Thanh toán điện tử từ nước ngoài | Internal Revenue Service

Người đóng thuế quốc tế mà không có thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước ở Hoa Kỳ thì hoàn toàn có thể làm theo hướng dẫn bên dưới để chuyển tiền trực tiếp từ thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước nước ngoài của họ đến Sở Thuế Vụ nhằm mục đích giao dịch thanh toán những khoản nợ thuế cá thể hoặc doanh nghiệp .

Lưu ý: Mặc dù phương thức thanh toán này có sẵn cho bất kỳ ai có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài (bao gồm nhiều loại tổ chức tài chính), nhưng nó có thể tốn kém. Vui lòng xem xét các tùy chọn khác, bao gồm cả thanh toán bằng thẻ tín dụng, để tránh chi phí cao cho chuyển khoản ngân hàng quốc tế. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Hệ thống Thanh toán Thuế Liên bang Điện tử (EFTPS) hoặc các phương thức thanh toán khác tại Hoa Kỳ, vui lòng truy cập trang Nộp tiền thuế.

Lưu ý: Các khoản thanh toán thuế Hoa Kỳ phải được chuyển cho Sở Thuế Vụ (IRS) Hoa Kỳ bằng đô la Mỹ.

Chuyển khoản ngân hàng quốc tế

Để thực hiện chuyển khoản ngân hàng quốc tế thông qua ngân hàng nước ngoài, quý vị cần phải hoàn thành Bảng tính tiền trả trong ngày dành cho người nộp thuế (tiếng Anh) PDF với Mã phân loại thuế (tiếng Anh) và kỳ tính thuế (năm và/hoặc quý) phù hợp để tiền chuyển sẽ được áp dụng hợp lý cho nghĩa vụ thuế IRS của quý vị. Sau khi đã hoàn thành bảng tính, hãy mang nó đến ngân hàng của quý vị để yêu cầu chuyển khoản quốc tế.

Ngân hàng nước ngoài của quý vị phải có quan hệ ngân hàng nhà nước với ngân hàng Hoa Kỳ, mặc dầu ngân hàng Hoa Kỳ không phải là ngân hàng nhà nước link hoặc có tương quan theo cách khác đến ngân hàng nhà nước nước ngoài. Các ngân hàng nhà nước nhỏ ở địa phương hoàn toàn có thể không thực thi được giao dịch chuyển tiền ngân hàng nhà nước quốc tế nhưng hầu hết những ngân hàng nhà nước lớn đều hoàn toàn có thể. Nếu ngân hàng nhà nước của quý vị hoàn toàn có thể chuyển tiền đến Hoa Kỳ thì ngân hàng nhà nước sẽ nhu yếu quý vị triển khai xong đơn nhu yếu giao dịch chuyển tiền quốc tế. Quý vị sẽ cần Số chuyển định tuyến ( RTN ), còn được gọi là Thương Hội Ngân hàng Hoa Kỳ ( ABA ), số cho ” Ngân hàng nơi đến “, đôi lúc được những ngân hàng nhà nước gọi là ” Ngân hàng của người thụ hưởng ” .
Để hoàn tất giao dịch chuyển tiền ngân hàng nhà nước, quý vị sẽ cần những thông tin sau :

  • Bảng tính tiền trả trong ngày dành cho người nộp thuế đã điền đầy đủ
  • Số tài khoản IRS – 20092900IRS (tùy chọn)
  • Số RTN/ABA của tài khoản IRS – 091036164 US TREAS SINGLE TX

Lời khuyên – Vui lòng hoàn thành Bảng tính tiền trả trong ngày dành cho người nộp thuế TRƯỚC KHI đến ngân hàng của quý vị. Thông tin từ bảng tính sẽ cần thiết để hoàn thành đơn yêu cầu chuyển khoản theo quy định của ngân hàng.

