Quyền và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Khi bất kỳ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào thuộc diện đối tượng cần phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì cần phải thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Dưới đây là quyền và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm cháy nổ bạn hãy tham khảo.

Quyền và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

1. Quyền lợi của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

– Bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có quyền lựa chọn công ty bảo hiểm được phép kinh doanh thương mại cung ứng mô hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để mua bảo hiểm

– Yêu cầu bên công ty bảo hiểm cháy nổ cung cấp các thông tin và giải thích các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện, giao kết và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm cháy nổ

– Được quyền thỏa thuận với CTBH những nội dung của hợp đồng, tuy nhiên những quy định không được trái với những quy định của pháp luật

– Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì có quyền nhu yếu công ty bảo hiểm cháy nổ bồi thường đúng mực, nhanh gọn, minh bạch và không thiếu theo pháp luật của hợp đồng bảo hiểm
– Nếu công ty bảo hiểm không triển khai đúng những lao lý trong hợp đồng bảo hiểm và yếu tố pháp lý có tương quan thì bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có quyền khởi kiện dân sự so với công ty đó

2. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bên cạnh những quyền lợi và nghĩa vụ mà người mua được hưởng thì bạn cũng cần phải nắm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm và trách nhiệm của bên mua cần phải triển khai như :
– Tham gia bảo hiểm cháy nổ theo đúng pháp luật của pháp lý cũng như tuân thủ những pháp luật về phòng cháy chữa cháy theo Nghị định số 130 / 2006 / NĐ-CP, vận dụng những giải pháp để hạn chế, đề phòng và phòng ngừa tổn thất xảy ra
– Khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì bên mua cần phải có trách nhiệm khai vừa đủ những thông tin một cách đúng mực, trung thực mọi yếu tố tương quan đến hợp đồng bảo hiểm theo pháp luật của CTBH

– Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm theo đúng phương thức, thời hạn và các thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm và các quy định khác. Ngoài ra, cần phải hợp tác với bên công ty bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

– Khi có sự đổi khác những yếu tố tác động ảnh hưởng đến mức độ rủi ro đáng tiếc của gia tài tham gia bảo hiểm cháy nổ thì cần phải thông tin kịp thời cho công ty bảo hiểm để kiểm soát và điều chỉnh mức phí cũng như điều kiện kèm theo bảo hiểm
Quyền và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc– Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm cháy nổ cần có trách nhiệm :
+ Thực hiện vừa đủ những pháp luật về báo cháy, chữa cháy và tham gia phòng chữa cháy theo lao lý
+ Thông báo ngay cho công ty bảo hiểm để họ phối hợp cũng như xử lý bằng văn bản cho CTBH trong vòng 3 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

+ Nếu cháy nổ thuộc phạm vi trách nhiệm của bên thứ 3 thì bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cần có trách nhiệm báo và thực hiện các thủ tục pháp lý để bảo lưu quyền khiếu nại cho doanh nghiệp bảo hiểm để CTBH hỗ trợ đòi người thứ ba

+ Cung cấp vừa đủ những thông tin cho CTBH những thông tin thiết yếu trong thời hạn ngắn nhất với những hồ sơ, hóa đơn và chứng tỏ thiệt hại gia tài cùng với bản kê khai thiệt hại .
– Nếu bên mua vi phạm những pháp luật, nghĩa vụ và trách nhiệm của bảo hiểm cháy nổ thì CTBH sẽ có quyền khước từ bồi thường 1 phần hoặc hàng loạt số tiền bảo hiểm theo pháp luật .

Hy vọng với những chia sẻ trên đây bạn có thể nắm rõ được các quy định về quyền và nghĩa vụ của mình khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Nếu bạn có nhu cầu cần tư vấn hoặc chưa biết mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở đâu thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ mua bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.