Hỏi đáp về bảo hiểm hàng hóa – LOGISTICS VIỆT NAM

Bài viết dưới đây Hỏi đáp Logistics sẽ tổng hợp những câu hỏi, những tình huống thường gặp phải khi làm về bảo hiểm hàng hóa và những lời giải đáp của chuyên gia cho những câu hỏi này. Mong rằng sẽ hữu ích với bạn đọc!

TỔNG HỢP NHỮNG CÂU HỎI VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Câu 1: Phạm vi bảo hiểm của điều kiện bảo hiểm A được quy định như­ thế nào?

Câu 2: Phạm vi bảo hiểm của điều kiện bảo hiểm B được quy định như­ thế nào?

Câu 3: Phạm vi bảo hiểm của điều kiện bảo hiểm C được quy định nh­ư thế nào?

Câu 4: Tại sao điều kiện bảo hiểm A không liệt kê các rủi ro được bảo hiểm mà chỉ liệt kê các rủi ro loại trừ?

Câu 5: Có gì khác nhau giữa điều kiện bảo hiểm B và điều kiện bảo hiểm C?

Câu 6: Tr­ường hợp hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm B hoặc điều kiện bảo hiểm C, người mua bảo hiểm muốn đề nghị người bảo hiểm nhận bảo hiểm thêm một hoặc một số rủi ro phụ có được không?

Câu 7: Người mua bảo hiểm có lợi ích gì khi mua bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm B hoặc C cộng thêm với một hoặc một vài rủi ro phụ? học kế toán thực hành tại tphcm

Câu 8: Tr­ường hợp tàu chở hàng bị mắc cạn dọc đ­ường, hàng hoá về đến tay chủ hàng muộn, chủ hàng bị mất cơ hội bán hàng hoặc phải bán hàng với giá hạ, những thiệt hại này có được người bảo hiểm bồi th­ường hay không?

Câu 9: Rủi ro tàu mất tích trong Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển được quy định như­ thế nào?

Câu 10: Chủ hàng muốn hàng hoá được bảo hiểm rủi ro chiến tranh thì phải làm thế nào?

Câu 11: Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển được quy định như thế nào?

Câu 12: Tr­ường hợp bên mua bảo hiểm chỉ muốn bảo hiểm cho hàng hoá từ khi xếp lên tàu cho đến khi dỡ ra khỏi tàu có được không? học về xuất nhập khẩu online

Câu 13: Giá trị bảo hiểm của hàng hoá được xác định trên cơ sở giá trị hàng hoá tại nơi gửi hàng hay tại nơi nhận hàng? tài liệu tin học văn phòng

Câu 14: Số tiền bảo hiểm hàng hoá được xác định như­ thế nào?

Câu 15: Thế nào là tổn thất toàn bộ thực tế, tr­ường hợp hàng hoá được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ thực tế và tổn thất này thuộc trách nhiệm bảo hiểm thì việc giải quyết bồi th­ường sẽ được tiến hành như thế nào?

Câu 16: Tổn thất toàn bộ ư­ớc tính được hiểu thế nào? Có phải mọi tr­ường hợp người được bảo hiểm từ bỏ hàng hoá đều được người bảo hiểm bồi th­ường tổn thất toàn bộ ước tính hay không?

Câu 17: Cách tính và thanh toán bồi th­ường đối với tổn thất bộ phận được quy định nh­ư thế nào?

Câu 18: Tr­ường hợp hành trình có tổn thất chung, trách nhiệm của người bảo hiểm như­ thế nào?

Câu 19: Khi yêu cầu bồi th­ường, người được bảo hiểm cần hoàn tất thủ tục gì?

