Car – Motor Insurance in Vietnam

Người nước ngoài nhận định sai rằng bảo hiểm ô tô hoặc xe máy của họ là phù hợp và hợp lệ. Trên thực tế, hầu hết các chủ sở hữu đều ‘quên’ gia hạn hoặc chỉ mua bảo hiểm xe hơi bắt buộc rất hạn chế chỉ trả $4300 đô la cho thương tật cơ thể hoặc thiệt hại vật chất.

Người nước ngoài nhận định sai rằng bảo hiểm ô tô hoặc xe máy của họ là phù hợp và hợp lệ. Trên thực tế, hầu hết các chủ sở hữu đều ‘quên’ gia hạn hoặc chỉ mua bảo hiểm xe hơi bắt buộc rất hạn chế chỉ trả $4300 đô la cho thương tật cơ thể hoặc thiệt hại vật chất.

Điều bạn cần biết là giá bảo hiểm bắt buộc khá rẻ là 66.000 đồng / năm cho xe máy và 480.700 đồng / năm cho ô tô, với mức giá rẻ này thì giới hạn bảo hiểm chỉ 150.000.000 đồng / trường hợp thương tích hoặc thiệt hại). Tổn thương thân thể hoặc thiệt hại vật chất đối với một chiếc xe khác sẽ phải trả giá cao hơn, do đó bạn sẽ sớm bỏ tiền túi ra trả.
Mặc dù chủ sở hữu chỉ quan tâm đến việc mua cho giá trị của chiếc xe mà không có bảo hiểm hành khách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *