TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH – 123docz.net

Một phần của tài liệu CN 8

III. Nội dung và trình tự thực hành.

TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH

I.Mục tiêu: Sau bài này GV cần cung cấp cho HS:

– Biết cách tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình.

– Có thái độ nghiêm túc, khoa học tính toán thực tế và say mê học tập môn công
nghệ.

II. Chuẩn bị:

Biểu mẩu tính toán tiêu thụ điện năng ở mục III SGK.

III.Các hoạt động dạy học:

1.Kiểm tra bài – Giới thiệu bài học.

?/ Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm?

?/ Trong gia đình em đã có những biện pháp gì để tiết kiêm điên năng?
?/ Tiết kiệm điện năng có lợi gì cho gia đình và xã hội?

GV gọi 1-2 HS lên bảng trả lời.
– Tiết kiệm tiền cho gia đình.

– Giảm bớt chi phí xây dựng nhà máy điện cho nhà nước.
– Giảm bớt ô nhiểm khí thải do các nhà máy nhiệt điện.
GV phân tích thêm trước khi vào bài mới.

2. Đặt vấn đề:

– Trong gia đình em có sử dụng các loại đồ dùng điện gì? Gọi HS trả lời.
– Để tính toán tiêu thụ điện năng trong ngày em cần các đại lượng gì?

HS thảo luận, Gv rút ra kết luận: Các đại lượng cần biết để tính điện năng tiêu thụ
là: t: Thời gian làm việc của đồ dùng điện.

P: Công suất điện của đồ dùng điện.

Đó chính là nội dung bài học hôm nay: “Tính toán điện năng tiêu thụ điện năng
trong gia đình”.

3.Bài mới.

GV hướng dẫn HS thực hành Nội dung chính.

Hoạt động 1: Tìm hiểu điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện.

GV Giẩng giải cho HS biết.

HS theo dõi và ghi vơ nội dung bài mới.

GV Khi điện năng tiêu thụ lớn, ta dùng
đơn vị KWh.

GV lấy VD tương tự trong SGK Giảng
lân bảng.

I. Điện năng tiêu thụ của đồ dùg điện.
ĐN tiêu thụ tính theo bt sau:

A = P.t trong đó:

t: Thời gian làm việc của đồ dùng điện.
P: Là công suất ghi trên đồ dùng điện.
A: Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện
trong thời gian t.

Đơn vị: P có đvị W
T có đvị hình chiếu .
A có đơn vị Wh
VD cho biết P = 60W
tngày = 4h suy ra ttháng = 30.4 = 120h.
Giải: Áp dụng công thức:

VD: Điện nhà em 220V nhà em sử dụng
bóng đèn 220 V- 60W. Tính điện năng
tiêu thụ bóng đèn trong một tháng
(30 ngày) mỗi ngày bật điện 4h.?
Gọi 1 HS lên bảng ghi tóm tắt.

A = P.t thay số

A = 60.120 = 7200 Wh hay 7,2 kWh

Hoạt động 2: Thực hành tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình.

GV hướng dẫn HS tính toán theo các
bước.

+ Quan sát và ghi công suất điện trong

+ Thống kê số lượng đồ dùng điện trong

+ Ước lượng thời gian sử dụng trong 1
ngày.

* GV cho tất cả HS trong lớp tính điện
năng tiêu thụ của các đồ dùng trong
bảng 3 SGK.

GV Hướng dẫn tính tổng điện năng tiêu
thụ.

HS ghi các bước tính toán về nhà tiến
hành tính toán điện năng trong GĐ.

HS tính điện năng bảng III vào báo cáo
TH.

3. Tổng kết và đánh giá bài thực hành.

– GV nhận xét sự chuẩn bị thái độ, tinh thần thái độ và kết quả TH.

– GV hướng dẫ HS tự đánh gia bài thực hành theo nội dung mục tiêu của bài.
– Thu báo cáo về chấm.

(Trang 93 -95 )

Một phần của tài liệu
CN 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.