Hỏi đáp về bảo hiểm hàng hóa

GIẢI ĐÁP CỦA CHUYÊN GIA VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Câu 1: Theo điều kiện bảo hiểm A, người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ các tr­ường hợp dưới đây:

 • Những mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy là do việc làm xấu, cố ý của người được bảo hiểm;
 • Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp là chậm trễ, dù chậm trễ là do một rủi ro được bảo hiểm gây ra; hr c&b
 • Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do tàu hoặc sà lan không đủ khả năng đi biển và do tàu, sà lan, ph­ương tiện vận chuyển hoặc container không thích hợp cho việc vận chuyển an toàn nếu người được bảo hiểm hay người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hay không thích hợp đó vào thời gian bốc xếp hàng hoá;
 • Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do việc đóng gói hoặc chuẩn bị hàng hoá được bảo hiểm không đầy đủ, không thích hợp và do việc xếp hàng hỏng lên tàu.
 • Hàng hoá được bảo hiểm bị rò chảy thông th­ường, hao hụt trọng lượng, giảm thể tích thông th­ường hoặc hao mòn tự nhiên; học kế toán tổng hợp ở hà nội
 • Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do chủ tàu, người quản lý, người thuê tàu hay người điều hành tàu không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính gây ra.
 • Xếp hàng quá tải (đối với hàng nguyên chuyến) hoặc xếp hàng sai quy cách, không bảo đảm an toàn cho hàng hoá khi vận chuyển;
 • Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do chiến tranh, đình công hoặc do khuyết tật vốn có hay tính chất riêng của hàng hoá được bảo hiểm.

Câu 2:

Loại trừ những rủi ro đáng tiếc không được bảo hiểm như ­ trong điều kiện kèm theo bảo hiểm A, theo điều kiện kèm theo bảo hiểm B, người bảo hiểm chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về : khoa hoc ke toan truong
1 – Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm hoàn toàn có thể quy hài hòa và hợp lý cho những nguyên do sau : ( những nguyên do dưới đây không nhất thiết phải là nguyên do trực tiếp dẫn đến mất mát, hư hỏng hàng hoá )

 • Cháy hoặc nổ;
 • Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;
 • Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan, ph­ương tiện vận chuyển đâm va vào bất kỳ vật thể gì không kể nước;
 • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;
 • Ph­ương tiện vận chuyển đ­ường bộ bị đổ hoặc trật bánh;
 • Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh. quy định về chứng chỉ bồi dưỡng kế toán viên

2 – Những mất mát, h ­ ư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do những nguyên do sau : ( những nguyên do dưới đây nhất thiết phải là nguyên do trực tiếp dẫn đến mất mát, hư hỏng hàng hoá )

 • Hy sinh tổn thất chung;
 • Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn trôi khỏi tàu;
 • Nước biển, nước sông, nước hồ chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, ph­ương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng.

3 – Tổn thất hàng loạt của bất kể kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hoặc dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan .
4 – Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc ph ­ ương tiện chở hàng bị mất tích .

Câu 3:

Loại trừ những rủi ro đáng tiếc không được bảo hiểm như ­ trong điều kiện kèm theo bảo hiểm B, theo điều kiện kèm theo bảo hiểm C, người bảo hiểm chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về :
1 – Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm hoàn toàn có thể quy hài hòa và hợp lý cho những nguyên do sau : ( những nguyên do dưới đây không nhất thiết phải là nguyên do trực tiếp dẫn đến mất mát, hư hỏng hàng hoá )

 • Cháy hoặc nổ;
 • Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;
 • Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan, ph­ương tiện vận chuyển đâm va vào bất kỳ vật thể gì không kể nước;
 • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;
 • Phương tiện vận chuyển đ­ường bộ bị đổ hoặc trật bánh;

2 – Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do những nguyên do sau : ( những nguyên do dưới đây nhất thiết phải là nguyên do trực tiếp dẫn đến mất mát, hư hỏng hàng hoá )

 • Hy sinh tổn thất chung;
 • Ném hàng khỏi tàu.

3 – Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện đi lại chở hàng bị mất tích .

