bảo hiểm với $ Thiết bị 25MX / o $ 25m và trích dẫn trên rủi ro $ 50m builder của (giả sử các báo giá cho tái bảo hiểm là chấp nhận được trong điều khoản, điều kiện và giá cả).

Tái bảo hiểm đi trên rủi ro đối với tái bảo hiểm khác được gọi là Retrocessions. Điều đó xảy ra tất cả thời gian trong phần Tái bảo hiểm, đặc biệt là ở London và thị trường nước ngoài. Đừng để bị lừa – đi qua khỏi nguy cơ không có nghĩa là không đưa vào do công ty làm việc thông qua. Sẽ luôn có một số rủi ro và nếu có một rủi ro tối thiểu thì sẽ có phí bảo hiểm lớn hơn nhiều để trả vì vậy nó được đúc / lợi ích mà cần phải được cân nhắc ra.

Tái bảo hiểm được coi là chuyển giao rủi ro và các hãng bảo hiểm chắc chắn làm bảo hiểm vì họ đang fronting thỏa thuận này.

Bảo hiểm cơ bản bao gồm các nguy cơ chống lại nghịch cảnh. Bảo hiểm là nơi công ty bảo hiểm trang trải các rủi ro của công chúng thông qua các đường dây khác nhau của doanh nghiệp và các loại sản phẩm mà họ tính phí cho một số tiền bảo hiểm từ các khách hàng trong thời gian bảo hiểm.

Tái bảo hiểm là một công ty cung cấp bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm khác hay nói cách khác chia sẻ rủi ro với công ty bảo hiểm và cũng có thể chia sẻ số tiền phí bảo hiểm nhận được. Vì vậy, ví dụ: khách hàng A có mua một chính sách với doanh nghiệp bảo hiểm X những người đã được tái bảo hiểm bởi Y. Bây giờ khi pays X premium, X sẽ cung cấp cho một % phí bảo hiểm Y. Tương tự, tom nếu A đã nộp một yêu cầu bồi thường với X, X sẽ trả A tiền đảm bảo bài mà Y sẽ trả tiền % số tiền bảo hiểm để X.

Theo Wikipedia,
Bảo hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung – quỹ bảo hiểm – nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố. Bảo hiểm bảo đảm cho quá trình tái sản xuất và đời sống của xã hội được diễn ra bình thường.

Bảo hiểm là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của số một ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại; bằng cách mỗi người trong cộng đồng góp một số tiền nhất định vào một quỹ chung và từ quỹ chung đó bù đắp thiệt hại cho thành viên trong cộng đồng không may bị thiệt hại do rủi ro đó gây ra.

 

Bảo hiểm là một cách thức trong quản trị rủi ro, thuộc nhóm biện pháp tài trợ rủi ro, được sử dụng để đối phó với những rủi ro có tổn thất, thường là tổn thất về tài chính, nhân mạng,…

Bảo hiểm được xem như là một cách thức chuyển giao rủi ro tiềm năng một cách công bằng từ một cá thể sang cộng đồng thông qua phí bảo hiểm.

Còn Tái bảo hiểm là gì?

Mời bạn đọc khái niệm Tái bảo hiểm dưới đây để hiểu hơn.

Tái bảo hiểm là một loại nghiệp vụ mà Nhà bảo hiểm sử dụng để chuyển một phần trách nhiệm đã chấp nhận với Người được bảo hiểm cho Nhà bảo hiểm khác, trên cơ sở nhượng lại cho Nhà bảo hiểm đó một phần chi phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm.
Thực tế tái bảo hiểm được hình thành trên cơ sở bảo hiểm gốc nên nó luôn gắn liền với nghiệp vụ bảo hiểm gốc. Người ta thường nói “tái bảo hiểm chính là bảo hiểm cho các nhà bảo hiểm” bởi những tổn thất mà các công ty bảo hiểm phải gánh chịu đã được dàn trải ra.

Tại Việt Nam hiện nay có 2 Công ty tái bảo hiểm là:

  1. Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) được thành lập 1994, có vốn điều lệ 1.008 tỷ đồng.
  2. Công ty tái bảo hiểm PVI (PVI Re) được thành lập 2011, có vốn điều lệ 460 tỷ đồng.

 

Hoạt động và phạm vi kinh doanh tái bảo hiểm:

  • Nhượng tái bảo hiểm cho các công ty tái bảo hiểm trong và ngoài nước
  • Nhận tái bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm trong và ngoài nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.