Tổ chức kinh tế tài chính hoàn toàn có thể tính phí dịch vụ chuyển khoản qua ngân hàng cho quý vị. Nếu ngân hàng nhà nước nước ngoài của quý vị cần tương hỗ, họ hoàn toàn có thể liên lạc với bộ phận Dịch Vụ Thương Mại Khách hàng của Thương Mại Dịch Vụ Thanh toán Thuế Liên bang theo số 314-425-1810 ( Không không lấy phí ). Nếu quý vị có vướng mắc tương quan đến việc chuyển khoản qua ngân hàng quốc tế thì sung sướng liên lạc với văn phòng địa phương từ nước ngoài để được tương hỗ .
Để biết thêm thông tin về những tùy chọn giao dịch thanh toán điện tử, hãy tải xuống Ấn phẩm 966, Lựa chọn Điện tử để Thanh toán Tất cả Thuế Liên bang của Quý vị ( tiếng Anh ) PDF ( 796 KB ) .

Thanh toán điện tử từ nước ngoài – Mã phân loại thuế (tiếng Anh)

Mã phân loại thuế cho cá nhân:

Số biểu mẫu Tên biểu mẫu & loại thanh toán Mã phân loại thuế gồm 5 chữ số
1040 Tờ khai Thuế Thu nhập Cá nhân Hoa Kỳ  
1040 Thanh toán cho tờ khai sửa đổi 10400
1040 Gia hạn nộp hồ sơ thuế 10402
1040 Thanh toán trước tiền còn thiếu 10404
1040 Thanh toán thuế ước tính 10406
1040 Thanh toán sau đó (theo tờ khai hoặc Thông báo của IRS) 10407

Mã phân loại thuế cho doanh nghiệp:

Số biểu mẫu Tên biểu mẫu (Loại thanh toán) Mã phân loại thuế gồm 5 chữ số
720 Tiền nộp theo tờ khai thuế gián thu hàng quý 72005
720 Thanh toán đến hạn theo tờ khai hoặc thông báo của IRS 72007
940 Tiền nộp thuế đóng trên tiền trợ cấp thất nghiệp (FUTA) hàng năm của chủ thuê lao động 09405
940 Thanh toán đến hạn theo tờ khai hoặc thông báo của IRS 09407
941 Tiền nộp thuế lao động (FICA) hàng quý của chủ thuê lao động 94105
941 Thanh toán đến hạn theo tờ khai hoặc thông báo của IRS 94107
941 Tiền còn thiếu theo tính toán của IRS 94104
944 Tiền nộp thuế lao động hàng năm của chủ thuê lao động 94405
944 Thanh toán đến hạn theo tờ khai hoặc thông báo của IRS 94407
945 Tiền nộp thuế thu nhập liên bang đã khấu lưu 09455
945 Thanh toán đến hạn theo tờ khai hoặc thông báo của IRS 09457
990T Tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức được miễn thuế 99046
990T Thanh toán theo tờ khai hoặc thông báo của IRS 99047
990T Thanh toán đến hạn sau khi gia hạn 99042
1041 Tờ khai thuế thu nhập tài sản ủy thác

Thanh toán đến hạn theo tờ khai hoặc thông tin của IRS

 

10417

1041 Thanh toán thuế ước tính 10416
1041 Thanh toán khoản tiền được gia hạn 10412
1042 Tờ Khai thuế Khấu lưu Hàng năm cho Thu nhập Nguồn gốc Hoa Kỳ của

Người nước ngoài
Tiền gửi

10425

1042 Thanh toán đến hạn theo tờ khai hoặc thông báo của IRS 10427
1120 Thuế thu nhập doanh nghiệp Hoa Kỳ

Tiền gửi

11206

1120 Thanh toán đến hạn theo tờ khai hoặc thông báo của IRS 11207
1120 Thanh toán đến hạn sau khi gia hạn 11202
1120 Tờ khai sửa đổi 11200
2290 Thuế sử dụng xe hạng nặng 22907
8804 Tờ khai hàng năm cho thuế khấu lưu từ hình thức hợp tác kinh doanh (Mục 1446) 88047
8489 Tiền phạt dân sự 84894

Chủ đề tham khảo/liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.