Câu 4:

Điều kiện bảo hiểm A là điều kiện kèm theo bảo hiểm có khoanh vùng phạm vi bảo hiểm rộng nhất, nó được coi là điều kiện kèm theo bảo hiểm “ mọi rủi ro đáng tiếc ”. Khi diễn đạt khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm của người bảo hiểm theo điều kiện kèm theo bảo hiểm A, người bảo hiểm chỉ liệt kê những rủi ro đáng tiếc không được bảo hiểm mà không liệt kê những rủi ro đáng tiếc được bảo hiểm. Điều đó có nghĩa là nếu nguyên do gây ra hư hỏng mất mát cho hàng hoá được bảo hiểm không phải do một trong những nguyên do loại trừ đã lao lý thì mọi tổn thất và ngân sách phát sinh cho đối tượng người dùng bảo hiểm đều thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm bồi th ­ ường của DNBH .

Câu 5:

Điều kiện bảo hiểm C có khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm hẹp hơn điều kiện kèm theo bảo hiểm B. Sự độc lạ rõ nét nhất giữa hai điều kiện kèm theo bảo hiểm này biểu lộ trên 2 điểm sau :
Thứ nhất : về khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm của người bảo hiểm, khác với điều kiện kèm theo bảo hiểm B, theo điều kiện kèm theo bảo hiểm C, người bảo hiểm không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về :
1 – Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm hoàn toàn có thể quy hài hòa và hợp lý cho nguyên do động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh .
2 – Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do những nguyên do sau :

 • Nước cuốn trôi khỏi tàu;
 • Nước biển, nước sông, nước hồ chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng.

3 – Tổn thất hàng loạt của bất kể kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hoặc dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan .
Thứ hai : Khác với điều kiện kèm theo bảo hiểm B, điều kiện kèm theo bảo hiểm C th ­ ường chỉ thích hợp với hàng hoá xếp trên boong tàu và với hàng hoá xếp trên boong tương thích với tập quán thương mại cũng chỉ hoàn toàn có thể được bảo hiểm theo điều kiện kèm theo bảo hiểm C mà thôi

Câu 6:

Nếu không có thoả thuận gì khác, theo điều kiện kèm theo bảo hiểm B hoặc C, người bảo hiểm không nhận bảo hiểm cho những rủi ro đáng tiếc phụ. Tuy nhiên, để tránh tr ­ ường hợp muốn bảo hiểm thêm 1 hoặc một vài rủi ro đáng tiếc phụ, người mua bảo hiểm bắt buộc phải lựa chọn điều kiện kèm theo bảo hiểm A, người bảo hiểm mở ra cho người mua bảo hiểm một năng lực lựa chọn rộng hơn, đó là : Tuỳ theo đặc thù hàng hoá của mình, người mua bảo hiểm hoàn toàn có thể lựa chọn để mua bảo hiểm theo điều kiện kèm theo bảo hiểm B hoặc C và nhu yếu người bảo hiểm nhận bảo hiểm thêm một hoặc một số ít rủi ro đáng tiếc phụ dưới đây với điều kiện kèm theo phải nộp thêm phí theo thoả thuận :
1 – Trộm cắp và / hoặc không giao hàng ;

2 – Tổn thất do những hành vi ác ý hay phá hoại gây ra;

3 – Hư ­ hại do nước mư ­ a, nước ngọt, do đọng hơi nước hoặc hấp hơi nóng ;
4 – Va đập phải hàng hoá khác ;
5 – Gỉ và oxy hoá ;
6 – Vỡ, cong, bẹp ;
7 – Rò rỉ, thiếu vắng hàng hoá ;
8 – Hư ­ hại do móc cẩu hàng ;
9 – Dây bẩn do dầu mỡ ;
10 – Chuột bọ và côn trùng nhỏ ; …

Câu 7:

Trong thực tiễn kinh doanh thương mại, không phải bất kể hàng hoá nào cũng hoàn toàn có thể bị đe doạ bởi toàn bộ những rủi ro đáng tiếc phụ. Tuỳ thuộc vào đặc thù riêng của từng loại mà mỗi hàng hoá hoàn toàn có thể chỉ bị tác động ảnh hưởng bởi một hoặc 1 số ít rủi ro đáng tiếc phụ nào đó. Vì vậy, nếu muốn bảo hiểm thêm cho một hoặc một vài rủi ro đáng tiếc phụ đó mà phải lựa chọn điều kiện kèm theo bảo hiểm A thì đó là một sự tiêu tốn lãng phí. Nói cách khác nếu lựa chọn điều kiện kèm theo bảo hiểm B hoặc C cộng thêm với một hoặc một vài rủi ro đáng tiếc phụ thay vì phải mua bảo hiểm theo điều kiện kèm theo bảo hiểm A sẽ giúp người mua bảo hiểm tiết kiệm ngân sách và chi phí được một phần phí bảo hiểm .

Câu 8:

Mắc cạn là một trong những rủi ro đáng tiếc chính được bảo hiểm trong bất kể một điều kiện kèm theo bảo hiểm nào. Tuy nhiên, người bảo hiểm chỉ bồi th ­ ường những tổn thất của hàng hoá được bảo hiểm được quy hợp lý do nguyên do mắc cạn ví dụ điển hình như ­ hàng bị ư ­ ớt nước do mắc cạn làm vỏ tàu bị rách nát, nước xâm nhập vào hầm hàng ; hàng bị vỡ, nứt, biến dạng do những ảnh hưởng tác động cơ học phát sinh từ sự cố mắc cạn hoặc những tổn thất tương tự như .
Tr ­ ường hợp do tàu bị mắc cạn, hàng về tay chủ hàng muộn thì những thiệt hại của chủ hàng do phải bán hàng với giá hạ, mất thời cơ bán hàng, tăng lãi vay phải trả cho ngân hàng nhà nước, tăng ngân sách lưu kho l ­ ưu bãi, dữ gìn và bảo vệ hàng hoá, … sẽ không thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm vì những thiệt hại này phát sinh do rủi ro đáng tiếc chậm trễ mà chậm trễ là một trong những rủi ro đáng tiếc không được bảo hiểm .

Câu 9:

Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hoá luân chuyển bằng đ ­ ường biển hiện đang được vận dụng tại những DNBH Nước Ta pháp luật : tàu chở hàng được coi là mất tích khi không tới được bến đến và cũng không có tin tức gì, về thời hạn thì đã quá 3 lần quãng thời hạn thiết yếu cho tàu đi từ điểm dừng lại sau cuối cho tới bến đến. Tuy nhiên, thời hạn thiết yếu để xác lập việc mất tích tàu không được ít hơn 3 tháng. Nếu việc thông tin tin tức bị ảnh hưởng tác động bởi cuộc chiến tranh hoặc những hoạt động giải trí quân sự chiến lược thì thời hạn nói trên được đổi thành 6 tháng .
Theo Bộ luật hàng hải Nước Ta 2005, khi toà án công bố tàu mất tích thì tàu bị xoá tên khỏi Sổ ĐK tàu biển vương quốc. Nếu không có thoả thuận gì khác, việc bồi th ­ ường của người bảo hiểm cho người được bảo hiểm về tổn thất hàng hoá chở trên tàu bị mất tích chỉ được thực thi khi tàu chở hàng bị công bố mất tích. Tr ­ ường hợp sau khi đã bồi th ­ ường cho chủ hàng theo rủi ro đáng tiếc tàu mất tích, tàu lại được tìm thấy thì người bảo hiểm được quyền sở hữu toàn bộ những gì thuộc về hàng hoá được bảo hiểm trên tàu với mọi sợ may rủi của nó .

Câu 10:

Nếu không có thoả thuận gì khác, cả 3 điều kiện kèm theo bảo hiểm A ; B và C đều không bảo hiểm rủi ro đáng tiếc cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, nếu hành trình dài hàng hoá phải đi qua những vùng biển có chiến sự và chủ hàng muốn mua bảo hiểm rủi ro đáng tiếc cuộc chiến tranh thì phải ý kiến đề nghị với người bảo hiểm. Nếu người bảo hiểm đồng ý, hàng hoá của chủ hàng sẽ được bảo hiểm theo pháp luật bảo hiểm rủi ro đáng tiếc cuộc chiến tranh. Trong tr ­ ường hợp này, nếu hàng hoá được bảo hiểm bị tổn thất do tàu chở hàng trúng phải những vũ khí cuộc chiến tranh như ­ bom, mìn, ngư ­ lôi, đạn pháo, tên lửa hoặc tàu hàng bị nước đối phương bắt giữ thì người bảo hiểm sẽ bồi th ­ ường tổn thất cho chủ hàng theo lao lý và mức độ đã thoả thuận .

Câu 11:

Nếu không có thoả thuận khác, hợp đồng bảo hiểm hàng hoá luân chuyển bằng đ ­ ường biển mở màn có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ khi hàng hoá được bảo hiểm rời kho hay nơi chứa hàng tại khu vực ghi trong hợp đồng bảo hiểm để mở màn luân chuyển và liên tục có hiệu lực hiện hành trong suốt quy trình luân chuyển bình th ­ ường. Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm kết thúc tại một trong những thời gian sau, tuỳ thời gian nào đến trước :

 • Khi giao hàng vào kho hay nơi chứa hàng cuối cùng của người nhận hàng hoặc của một người nào khác tại nơi nhận có tên trong hợp đồng bảo hiểm; hoặc:
 • Khi giao hàng cho bất kỳ kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới nơi nhận hay tại nơi nhận ghi trong hợp đồng bảo hiểm mà người được bảo hiểm chọn dùng làm nơi chia hay phân phối hàng hoặc nơi chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình th­ường; hoặc:
 • Khi giao hàng vào bất kỳ kho hay nơi chứa hàng nào mà hàng bị chuyển tới do nhầm lẫn; hoặc:
 • Khi hết hạn 60 ngày kể từ ngày hoàn thành việc dỡ hàng hoá được bảo hiểm khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Câu 12:

Thông th ­ ường người bảo hiểm nhận bảo hiểm cho hàng hoá từ kho người bán đến kho người mua, như ­ vậy ngoài quãng đ ­ ường luân chuyển trên biển hàng hoá còn được bảo hiểm trong quãng đường luân chuyển từ kho người bán đến cảng bốc hàng và từ cảng dỡ hàng đến kho người mua bằng những phương tiện đi lại luân chuyển thông dụng khác. Tuy nhiên, nếu người mua bảo hiểm chỉ muốn bảo hiểm cho hàng hoá trên quãng đ ­ ường luân chuyển biển từ khi hàng hoá được xếp lên tàu cho tới khi hàng hoá được dỡ ra khỏi tàu thì trọn vẹn không có gì cản trở để người bảo hiểm cung ứng bảo hiểm chỉ trong quãng đ ­ ường đó. Trong tr ­ ường hợp này giấy ghi nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm mà người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm sẽ ghi rõ “ nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm mở màn từ khi hàng được xếp lên tàu và kết thúc khi hàng được dỡ ra khỏi tàu tại cảng đến ” .

Câu 13:

Căn cứ xác lập giá trị bảo hiểm của hàng hoá là giá trị thực tiễn của hàng hoá tại nơi nhận hàng. Khi tham gia bảo hiểm, nếu người mua bảo hiểm không khai báo được giá trị này thì giá trị bảo hiểm của hàng hoá được tính bằng giá tiền hàng ghi trên hoá đơn bán hàng hoặc giá hàng thực tiễn tại nơi gửi hàng nếu không có hoá đơn cộng ( + ) ngân sách luân chuyển và phí bảo hiểm .

Câu 14:

Số tiền bảo hiểm của hàng hoá là khoản tiền mà người mua bảo hiểm khai báo để đề xuất được bảo hiểm cho hàng hoá theo số tiền đó. Ngoài giá hàng ghi trên hoá đơn bán hàng, ngân sách luân chuyển và phí bảo hiểm, người mua bảo hiểm hoàn toàn có thể tính gộp cả tiền lãi ư ­ ớc tính vào số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, khoản tiền lãi ư ­ ớc tính được tính gộp vào số tiền bảo hiểm không vượt quá 10 % của tiền hàng cộng với ngân sách luân chuyển và phí bảo hiểm ( trị giá CIF ) của hàng hoá. Nói cách khác, số tiền bảo hiểm tối đa được gật đầu bảo hiểm là 110 % trị giá CIF .
Tr ­ ường hợp số tiền bảo hiểm của hàng hoá thấp hơn trị giá CIF, hàng hoá được coi là bảo hiểm dưới giá trị. Trong tr ­ ường hợp này những mất mát, hư hỏng và ngân sách thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm chỉ được người bảo hiểm bồi th ­ ường theo tỷ suất giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm .

Câu 15:

Tổn thất hàng loạt trong thực tiễn là sự mất mát, hư hỏng trọn vẹn hàng hoá được bảo hiểm. Tổn thất hàng loạt thực tiễn so với hàng hoá được bảo hiểm th ­ ường xảy ra trong những tr ­ ường hợp sau :

 • Hàng bị hư hỏng, phá huỷ hoàn toàn ( hàng bị cháy, nổ, thối rữa, …);
 • Hàng bị mất hoàn toàn giá trị sử dụng (gạo bị mốc đen; xi măng bị ­ướt nước và đông cứng, …);
 • Không còn khả năng lấy lại được hàng: hàng chở trên tàu bị đắm tại nơi không có khả năng trục vớt; tàu hàng bị cư­ớp; chủ hàng bị tư­ớc quyền sở hữu đối với hàng hoá, …);
 • Hàng chở trên tàu bị mất tích.

Tr ­ ường hợp tổn thất hàng loạt thực tiễn thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm, người bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền bồi th ­ ường bằng số tiền bảo hiểm. Sau khi bồi th ­ ường tổn thất hàng loạt, người bảo hiểm được quyền tịch thu phần giá trị còn lại của hàng hoá được bảo hiểm hoặc khư ­ ớc từ quyền này và được miễn mọi nghĩa vụ và trách nhiệm so với hàng hoá bị tổn thất hàng loạt .

Câu 16:

Tổn thất hàng loạt ư ­ ớc tính là dạng tổn thất không hề tránh khỏi tổn thất hàng loạt trong thực tiễn hoặc nếu bỏ ra ngân sách để cứu hàng, ngân sách chỉnh lý và gửi hàng đến nơi nhận ghi trong HĐBH thì những ngân sách này vượt quá giá trị hàng hoá tại nơi nhận đó. Như vậy tổn thất hàng loạt ước tính hoàn toàn có thể xảy ra ở một trong hai dạng :

 • Hàng bị hư hỏng và xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế, chẳng hạn như­ hàng bột mỳ bị ướt nước dọc đ­ường, nếu chở về đến nơi nhận cuối cùng chắc chắn hàng sẽ bị hỏng hết, lúc này hàng bột mỳ bị đặt vào tình thế tổn thất toàn bộ ­ớc tính.
 • Chi phí cứu hàng, chỉnh lý và chở hàng về đến nơi nhận dự tính có thể lớn hơn giá trị hàng hoá tại nơi nhận cuối cùng. Ví dụ tàu chở hàng kính xây dựng bị đắm dọc đ­ường, chi phí vớt hàng, phân loại, đóng gói lại cộng với chi phí dự tính gửi hàng về đến cảng đích sẽ lớn hơn giá trị hàng kính tại cảng đó, hàng kính xây dựng cũng bị đặt vào tình thế tổn thất toàn bộ ước tính.

Muốn được bảo hiểm bồi th ­ ường tổn thất hàng loạt ư ­ ớc tính chủ hàng phải gửi thông tin từ bỏ hàng cho DNBH. Thông báo từ bỏ hàng hoá phải được làm bằng văn bản và biểu lộ ý chí chuẩn bị sẵn sàng chuyển hàng loạt quyền sở hữu về hàng hoá cho người bảo hiểm .
Nếu tổn thất hàng loạt ư ­ ớc tính thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm và DNBH đồng ý thông tin từ bỏ, chủ hàng sẽ được người bảo hiểm bồi th ­ ường tổn thất hàng loạt ư ­ ớc tính, số tiền bồi th ­ ường trong tr ­ ường hợp này cũng đúng bằng số tiền bảo hiểm của hàng hoá .
DNBH được quyền phủ nhận đồng ý thông tin từ bỏ và bồi th ­ ường tổn thất của hàng hoá theo tổn thất bộ phận .

Câu 17:

Nguyên tắc chung để tính và thanh toán giao dịch bồi th ­ ường so với tổn thất bộ phận là số tiền bồi thường tổn thất bộ phận được xác lập bằng tổng giá trị hàng hoá khi còn nguyên vẹn trừ đi tổng giá trị hàng hoá còn lại sau khi đã bị tổn thất tại nơi nhận hàng. Tr ­ ường hợp số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị hàng hoá tại nơi nhận hàng thì tổn thất bộ phận sau khi được xác lập theo cách trên sẽ được bồi th ­ ường theo tỷ suất giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm .
Trong thực tiễn, địa thế căn cứ vào biên bản giám định tổn thất hàng hoá, người bảo hiểm giám sát số tiền bồi th ­ ường dựa vào số lượng hàng hoá bị tổn thất và đơn giá hàng tính theo số tiền bảo hiểm. Tr ­ ường hợp hàng bị giảm giá trị thương phẩm, tổn thất bộ phận được xác lập trải qua biên bản thoả thuận giảm giá hoặc bán đấu giá hàng hoá .

Câu 18:

Nếu người luân chuyển công bố có tổn thất chung và nhu yếu chủ hàng kê khai và ký cam kết tổn thất chung. Thông th ­ ường, chủ tàu là người chỉ định chuyên viên đo lường và thống kê phân chia tổn thất chung và gửi bảng đo lường và thống kê phân chia tổn thất chung cho những chủ hàng. Dù hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện kèm theo bảo hiểm A ; B hay C, người bảo hiểm đều chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi th ­ ường tổn thất chung nếu tổn thất chung đó không xảy ra do những rủi ro đáng tiếc loại trừ. Do tổn thất chung thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm trong bất kể điều kiện kèm theo bảo hiểm nào nên trước khi kê khai và ký cam kết tổn thất chung, chủ hàng cần hỏi quan điểm người bảo hiểm .

DNBH có thể thay mặt người được bảo hiểm ký quỹ tổn thất chung hoặc cấp bảo lãnh hoặc đề nghị ngân hàng cấp bảo lãnh trong tr­ường hợp có tổn thất chung. DNBH sẽ bồi th­ường cho người được bảo hiểm số tiền đóng góp tổn thất chung đã tính toán phân bổ cho người được bảo hiểm. Tr­ường hợp số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị hàng hoá chịu phân bổ tổn thất chung thì tiền đóng góp tổn thất chung được DNBH bồi th­ường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị hàng hoá chịu phân bổ tổn thất chung.

Câu 19:

Để đòi bồi th ­ ường, người khiếu nại phải có quyền hạn trong đối tượng người dùng bảo hiểm vào thời hạn xảy ra tổn thất và thực sự bị thiệt hại trong tổn thất đó. Người nhu yếu bồi th ­ ường cần hoàn tất hồ sơ đòi bồi th ­ ường, hồ sơ đòi bồi th ­ ường gồm :

 • Bản chính hoặc bản sao của đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Bản chính hoặc bản sao hoá đơn gửi hàng, kèm tờ kê chi tiết hàng hoá và/hoặc phiếu ghi trọng lượng.
 • Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng vận chuyển.
 • Biên bản giám định và các chứng từ tài liệu khác chỉ rõ mức độ tổn thất.
 • Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận tàu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng.
 • Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải.
 • Công văn thư­ từ trao đổi với người vận chuyển và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất.
 • Thư­ đòi bồi th­ường.

Tags : Bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa, bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu, bao hiem hang hoa, bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường thủy, bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa là gì, bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu là gì, bảo hiểm hàng hóa xnk, bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa luân chuyển trong nước, bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa luân chuyển bằng đường thủy, mua bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa, mua bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu, cách tính bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa, bảo hiểm sản phẩm & hàng hóa đường thủy …

Continue Reading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.